Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Korekta raportów ZUS

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »1) W raporcie RSA sporządzonym za pracownika za styczeń 2011 r. nie wpisałam kwoty wypłaconego mu wynagrodzenia chorobowego, a jedynie podałam okres choroby i kod świadczenia 331. Czy muszę zrobić korektę tego raportu?

Tak. Pracodawca jest zobowiązany co miesiąc rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za wszystkie osoby, które zgłosił do tych ubezpieczeń. W raporcie ZUS RSA płatnik przekazuje informację o okresach przerwy w opłacaniu składek, a także o wypłaconych świadczeniach. W sytuacji, gdy pracownik był chory i pracodawca wypłacił mu z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe, informacja o tym powinna być przekazana w raporcie ZUS RSA. Na tym formularzu płatnik podaje informację dotyczącą okresu niezdolności do pracy oraz kwotę wypłaconego wynagrodzenia chorobowego.

Jeżeli w złożonym do ZUS raporcie ZUS RSA sporządzonym za styczeń br. pracodawca nie podał wypłaconej pracownikowi kwoty wynagrodzenia chorobowego, powinien obecnie złożyć korektę tego raportu i w skorygowanym raporcie wykazać wypłaconą kwotę tego wynagrodzenia.

Pracodawca musi również pamiętać, iż wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym w miesiącu, w którym pracownikowi zostało wypłacone takie wynagrodzenie, powinno ono zostać uwzględnione w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA. Jeśli płatnik nie uwzględnił tego wynagrodzenia, ma obowiązek złożyć również w trybie korekty raport ZUS RCA za styczeń br. i naliczyć w nim składkę zdrowotną także od kwoty wynagrodzenia chorobowego. Oczywiście konieczne jest też złożenie korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za styczeń 2011 r.

2) Wypłaciłam pracownikowi w grudniu 2010 r. wynagrodzenie chorobowe i wykazałam je w raporcie ZUS RSA z kodem 331. Powinnam natomiast wypłacić zasiłek chorobowy i wykazać go do ZUS z kodem 313. W efekcie tego błędu mam teraz nadpłatę składki zdrowotnej, niedopłatę podatku i zaniżone wynagrodzenie netto do wypłaty. W jaki sposób skorygować tę pomyłkę?

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy - a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - za pierwsze 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, które jest finansowane ze środków pracodawcy.

Dopiero po tym okresie pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy, jeżeli jest uprawniony do wypłaty tych świadczeń w świetle art. 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), dalej ustawy zasiłkowej.

Gdy płatnik jest uprawniony do wypłaty świadczeń, to kwoty wypłaconych zasiłków potrąca z kwoty składek, jakie za dany miesiąc ma uregulować. Jeżeli pracownikowi za dany miesiąc z powodu choroby przysługiwał zasiłek chorobowy, a płatnik przez pomyłkę w dokumentach składanych do ZUS wykazał wynagrodzenie chorobowe, jest zobowiązany obecnie złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za ten miesiąc. W takiej sytuacji płatnik powinien złożyć za pracownika w trybie korekty raport ZUS RSA z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 XX, gdzie wykaże kwotę zasiłku, okres, za który zasiłek przysługiwał oraz kod świadczenia przerwy 313. Płatnik musi również pamiętać o złożeniu korekty raportu ZUS RCA za ten miesiąc. Wynagrodzenie za czas choroby jest przychodem, od którego nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast przychód ten - zgodnie z art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej ustawy zdrowotnej - stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, iż kwota wynagrodzenia chorobowego została uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W skorygowanym raporcie ZUS RCA kwota zasiłku nie powinna być uwzględniona.

Po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych, tj. raportów ZUS RCA i ZUS RSA oraz deklaracji ZUS DRA, na koncie płatnika powstanie nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy założeniu, że płatnik nie miał zaległości w opłacaniu składek za wcześniejsze okresy).

Przekazana do ZUS korekta dokumentów rozliczeniowych spowoduje nadpłatę składki zdrowotnej. Będzie ona wynikała z obniżenia podstawy jej wymiaru o kwotę wynagrodzenia chorobowego. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących zobowiązań składkowych płatnika. Pracodawca ma z kolei obowiązek zwrócić pracownikowi nadpłaconą kwotę składki zdrowotnej, którą wcześniej potrącił z jego dochodu. Po zwrocie pracownikowi nadpłaty składki zdrowotnej pracownik, jako podatnik, będzie musiał w swoim zeznaniu rocznym doliczyć do podatku dochodowego otrzymaną od pracodawcy składkę zdrowotną, w wysokości wcześniej odliczonej. W ten sposób rozliczy się podatkowo.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 9 z dnia 2011-03-20

GOFIN podpowiada

Źródło informacji:

Więcej o:
okres,
Nie,
r,
zarobki,
ZUS

Kalkulator ustawowy

Data powstania zobowiązania*:

Data zapłaty zobowiązania*:

Rynek międzybankowy

 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

~to ja -

Czy można dokonać korekty dokumentów zus za 2004 r jeśli zamiast kodu 314 rozliczono p[racownikowi z kodem 331 i 313 w wysokości 100% podstawy za chorobę