Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Nie płać podatków od spadku i darowizn

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Od nowego roku gruntownie zmieniły się zasady opodatkowania spadków i darowizn. Jeśli pieniądze lub majątek przekazuje ktoś z najbliższej rodziny - obdarowany i spadkobierca nie płaci podatku. Pod pewnymi jednak warunkami. Jakimi? Przeczytaj relację z czata z udziałem eksperta podatkowego, gdzie znajdziesz odpowiedź na to i szereg innych pytań.

Fot.: Darek Iwański
Fot.: Darek Iwański /Agencja SE/East News

Witamy uczestników czata i zapraszamy do zadawania pytań.

PYTANIA OGÓLNE

infor: Czy dokonując darowizny rodzeństwu będę zwolniony od podatku?

Ekspert Podatkowy: Zgodnie z nowymi przepisami, darowizny dokonane na rzecz najbliższych członków rodziny (m.in. dzieci, rodziców, rodzeństwa, wnuków) podlegają zwolnieniu i nie będą opodatkowane. Należy jednak zgłosić takie nabycie do urzędu skarbowego w terminie miesiąca od otrzymania darowizny. Gdy przedmiotem darowizny są jednak środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie ostatnich 5 lat przekracza 9637 zł, to istnieje również obowiązek udokumentowania ich przekazania. Dowodem może być np. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy.

elwirakramsk: Co należy rozumieć pod pojęciem najbliższa rodzina? Ciotka też do niej należy?

Ekspert Podatkowy: Do najbliższej rodziny zaliczają się zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz wstępni: rodzice, dziadkowie itd.; rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb. Rodzeństwo rodziców, czyli ciotki, wujkowie, kuzyni, a także teściowie nie są zaliczani do najbliższej rodziny.

Martynasu: Czy dokonując darowizny na rzecz przyjaciela muszę płacić podatek?

Ekspert Podatkowy: Zasadniczo, zwolnieniu podlegają darowizny przekazane na rzecz najbliższej rodziny. Przyjaciel niestety się do niej nie zalicza. Według przepisów, należy on do 3 grupy podatkowej. W związku z czym jeżeli kwota darowizny przekracza 4902 zł, podlegać będzie ona opodatkowaniu.

polka9: Czy zięć jest zaliczany do najbliższej rodziny i czy w związku z darowizną od teściów zapłaci podatek?

Ekspert Podatkowy: Zięć niestety nie jest zaliczany do najbliższej rodziny i zapłaci podatek.

KOLERR: Mieszkam z przyjacielem, który jest zameldowany u mnie od 12 lat i chciałabym przepisać mieszkanie na niego. Jak to zrobić żeby nie zapłacić podatku nadmieniam że opiekuje się mną bo jestem b. chora.

Ekspert Podatkowy: Mówiąc żartobliwie wyjść za niego. Ale poważnie: w przypadku jeśli opieka nad osobą chorą udowodniona jest sądownie lub notarialnie, to istnieje możliwość przekazania spadku bez konieczności płacenia podatku. Możliwość taka obwarowana jest jednak pewnymi warunkami.


SPADKI

On28Sosnowiec: Mój ojciec zmarł w październiku 2006 roku. Czy jeżeli w tym roku przeprowadzone zostanie postępowanie spadkowe to nie trzeba będzie płacić podatku?

Ekspert Podatkowy: Obowiązek podatkowy w Pana sytuacji powstaje dopiero z chwilą przejęcia spadku i zastosowanie mają nowe przepisy. Nabycie w drodze spadku będzie zatem w Pana przypadku zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Również przepisy nowelizacji stanowią, iż nowa ustawa ma zastosowanie do spraw wszczętych przed dniem 1go stycznia 2007r., które nie zostały jeszcze zakończone decyzją ostateczną (czyli taką, od której podatnikowi nie przysługuje środek odwoławczy).

Adam_z_Łodzi: W zeszłym roku jesienią dostałem w spadku po zmarłej mamie akcje o wartości ok. 6 tys. Innych rzeczy (majątku) nie odziedziczyłem. Czy musze zapłacić od tych akcji jakiś podatek?

Ekspert Podatkowy: Zgodnie ze starymi przepisami, opodatkowaniu podlega nabycie własności, rzeczy i czystej wartości przekraczającej 9,637 zł (w przypadku najbliższej rodziny np. rodziców). Jeśli wartość akcji nie przekroczyła tej kwoty, a nie przekroczyła, spadek nie podlega opodatkowaniu.

stanislaw77: Czy otrzymany w 2003 roku spadek jest zwolniony z podatku?

