Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Podatek od pracy za granicą

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Wyjechałeś do pracy za granicę, płacisz należne podatki i myślisz, że jesteś w porządku wobec polskiego fiskusa? Niekoniecznie. Możliwe, że powinieneś rozliczyć swojego dochody także w Polsce. Sprawdź, kto podlega takiemu obowiązkowi i w jaki sposób należycie złożyć zeznanie podatkowe za 2005 r.

Fot.: Darek Iwański
Fot.: Darek Iwański /Agencja SE/East News

Metoda wyłączenia z progresją, a może proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą? Wiele osób, które wyjechały na saksy nawet nie wie, że ich dochody to także sprawa polskiego fiskusa, który może upomnieć się o należny podatek. Niektórzy podatnicy nie muszą się przejmować skarbówką i PIT-ami, bo są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego. Inni muszą rozliczyć się i w Polsce i za granicą.

W takiej sytuacji są m.in Polacy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Na nic zdały się apele, prośby i protesty. Polskie władze - zarówno obecny rząd jak i poprzednicy - przespały sprawę i jakieś 200 tys. osób będzie musiało zapłacić podatek służbom skarbowym Jej Królewskiej Mości i polskiemu fiskusowi. Korzystniejsze dla nich przepisy mają wejść w życie dopiero od przyszłego roku. Na razie nic nie wiadomo na temat rozwiązań tymczasowych, obiecywanych przez Ministerstwo Finansów. W marcu minister Zyta Gilowska zapowiadała, że, aby obniżyć ciężary podatkowe, zezwoli Polakom pracującym na Wyspach na wliczanie w koszty uzyskania przychodów 30 funtów dziennie, co daje 10,8 tys. funtów rocznie. W ministerstwie powiedziano nam, że raczej nie ma szans by taki przepis wszedł w życie przed końcem kwietnia. Najpewniej zacznie obowiązywać dopiero od przyszłego roku.

Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy

 • Praca we Francji

  Mój syn pracował we Francji podczas wakacji od 1 do 24 sierpnia 2005 r. Pracodawca zapłacił za niego ubezpieczenie i wszystkie należne podatki. Czy syn musi po raz drugi zapłacić w Polsce podatek od dochodu osiągniętego z pracy za granicą? więcej »

Dlaczego trzeba zapłacić podatek w Polsce, skoro pracuje się i płaci należne daniny za granicą? Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje w art. 3 zakres podmiotowy jej zastosowania. Otóż nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, podlegają podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega całość dochodów, niezależnie od tego, czy dochody zostały osiągnięte w kraju, czy też poza jego granicami.

Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wobec polskiego fiskusa (tylko od dochodów osiąganych na terenie naszego kraju) podlegają podatnicy, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania. Takie osoby maja obowiązek opodatkować w Polsce jedynie dochody czerpane z pracy wykonywanej na jej terytorium na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz inne dochody tutaj uzyskane.

Nie wystarczy się po prostu wymeldować

 • Emerytura z Niemiec

  Moje pytanie dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z Niemiec. Wiem, że stosuje się w takim przypadku metodę wyłączenia z progresją. Sytuacja dotyczy emerytki, która oprócz emerytury z Polski uzyskuje dochody z emerytury po zmarłym mężu z Niemiec. więcej »

Kluczowe znaczenie dla określenia zakresu obowiązku podatkowego podatnika jest ustalenie, czy ma on miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przepisy prawa podatkowego nie określają pojęcia miejsca zamieszkania osoby fizycznej, dlatego należy się posiłkować zapisami Kodeksu cywilnego, który w art. 25 definiuje miejsce zamieszkania jako miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Chodzi tu o miejsce, w którym skupia się aktywność życiowa i zawodowa danej osoby. Dodatkowym i niezbędnym elementem uznania danej miejscowości za miejsce zamieszkania osoby fizycznej jest jej chęć, wola przebywania w danym miejscu.

