Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Odliczanie VAT od samochodów po zmianie przepisów

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia i eksploatacji niektórych samochodów ulegają ciągłym zmianom. Najnowsza zmiana powoduje u naszych Czytelników szereg wątpliwości. Pierwszą z nich jest - na podstawie którego przepisu będzie można odliczać VAT w 2011 i 2012 r.?

Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów nie może przekroczyć kwoty 6000 zł
Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów nie może przekroczyć kwoty 6000 zł /© Panthermedia

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652) przede wszystkim z dniem 1 stycznia 2011 r. uchyliła wszelkie ograniczenia dotyczące tego odliczania zawarte w art. 86 ust. 3-7a ustawy o VAT.
 • Równocześnie uchylone zostały ograniczenia dotyczące odliczania VAT od paliwa nabywanego do napędu ww. pojazdów zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 3.

  • Ta sama ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. wprowadza nowe przepisy ograniczające - choć w mniejszym stopniu niż czynił to dotychczas art. 86 ust. 3-7a - prawo do odliczenia VAT od nabycia i eksploatacji samochodów. Przepisy te zawarte w art. 86a ustawy o VAT - stosownie do art. 9 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej - wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r.

  W tym samym dniu wejdzie w życie art. 88a ustawy, ograniczający prawo do odliczania VAT od paliwa nabywanego do napędu ww. pojazdów wymienionych w art. 86a ustawy.

  • W okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązywać będą natomiast w tym zakresie art. 3 i art. 4 ustawy nowelizacyjnej.

  Uwaga

  Mocą art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

  Ograniczenie w odliczaniu VAT nie dotyczy:

  1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

  2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

  3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

  4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

  5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;

  6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

  7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

  a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

  b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

  Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych powyżej w pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

  Więcej na ten temat

  W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

  Ograniczone prawo do odliczenia VAT dotyczy również przypadków, w których nabyte lub importowane części składowe zużyte są do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o ograniczonym prawie do odliczenia, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. w okresie od chwili wejścia w życie nowelizacji do dnia 31 grudnia 2012 r. odliczenie VAT nie ma zastosowania do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, tj. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i niespełniających warunków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-7 ustawy nowelizacyjnej.

  Uwaga

  Na mocy art. 6 ww. ustawy ograniczenie w odliczaniu VAT nie ma zastosowania w odniesieniu do umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są pojazdy, w stosunku do których na podstawie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. ograniczenia takie nie obowiązywały.

  Ustawodawca stawia jednak pewne warunki dla zachowania prawa, o którym mowa. Otóż przepis ten będzie miał zastosowanie:

  1) w odniesieniu do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, bez uwzględniania zmian tych umów po jej wejściu w życie, oraz

  2) pod warunkiem że umowy zostaną zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.

  Ulga ta jest ograniczona jeszcze w inny sposób. Obejmuje mianowicie jedynie czynsz, natomiast nie dotyczy VAT od nabywanego paliwa do napędu ww. pojazdów.

  Przykład

  W dniu 13 grudnia 2010 r. spółka Gamma z siedzibą w Poznaniu zawarła z firmą leasingową umowę, której przedmiotem jest samochód o dopuszczalnej ładowności wynoszącej 650 kg i posiadający homologację samochodu ciężarowego, niespełniający natomiast żadnego z warunków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. W dniu 10 stycznia 2011 r. spółka Gamma zarejestrowała ww. umowę w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda, co umożliwia odliczanie (również w 2011 r.) całej kwoty VAT od rat leasingowych. Uprawnienie do odliczania VAT nie obejmuje jednak zakupów oleju napędowego do ww. samochodu.

  Poradnik VAT Nr 1 z dnia 2011-01-10

  GOFIN podpowiada

  Źródło informacji:

  Więcej o:
  U,
  r,
  samochody,
  przepisy,
  odliczanie,
  VAT,
  paliwo

  Kalkulator ustawowy

  Data powstania zobowiązania*:

  Data zapłaty zobowiązania*:

  Rynek międzybankowy

   

  Skomentuj artykuł:

  Wasze komentarze (10)

