Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Odchodzącego pracownika trzeba rozliczyć

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Nawiązanie i ustanie stosunku pracy wymaga spełnienia wielu obowiązków dokumentacyjnych. Ciążą one na pracodawcy jako na podmiocie odpowiedzialnym za przebieg zatrudnienia i dysponencie akt osobowych. Z zakończeniem zatrudnienia wiąże się też na ogół wypłata świadczeń pieniężnych dla pracownika.

Pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu do końca zatrudnienia, należy się ekwiwalent pieniężny
Pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu do końca zatrudnienia, należy się ekwiwalent pieniężny /© Bauer

Świadectwo pracy prawie w każdym przypadku

Świadectwo pracy jest dokumentem, który jest niezbędny do udokumentowania przebiegu zatrudnienia. Prawo pracy przewiduje nieliczne wyjątki od obowiązku jego wydania w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pracodawca nie musi sporządzać świadectwa pracy, jeżeli bezpośrednio po zakończonej umowie o pracę zostanie zawarta nowa umowa z tym samym pracownikiem, a pracownik nie zażąda wydania świadectwa (art. 97 § 11 K.p.). W takiej sytuacji okres pracy zostanie ujęty łącznie w świadectwie pracy wystawionym w razie ostatecznego zakończenia zatrudnienia w danym zakładzie pracy.

Świadectwo pracy powinno zostać wydane niezwłocznie - zasadniczo w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, należy doręczyć je pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, np. za pośrednictwem poczty. Uprawniona do odbioru świadectwa może być inna osoba, jeżeli została upoważniona przez pracownika.

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest uzależnianie wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Trzeba dodać, że od 24 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady wydawania świadectwa pracy pracownikowi tymczasowemu. Na mocy nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, agencja pracy tymczasowej jest uprawniona do sporządzenia zbiorczego świadectwa pracy. Dotyczy ono łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w danej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, zawartymi w okresie nie dłuższym niż 12 następujących po sobie miesięcy. W takim wypadku świadectwo pracy będzie wydawane w dniu upływu tego 12-miesięcznego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nastąpi po upływie roku od daty nawiązania pierwszej z nich, agencja będzie zobowiązana wydać świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Pracownik tymczasowy może w każdym czasie złożyć wniosek o wydanie świadectwa w związku z zakończeniem zatrudnienia. Wniosek ten jest wiążący dla agencji.

Niewykorzystany urlop w ekwiwalencie

czytaj również

Nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w naturze ma swoje konsekwencje finansowe. Pracownikowi, który nie wykorzystał przysługujących mu uprawnień urlopowych do końca zatrudnienia, należy się z tego tytułu ekwiwalent pieniężny (art. 171 K.p.). Trzeba go wypłacić najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Podobnie jak w przypadku świadectwa pracy, ustawodawca przewidział wyjątki od obowiązku wypłacenia odchodzącemu pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jeżeli strony umowy o pracę zdecydują o zawarciu kolejnej takiej umowy, bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, mogą "odłożyć" wykorzystanie zaległego urlopu na czas nowego zatrudnienia. Wówczas nie trzeba płacić ekwiwalentu. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, gdy na mocy odrębnych przepisów pracodawca jest zobowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu. W takim przypadku za niewykorzystany urlop płaci ubezpieczyciel. Pracodawca musi jednak ustalić wartość ekwiwalentu, bowiem ewentualna różnica na niekorzyść pracownika powinna zostać pokryta przez zakład pracy.

Badania profilaktyczne i odprawa na odchodne

Konieczność przeprowadzania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) kojarzy się na ogół z podjęciem zatrudnienia i z jego przebiegiem. Jednak w niektórych przypadkach pracownika, który odchodzi z zakładu pracy, trzeba wysłać na badania okresowe. Może on zażądać od pracodawcy skierowania na nie, jeżeli wykonywał pracę w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (art. 229 § 5 K.p.). Koszty takich badań ponosi pracodawca. Orzeczenie lekarskie wydane po ich przeprowadzeniu powinno być przechowywane w części C akt osobowych.

Jeżeli pracownik kończy zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wówczas należy mu się od ostatniego pracodawcy odprawa emerytalno-rentowa. Jest ona wypłacana w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ma charakter jednorazowy, w tym sensie, że pracownik, który otrzymał już wspomnianą odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 K.p.).