I tu dochodzimy do ważnej kwestii. Wśród osób pracujących w Wielkiej Brytanii pokutuje pogląd, że wystarczy zlikwidować swój stały adres zamieszkania w Polsce, czyli wymeldować się, żeby mieć fiskusa z głowy. Niekoniecznie. Zgodnie z przepisami, o miejscu zamieszkania, o którym tu mowa, nie decyduje miejsce zameldowania danej osoby. Meldunek jest jedynie spełnieniem obowiązku administracyjnego wynikającego z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i wskazuje jedynie domniemane miejsce zamieszkania. Zainteresowana osoba może jednak dowodzić, że faktycznie mieszka gdzie indziej.

Przykład
Jeżeli czyjaś działalność zawodowa (np. w postaci własnej firmy czy stałego zatrudnienia) i osobista (np. powiązania rodzinne)

 • Praca sezonowa

  Pracowałem sezonowo w Niemczech. Nie dostałem żadnego dokumentu potwierdzającego otrzymane wynagrodzenie oraz opłaconych podatków. Na jakiej podstawie mam się rozliczyć nie mając PIT-a o dochodach. więcej »

skupia się na terytorium Wielkiej Brytanii, to ta osoba nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W takim przypadku może ona podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce - tylko od ewentualnych dochodów na terytorium RP (np. z wynajmu lokalu). Jeśli jednak taka osoba, mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, nie uzyskuje dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP w ramach stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo innych dochodów uzyskanych na terytorium RP, to w ogóle nie podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce i nie jest zobowiązana do dokonania rozliczeń z polskim urzędem skarbowym.

Wszystko tak naprawdę zależy od interpretacji urzędu skarbowego. W Ministerstwie Finansów powiedziano nam, że nawet jeśli ktoś przez cały rok podatkowy pracował wyłącznie w Wielkiej Brytanii i tak podatek będzie musiał zapłacić.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Praca w Irlandii

  Dokładnie 17 lipca 2005 roku po ukończeniu studiów wraz z narzeczoną opuściliśmy kraj i wyjechaliśmy do Irlandii w poszukiwaniu "lepszego życia". Oczywiście tak jak zapewne 90 % Polaków nie poszliśmy do "skarbówki" i nie poinformowaliśmy nikogo że wyjeżdżamy z kraju. więcej »

Wszystkie powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska i których przepisy wiążą organy podatkowe umawiających się państw. Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków w dwu państwach (lub większej liczbie państw) na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za ten sam okres.

Z reguły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują, że dochody z pracy są opodatkowane w państwie, w którym praca była wykonywana i wynagrodzenie było wypłacane. Umowy przewidują jednak także, że w niektórych przypadkach dochody z pracy - chociaż jest ona wykonywana w danym państwie - są jednak opodatkowane w państwie zamieszkania podatnika. Dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy praca jest wykonywana w danym państwie przez okres krótszy niż 183 dni w roku, a wynagrodzenie jest wypłacane przez podmiot nie mający siedziby, ani stałej placówki w państwie, gdzie jest wykonywana praca. 

 • Obcokrajowiec pracuje w Polsce

  Mój mąż jest Włochem i przez 10 miesięcy ubiegłego roku pracował i rozliczał się we Włoszech, a za dwa miesiące 2005 osiągnął dochód w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie (jesteśmy małżeństwem przez caly rok podatkowy), a jeśli tak, to czy brać pod uwagę tylko te dwa miesiące, kiedy osiągaliśmy dochody w Polsce? więcej »

Problem podwójnego opodatkowania i konieczności wyboru odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania pojawia się dopiero wtedy, gdy dochody z pracy opodatkowane są, nie tylko w państwie zamieszkania, ale również w państwie, z którego dochody te pochodzą. Jeśli dochody z pracy nie są opodatkowane w państwie źródła, to nie stosuje się metoda unikania podwójnego opodatkowania. Dochody uzyskane w kraju i za granicą są wówczas opodatkowane razem - tylko w państwie zamieszkania podatnika na zasadach ogólnych. 