  Dodaj komentarz

  ~Ślązok z Katowic -

  jestem wyborcą PO, bo przeciez na psychopatów z PiSu nie bede głosował, a nie ma niestety zadnej innej partii na którą by mozna głosowac. jestem tez przedsiebiorcą który prowadzi tu działalnośc i zatrudnia pracowników. To co sie w tej chwili w Polsce wyprawia to przechodzi granice wszelkich absurdów. To jest chore. Ilosc sprawozadań ktore musimy co miesiac, co kwartał lub co rok sporzadzac siega juz kilkudziesieciu. Na dziesieciu zatrudnionych w mojej firmie którzy zajmuja sie podstawą działalnosci muszę zatrudniac juz nie jedną, ale dwie osoby do papierów, a i to już jest za mało. każde sprawozadanie o ktorego obowiazku sporządzania nawet nie kazdy tutaj wie jest zagrożnone ogromna karą w razie nie wysłania go, lub tylko opóźnienia. Tak jakby państwo spejalnie zastawiało pułapki na przedsiebiorców, traktujac ich jak wrogów ludu (jak za komuny). Przepisy sa całkowicie pokręcone, jedne przeczą drugim, napisane sa jezykiem calkowicie niezrozumiałym. Ich poprawna interpretacja jest niemożliwa, nie potrafią ich zinterpretowac nawet pracownicy urzedów skarbowych, celnych czy innych z którymi mam do czynienia. Systemy internetowy do kórych uzywania jestesmy zmuszani zawieraja błedy i czesto nie działają. Absurdy zaszły juz tak daleko ze prowadzenie działalnosci gospodarczej, nawet małej firmy, jest ryzykowne. Przedsiębiorca jest traktowany jak zwierzę na ktore się poluje. Nie ma prawa nawet zachorowac, poniewaz kazde opóźnienie w przesłaniu jakiejkolwiek deklaracji jest karane. A wszystko to w państwie rządzonym przez partię kóra zowie się liberalną a w programie wyborczym miała ułatwienie ludziom prowadzenie działalnosci gospodarczej. panowie zastanówcie się w jakim kieunku zmierzacie. Ja twierdzę że w kierunku samodestrukcji i kompletnej rujnacji tego kraju. wszedzie w UE sa podobne przepisy, ale nigdzie nie ma w nich takiego bałaganu, nigdzie nie sa tak twardo egzekwowane, nigdzie za drobne nawet opóźnienia nie grożą tak wysokie kary. Zawroćcie z tej drogi,bo rzadzicie tu jak okupant, a nie demokratyczny rzad w interesie społeczeństwa. Tak się nie traktuje przedsiebiorców, którzy są solą tej ziemi. Tak nie zlikwidujecie tu bezrobocia.

  ~PP -

  VAT miał być prostym podatkiem od wartości dodanej. Przedsiębiorca powinien mieć prawo od odliczenia 100% VAT jeżeli auto kupuje na firmę, bo diler który mu to auto sprzedaję płaci VAT od kasy jaką zarobi na tym aucie w każdym przypadku. Państwo uniemożliwiając odpisanie VAT w takiej sytuacji staje się złodziejem tego podatku. Dlaczego tyle kolejnych rządów nie potrafi wprowadzić prostej rzeczy: VAT powinno się płacić dopiero po zapłaceniu faktury przez kupującego a kupujący powinien mieć prawo odliczyć VAT po zapłaceniu faktury sprzedającemu. Ale państwa nie interesuje, że wiele firm z tego powodu upadło, najważniejsze żeby obywatela doić, doić, doić i jeszcze raz doić bo ciągle jest mało.

  ~Adam -

  Janusz Korwin-Mikke! Nie ma innej alternatywy!

  ~rowerowy -

  Pojehany kraj! Kupuje z VAT, sprzedaje z VAT - różnice oddaje do U.S. - tak powinno być. Im prostrze przepisy, tym bogatsze państwo. Stworzą za niedługo takie potworki, że będą musieć ogłosić przetarg na S.I. aby to wszystko ogarnęła.

  ~kania -

  Nowe pomysł rząd PO to głupota szuka nadal uderzone podatek ,VAT i OFE nie głosuj na PO

  ~kk -

  na logikę to się nie składa bo wzrośnie teraz rynek używanych aut a zwłaszcza w leasingach przez firmy a państwo eliminując ten proces zarobi mniej niż dotąd miało

  ~carlos -

  (...) panstwo tuskowe! co rok nowe przepisy, wytyczne, ktorych sami urzendole nie znaja, ale jak sie pojawi temat u "kolegi" z innego urzedu, dobieraja sie do miodu! mialo byc lepiej, wyszło jak zawsze! dziekujemy ci tusku!