Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Rezygnacje osoby nadzorującej, członka Rady Nadzorczej Spółki

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 29 listopada 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Joanny Ciepłuchy - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację z dniem 1 grudnia 2013 roku, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

W związku ze złożoną przez Panią Joannę Ciepłuchę rezygnacją, a także w związku ze złożonymi uprzednio, w dniu 29 listopada 2013 roku rezygnacjami trzech członków Rady Nadzorczej (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 57/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku), liczba osób wchodzących w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki (minimalna liczba członków rady nadzorczej w publicznej spółce akcyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych) zmniejszyła się do jednej osoby.

Zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.

Ponadto, porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki na dzień 2 grudnia 2013 roku (vide: raporty bieżące EBI Spółki: Nr 43/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, Nr 44/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku oraz Nr 46/2013 z 7 listopada 2013 roku) objęte są m.in. punkty przewidujące (na żądanie uprawnionego akcjonariusza) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Prezes Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Źródło informacji: GPW

Więcej o:
członek rady nadzorczej
 

Ankieta

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Dobry

 
9%

Zły

 
84%

Trudno powiedzieć

 
4%

Nie mam zdania

 
3%Głosów: 527

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.