Warto wspomnieć, iż w przypadku niektórych przychodów osób zagranicznych osiąganych w Polsce i opodatkowanych tu w formach zryczałtowanych (np. z odsetek) dodatkowym warunkiem zastosowania postanowień właściwej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przedstawienie polskim władzom podatkowym tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej (zob. art. 29 ust. 2, 30a ust. 2 oraz 30 b ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.). Podobne warunki mogą obowiązywać także w innych państwach.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Do dochodów uzyskanych za granicą mają zastosowanie, stosownie do postanowień międzynarodowych umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, alternatywnie dwie podstawowe metody obliczenia podatku:

1. Metoda wyłączenia z progresją
Korzystniejsza dla podatnika. Jeśli osiągał on dochody wyłącznie z pracy za granicą, wówczas nie płaci podatku w Polsce. Gdyby jednak zarabiał i w kraju i za granicą wówczas musi rozliczyć się z polskim fiskusem według stopy podatku obliczonej od całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.
Według tej metody rozliczają się osoby pracujące w:
Niemczech, Irlandii, Norwegii, Francji, Luksemburgu, Szwajcarii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Słowacji, Czechach, Estonii, Łotwie, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Albanii, we Włoszech, na Węgrzech, Malcie, Cyprze i Ukrainie.

2. Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą
Niekorzystna dla podatnika i na dodatek

 • Praca w Irlandii Północnej

  Pracuję w Irlandii Północnej. W roku 2005 do końca lipca pracowałem w Polsce, a od sierpnia pracuję w Irlandii. Czy w związku z tym rozliczam się tak, jak osoby pracujące w Wielkiej Brytanii? Ponoć pracujący w Irlandii Południowej rozliczają się na innych zasadach? więcej »

skomplikowana. Jak się ją stosuje? W Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym. W tym przypadku kwotę podatku obliczonego wg skali od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Zastosowanie tej metody w Polsce reguluje art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tę metodę stosuje się także do przypadków, gdy z danym państwem nie została zawarta umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu.

Przykład
Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych zawarta pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną znajdzie zastosowanie, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego dana osoba, mieszkająca i pracująca dotąd w Wielkiej Brytanii, wróci do Polski lub też, mieszkając w Polsce wyjedzie do pracy W Wielkiej Brytanii. Wówczas powstanie obowiązek podatkowy na terenie RP.

Konstrukcja w powołanej powyżej umowie, pozwalająca na uniknięcie podwójnego opodatkowania, polega na potrąceniu od należnego w jednym z krajów umawiających się podatku o podatek zapłacony w drugim kraju. Innymi słowy, jeżeli dana osoba zapłaciła podatek w Wielkiej Brytanii, a następnie będzie zobowiązana do rozliczenia się ze swych dochodów w Polsce, polski urząd skarbowy potrąci od wymierzonemu przez siebie podatku podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii. Potrącenie to nie może jednak przekroczyć tej części należnego podatku polskiego, która przypada proporcjonalnie na dochód, od którego pobrany został podatek w Wielkiej Brytanii.

Według tej metody rozliczają się osoby pracujące w:
USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Rosji, Kazachstanie, Finlandii, Islandii, Macedonii, Australii.

Warto jeszcze wspomnieć, iż jeśli podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, pracuje w kraju, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie została zawarta ma obowiązek comiesięcznego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% oraz złożenia deklaracji podatkowej (PIT-53). Wyjątek stanowi przypadek, gdy cały czas przebywa za granicą. Wówczas podatnik może bowiem całość zaliczek wpłacić po powrocie - do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu powrotu do kraju.

Jak rozliczyć przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym?

Jeżeli podatnik uzyskał w ciągu roku podatkowego przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent zagranicznych), to do rozliczenia rocznego powinien wybrać formularz PIT-36.

Zatem jeżeli dana osoba uzyskała w 2005 r. choć raz dochód powyższego rodzaju, formularzem dla niej właściwym będzie PIT-36. Rozliczy się na nim zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

Podatnicy, którzy w 2005 r. uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, które tam podlegały opodatkowaniu, przed wypełnieniem zeznania rocznego PIT-36 (część H), powinni zatem zapoznać się postanowieniami konkretnej umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Polska zawarła z danym państwem, a w przypadku braku takiej umowy - z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Metoda wyłączenia z progresją
W tym przypadku w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie. W tym przypadku dochodów z zagranicy podatnicy nie wykazują w części D.1. i D.2., należy je bowiem wykazać w części H zeznania (w poz. 162 i 163).

