Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Dostanę "trzynastkę" po rozwiązaniu umowy?

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Byłam zatrudniona w państwowym zakładzie pracy od dnia 12.12.2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na czas określony do dnia 31.12.2009 r. Czy po rozwiązaniu umowy zakład ma obowiązek wypłacić mi trzynastą pensję w 2010 r.?

Czy po rozwiązaniu umowy zakład ma obowiązek wypłacić mi trzynastą pensję w 2010 r.?
Czy po rozwiązaniu umowy zakład ma obowiązek wypłacić mi trzynastą pensję w 2010 r.? /© Bauer

Pracownicy jednostek sfery budżetowej nabywają prawo do trzynastej pensji na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

czytaj również

Zgodnie z ustawą, pracownik nabywa uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości, jeżeli przepracuje u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli zatrudnienie w danym zakładzie trwało krócej, wysokość rocznego wynagrodzenia zostaje proporcjonalnie zmniejszona. Co do zasady warunkiem koniecznym nabycia uprawnienia jest przepracowanie w danym roku kalendarzowym minimum pół roku.

Półroczny okres zatrudnienia u danego pracodawcy nie jest wymagany w przypadku:

 • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku szkolnego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły;
 • zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;
 • powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
 • rozwiązania stosunku pracy w związku z:
  • przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  • likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

 • podjęcia zatrudnienia:
  • w wyniku przeniesienia służbowego,
  • na podstawie powołania lub wyboru,
  • w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  • w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
  • po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

 • korzystania:
  • z urlopu wychowawczego,
  • z urlopu dla poratowania zdrowia,
  • przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;

 • wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

Pracownica, o której mowa w pytaniu, spełnia warunki do wypłaty rocznego wynagrodzenia w pełnej wysokości, była bowiem zatrudniona u pracodawcy przez cały ubiegły rok kalendarzowy. Fakt, iż umowa o pracę uległa rozwiązaniu w związku z upływem czasu, na który została zawarta, nie ma w tym wypadku znaczenia. Pracownica nabyła bowiem prawo do wynagrodzenia, spełniając warunek dotyczący długości zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

czytaj również

Podstawą ustalenia trzynastki jest suma wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Uwzględnieniu podlega nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, jak również wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (w przypadku pracownika podejmującego na nowo swoje obowiązki w wyniku przywrócenia do pracy). Wynagrodzenie roczne stanowi 8,5 % sumy wynagrodzenia ustalonej we wskazany powyżej sposób.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić trzynastkę najpóźniej do końca marca roku następującego po roku, za który ona przysługuje. Obowiązek wypłaty w dniu rozwiązania stosunku pracy pojawia się wyłącznie w sytuacji ustania zatrudnienia w związku z likwidacją pracodawcy.

Prawa do trzynastej pensji nie nabywa pracownik, który:

 • ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • stawia się do pracy lub przebywa w pracy w stanie nietrzeźwości;
 • został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy lub ze służby;
 • rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym.

czytaj również

 • Powszechnie wiadomo, że pracownikowi za wykonywaną pracę należy się stosowne wynagrodzenie. Musi ono odpowiadać rodzajowi wykonywanych przez niego obowiązków, jego kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez niego pracy. Co jednak zrobić, kiedy pracodawca uchyla się od ciążącego na nim obowiązku wypłaty wynagrodzenia? więcej »

W omawianym przypadku pracodawca będzie więc zobowiązany do wypłacenia trzynastej pensji najpóźniej do 31 marca 2010 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.

Źródło informacji: Ergo

Więcej o:
r,
zarobki,
pracodawcy
 

Ankieta

Czy kupujesz produkty z etykietą "made in Poland"?

Czy kupujesz produkty z etykietą "made in Poland"?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
83%

Nie

 
8%

Trudno powiedzieć

 
7%

Nie mam zdania

 
2%Głosów: 3116

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (30)

Dodaj komentarz

~qq -

Rozumiem, że to dodatkowa premia po podliczeniu zysków za cały rok. Jakim prawem taką premię ma budżetówka utrzymywana z podatków nasz wszystkich ?

~czytelnik -

jak można wypłacać pensję za coś czego nie było, przecież rok kalendarzowy ma 12 miesięcy a tu nagle upominają się o pensję 13 w roku toż to jest rozbój na pracodawcy. Każdy pracownik otrzymuje pensję taką jaką ma na umowie i nie widzę dlaczego jeszcze wymusza ponadnormatywne wynagrodzenie,

~Adam -

jak można wypłacać trzynastkę w budżetówce !?!? trzynasta pensja to podział zysku firmy, jak urzędnik czy nauczyciel wypracowują zysk !!!??? skandal i komuna w czystej postaci !!! tak samo jak rozdawanie mieszkań spółdzielczych za kilka tysięcy...

~nikt -

dlaczego trzynastkę pomniejsza się o chorobowe przecież już raz z tego tytułu straciłem

~jola -

trzynastki, dodatek za wysługę lat , Nagrody Jubileuszowego, zaplecze socjalne( wczasy pod gruszą itp) niejednokrotnie tak jak w szkołach premie branżowe np z okazji dnia nauczyciela może nie co roku ale są. Tego wszystkiego nie znajdziesz w większości zakładów prywatnych a pensje najczęściej minimalne i od tego odprowadzane są wszystkie składki. Na pewno usłyszę komentarze że jak mi się nie podoba to mogę się zwolnić i poszukać lepszej pracy ( nie wszyscy mogą pracować w urzędach itp bo niestety wa naszym kraju są też zakłady prywatne)

~kacper -

w państwowej, urzędach i sejmie są też inne jubileuszówki.

~Ufoludek -

Jak tak Wam w budżetówce źle to zakładajcie firmy i zobaczcie jak to letko jest. Letko napisane z premedytacją.

~kimo -

mój kumpel pracujący w urzędzie miasta dostaje jeszcze tzw.kwartalniki czyli rocznie bierze 17 pensji, ludzie nie dajcie sie ogłupić, spróbujcie bez koneksji znaleźć pracę w budżetówce. Urzędnicy płaczą i zapraszają do siebie, ok, możemy się zamienić. Gwarantuje, że żaden z nich nie wytrzyma u prywaciarza, lenie.

~drago -

13 pensja??a co to takiego,komuna bis.

~Julita -

Jak nie czekać na 13, jak sie zarabia w budżetówce 2000 brutto ( na ręke 1450zł) wszystko idzie w góry tylko nie pensje.