Ponadto w wielu wypadkach rozwiązanie stosunku pracy wiąże się z wypłaceniem pracownikowi odprawy z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to tylko tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, a zwolnienia w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub za porozumieniem stron z jego inicjatywy, nastąpiły z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

Zaświadczenie o zarobkach i PIT-11

Zaświadczenie o zarobkach, wydawane na druku RP-7 może stanowić dowód potwierdzający wysokość wynagrodzeń uzyskanych w czasie zatrudnienia w danym zakładzie. Przepisy nie wymagają od pracodawcy przygotowywania takiego pisma z urzędu. Jest on jednak do tego zobowiązany, gdy pracownik lub organ rentowy zwróci się do niego z wnioskiem w tej sprawie (art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

czytaj również

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (m.in. pracodawcy) mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który sporządzana jest informacja. Jeżeli jednak podatnik, u którego obowiązek poboru zaliczek ustał w trakcie roku (np. z powodu ustania zatrudnienia), złoży płatnikowi pisemny wniosek o wystawienie takiej informacji, płatnik jest zobowiązany ją sporządzić w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Wskazaną informację przekazuje podatnikowi mającemu w Polsce miejsce zamieszkania oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Powyższe wynika z art. 39 ust. 2 ustawy o pdof.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
     
  • ustawa z dnia 23.10.2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 221, poz. 1737),
     
  • ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
     
  • ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa Nr 641 z dnia 2010-03-01

GOFIN podpowiada

Źródło informacji:

Więcej o:
urlop,
pracodawca,
pracodawcy,
świadectwo

Kalkulator ustawowy

Data powstania zobowiązania*:

Data zapłaty zobowiązania*:

Rynek międzybankowy

 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (6)

Dodaj komentarz

~Tymczasowy -

W niektórych Miastach Brakuje sklepów Zoologicznych-Proponuje zamiast lokali z Agencjami "Wyzyskującymi"-pomyslec nad Połączeniem "Przyjemne z Pożytecznym"-I z Takich agencji-zrobić Zoologiczny!

~Tymczasowy -

PRACA TYMCZASOWA-Agencje Pracy-Co nam daje taka Praca?....-czy daje nam mozliwosc "dostania"tzw Obiecanej "Umowy o Prace" w danej firmie?...z miesiaca na miesiac podpisywane umowy-bywaja i tygodniówki-brak mozliwosci wziecia jakiegokolwiek kredytu-pozyczki...zakupu na raty-w niektórych agencjach moze tak...dostaniemy "umowe o prace" juz po 4 miesiącach.Niektóre Agencje czerpią zyski z danej osoby do konca obiecujac na poczatek zatrudnienia-zdobycie umowy o prace...-Forma Urlopu smieszna!-Urlop na żądanie po przepracowaniu pół roku-gdzie powinnien byc urlop na żadanie przyznany danemu pracownikowi zaraz po rozpoczęciu zatrudnienia...forma wziecia Urlopu Wypoczynkowego to Agencja-Firma-Agencja../a na widok "Legitymacji Ubezpieczeniowej" szok!-jakby pierwszy raz na oczy w niektórych agencjach widzieli..-Jedyna "Forma w Pracy Tymczasowej"- która nam cos daje to tylko forma Pracy za granica-ze wzgledu na bezproblemowe Formalnosci -które załatwia Agencja!W Polsce-jest to Forma nieopłacalna-Co daje w dzisiejszych czasach ..Świadectwo Pracy Tymczasowej?...

~mateusz -

Witam wszystkich mam bardzo ważne pytanie i bardzo bym prosil o pomoc. Sprawa dotyczy mojej mamy ktora wlasnie stracila prace a niestac nas na adwokata. Moja mama choruje juz ponad 182 dni wszystko odbywa sie na zwolnieniach lekarskich (problemy z kregoslupem) zostala wezwana na komisje przez zus juz po raz 2. pierwsza komisja nie miala zastrzerzen, podczas drugiej komisji wyslali mame na 2 tygodniowa rehabilitacje. podczas trwania tej rehabilitacji mama dostala pismo z pracy ze zostala zwolniona poniewaz zus przezlal papier o jej niezdolnosci do pracy nie informujac mame o tym. Moje pytanie brzmi czy zus moze takie cos wyslac do pracodawcy nie informujac mojej mamy o tym i czy pracodawca moze ja zwolnic bez żadnych przeszkod i bez zadnej odprawy poprostu wyzucic na bruk po 30 latach pracy w tym zakladzie i umowie stalej.

~Sprawiedliwy -

Szkoda jeszcze ze niema przepisów które same uruchomią procedury prawne za stosowanie mobbingu.Jestem świadkiem i ofiarą znęcania się 10 lat temu przez przełożonego.Organy kontrolujące zakład powinny analizować też kartę chorób i opis skarg i na podstawie tego odbierać sprawowanie władzy nad podwładnymi. Spółka IOS na elektrowni koło Będzina w latach 1996 do 2002 w której przez mobbing , często zlecany przez bliskie osoby ofiary był stosowany bezkarnie na podwładnym a wszystko dokładnie tuszowane przez organami państwowymi.O jednym samobójstwie z tego powodu dobrze wiem.O tym świadczą informacje zawarte w inspekcji pracy i kartach chorób pracowników.To co media podają to tylko zwykłe gadanie a winni i tak bedą na wolności dzięki swoim układom.Jednym z nich jest Andrzej S. były kierownik jednego z wydziałów spawaczy który dziś cieszy się spokojną emeryturą i śmieje się w oczy swoim ofiarom będąc pewny swojej bezkarności.