Podatnicy rozliczający się z takich dochodów obliczają podatek mnożąc kwotę wykazaną w poz. 164 zeznania PIT-36 przez stopę procentową, którą oblicza się na poniższych zasadach. Dla podatników rozliczających swoje dochody:
- indywidualnie - od sumy dochodów wykazanych w poz. 161 i 162 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez sumę kwot wykazanych w poz. 161 i 162, a następnie pomnożyć przez 100.
- wspólnie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci
- od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 161, 162 i 163 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez połowę sumy kwot z poz. 161, 162 i 163, a następnie pomnożyć przez 100.

Tak obliczony podatek, podatnicy rozliczający się:
- indywidualnie - wpisują w poz. 165 zeznania,
- wspólnie z dochodami małżonka - mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 165 zeznania,
- w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 165 zeznania.

Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą
Jeśli zastosowanie ma ta metoda, to w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym. W tym przypadku podatnicy wypełniają wiersze w części D.1. i D.2.

Tylko w kolumnie f w części D.1. i D.2. nie należy wykazywać podatku zapłaconego w obcym państwie. Kwotę tę podatnicy wykazują i odliczają w części H deklaracji PIT-36 w wierszu zatytułowanym "Podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 27 ust. 9, 9a i 9b ustawy, przeliczony na złote" (w poz. 167 i 168). W tym przypadku kwotę podatku obliczonego wg skali od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Źródło informacji: Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki

Więcej o:
podatnik,
zastosowanie,
RP,
dochód,
miejsce zamieszkania,
zeznania,
PIT,
odliczenia,
podatnicy,
praca za granicą,
dochody,
podatek
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (316)

Dodaj komentarz

~ moje plany.. -

zabraliscie mi prace, bylem glodny, sam prace znalazlem to dlaczego mam na was placic, serce boli...pracocholik

~lucas -

czy ktos slyszal o czyms taki jak p - 86.wlasnie wrocilem z INLAND REVENUE(jest to angileski urzad podatkowy dla nie wtajemniczonych) ibylem tam wypelnic taka aplikacje, ktora jak sie dowiedzialem jest potwierdzeniem ze jestem podatnikiem angilkeigo TAX OFFIC - U.Czy taki potwierdzenie i list wystawiany przez Inland Revenue jest wystarczajacym dokumentem na unikniecie podwojnego opodatkowania???

~J_P -

albo pracujac w Angli itp. jestes rezydentem podatkowym tego kraju i nalezy liczyc podatek wedlug tego stanu albo nie. Jesli nie ( wedlug naszego US) to mieszkasz w Pl i wszelkie koszty - jak oplata mieszkania w obcym kraju, przeloty z "kraju zamieszkania do kraju pracy" - sa kosztami uzyskania dochodu i sie je odlicza od podstawy podatku. Nie moze byc tak zeby: nie bylo kosztow dojazdu do pracy i nie bylo rezydecji - to chyba logiczne. A moze przepisy US nie musza byc logiczne i wedlug nich moze byc ze miejscem zamieszkania jest Pl - stad wynika obowiazek podatkowy obywatela ale dojazd do pracy w np. GB juz nie jest dojazdem do pracy bo ow obywatel tam - wedlug tego samego US - mieszka na stale.

~POLKA -

TO jeszcze raz JA mam 26 lat i juz nie chce mi sie zyc i placze po tych wszystkich ktorych juz nie ma a ktorzy walczyli po to, a zeby Nasza POLSKA istniala A POLSKA to MY skoro NAS tam nie ma to nie ma jednoczesnie POLSKI proste!Opuscilam POLSKE miesiac temu, tak jak wszyscy ktorzy pokladali nadzieje w to ze beda mieli lepsze zycie Ale jednoczesnie czuje jakbym opuscila Kogos Bliskiego Mysle ze zostawilismy Nasz KRAJ na pastwe losu "hjenom wiecznie nie azartym" JESTEM NIESZCZESLIWA, nie mam magistra ani zadnych tytulow jestem typowym sredniakiem i w glowie mi sie nie che pomiescic, ze kiedy kolwiek BEDE SIE BALA POWROTU DO POLSKI KOCHM POlSKE Ucieczka to nie jest jednak najlepsze wyjscie to ze tak sie dzieje to tez nasza zasluga WRACAM DO OJCZYZNY DO ZOBACZENiA PA

~41 -

zostańcie sobie na zachodzie i płaćcie tam podatki, ale wcześniej zwróćcie rodzicom za utrzymanie, państwu za wykształcenie. Jak uregulujecie te rachunki, to możecie psioczyć i dorabiać się ile wlezie. Bądźcie uczciwi do końca, skoro takie są wasze ideały, postąpcie honorowo - jeśli to pokolenie rozumoe co to honor, pariotyzm. Obawiam się, że dla was liczy się tylko kasa. To jest zwodniczy kierunek, szczęścia nikomu nie przynosi.

~fadroma :) -

Mam pytanie.Od dwoch lat mieszkam, pracuje i place podatki na Wyspach, a w Polsce odbywalam tylko staz i nigdy nie bylam zatrudniona w zadnej firmie i nie prowadzilam zadnego biznesu itp.(przez pelne dwa lata podatkowe mieszkalam w Anglii). Czy jestem zobowiazana do placenia podwojnego podatku? Planuje zostac na Wyspach gdyz wychodze za maz. Pomozcie, pozdrawiam, pa!

~domestonos -

rubryki 161 i 162 a także 163 i 164 chyba są błędnie interpretowane (błędnie podane przy aktualnym PIT - 36). Wydaje się, że powyższy tekst został napisany przez osoby tworzące ustawy. Misz masz i bzdurna instrukcja, która wprowadza w błąd. Proszę nie publikować więcej debilnych wyjaśnień, które zamiast wyjaśniać tylko wprowadzają zamieszanie panie Belka. Proszę lepiej nauczyć się pisać i czytać, a nie wymyślać karkołomne reguły, które służą tylko okradaniu biednych, bo bogatych stać na opłacenie doradców finansowych, dla ominięcia takich miernych zasadzek.

~ira -

co oznaczaja te zaliczki 19% w kazdym miesiacu? jezeli jest to zaliczka na poczet podatku tzn ze bedzie ona odliczana od podatku czy zwracana? bo kompletnie tego nie rozumiem.

~KK -

Wyjechałem do Wielkiej Brytanii na początku października 2005r, ponieważ w Polsce z moich zarobków starczało mi jedynie na zupki chińskie, dodam że pracowałem na budowie jako inżynier. Wjechałem i płakać się chce na tą głupotę tych (nie mogę ich nazwać ludźmi) którzy "rządzą" Polską, w tym kraju nic kompletnie się nie dzieje w kierunku lepiej wręcz przeciwnie zagłębiamy się w coraz większe bagno. Nie wspomnę już o ustawię o "uniknięciu podwójnego opodatkowania" podwójnie opodatkowując, przecież to śmiech na sali, odemnie ścierwa nie dostaniecie ani jednego pikacza. Ostatnio słyszałem że 40 milionów zł !!!! poszło na jakąś świątynię opatrzności bożej ludzie ręcę opadają co ósme dziecko w Polsce głoduje a wy debile kościoły budujecie? Teraz klechy mają pole do popisu bo sterują tymi pionkami w rządzie jak chcą i robią co chcą. To musi się skończyć jakąś rewolucją bo inaczej nigdy w Polsce nie będzie dobrze. Większość rodaków niestety nie zrozumie tego co napisałem bo tak niestety jesteście omamieni przez władzę i klechów że wierzycie w to w co oni chcą żebyście wierzyli. Nie jestem wbrew wierze tylko kościół w Polsce zasłania się Bogiem i ograbia kraj z kasy, to boli.

~JOANNA -

NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI, ABY URZEDY SKARBOWE DOWIEDZIALY SIE I BYLY W POSIADANIU INFORMACJI O OBYWATELU GDZIE I JAKA PRACE WYKONUJE, CHYBA, ZE OSOBISCIE POWIADOMICIE URZEDY O TYM.JEDNO CO JEST PEWNE TO ANGIELSKI I.REVENUE JEDNOGLOSNIE POWIEDZIAL, ZE NIE BEDA PRZESYLAC ZADYCH INFORMACJI - NIE MAJA ZADNEJ PODPISANEJ WSPOLPRACY!