Ekspert Podatkowy: Zależy to od kwoty i osoby po której otrzymaliśmy spadek (ważne jest to do której grupy podatkowej się zalicza).

MaciekWZA: Co się stanie, jeśli otrzymałem spadek po rodzicach i nie poinformuję urzędu skarbowego w terminie. Dodam, że znajduje się obecnie za granicą.

Ekspert Podatkowy: Wtedy spadek zostanie obłożony podatkiem zgodnie z zasadami przewidzianymi dla osób należących do 1 grupy podatkowej. Przy założeniu, że wartość w spadku wynosi 100 tys zł. wysokość podatku może wynieść nawet ponad 6 tys zł. Podatku można uniknąć jeśli uprawdopodobni Pan, że o spadku dowiedział się w późniejszym terminie i w ciągu miesiąca od tego dnia powiadomi Pan urząd skarbowy o jego otrzymaniu. Z uwagi na Pani pobyt zagraniczny wydaje się to nie być zbyt skomplikowane. Należy jednak pamiętać, iż jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed np. organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny (a należny podatek nie został zapłacony), to opodatkowanie następuje wg. sankcyjnej 20-proc. stawki.

Tender: Otrzymałem po moim ojcu w spadku pieniądze - był on członkiem funduszu emerytalnego - co z podatkiem?

Ekspert Podatkowy: Jeśli środki te zgromadzone były na rachunku Pańskiego ojca w otwartym funduszu emerytalnym, to nabycie takie nie podlega opodatkowaniu.

wandam3: Kiedy należy zgłosić w urzędzie skarbowym fakt otrzymania spadku?

Ekspert Podatkowy: Zasadniczo spadek należy zgłaszać w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.


DAROWIZNY

Aguusia_wawa: Jeżeli mój ojciec chciałby w tym roku przepisać na mnie mieszkanie i 1/3 własności po jego rodzicach, to taka darowizna też będzie zwolniona z podatku?

Ekspert Podatkowy: Oczywiście.

25465: W 2007r chciałabym podarować synowi 20 tys. zł oraz przepisać dom na niego. Czy od takiej darowizny należy uiścić podatek w urzędzie skarbowym?

Ekspert Podatkowy: Podobnie jak w poprzednim wypadku, darowizna ta nie podlega opodatkowaniu.

Teletubisiowa: Rodzice mojego przyszłego męża chcą podarować nam mieszkanie jako prezent ślubny. Czy musimy zapłacić podatek?

Ekspert Podatkowy: Tak ale tylko w części, wprowadzone od 1.stycznia tego roku zwolnienie ma bowiem zastosowanie do darowizn i spadków otrzymywanych od najbliższej rodziny. Ale konieczne jest pewne zastrzeżenie. Jako przyszła synowa nie będzie Pani zwolniona z podatku. Przy czym istnieje możliwość uniknięcia podatku. W jaki sposób? Jeśli teściowie przekażą darowiznę na rzecz Pani męża, a on w późniejszym czasie przepisze połowę nieruchomości na Panią.

elvis_prac: Czy jeśli matka podaruje synowi firmę, to czy zapłaci on podatek?

Ekspert Podatkowy: Nie.

hmmm??_:): Z małżonką mamy rozdzielność majątkową - czy te nowe przepisy rozróżniają darowiznę w wariancie: małżonek we wspólnocie, oraz małżonek z rozdzielnością?

Ekspert Podatkowy: Przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn nie robią takiego rozróżnienia. W związku z tym dokonaniu darowizny na współmałżonka odbędzie się bez opodatkowania.

cwiety7: Jaka forma będzie najlepsza: darowizna, czy spisanie testamentu?

Ekspert Podatkowy: Z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn, jest to obojętne. Jednak ze względów formalnoprawnych dokonanie darowizny będzie prostszym rozwiązaniem.

elciap: Czy jest limit kwoty wolnej od podatku - darowizny uczynionej na rzecz córki przez rodziców?

Ekspert Podatkowy: Darowizna dokonana w roku 2007 na rzecz córki jest zwolniona z podatku i nie obowiązują wobec tego żadne limity kwotowe.

ixel: Mieszkanie jest syna, który wyjechał i nie wróci. On chce to mieszkanie przepisać na mnie. Czy któryś z nas zapłaci podatek?

Ekspert Podatkowy: Nikt nie zapłaci podatku.

Georgelukas: 25-go grudnia podarowałem firmę swojemu synowi. Czy w związku z tym będę musiał zapłacić podatek?

Ekspert Podatkowy: Jest to uzależnione od tego, czy darowizna nastąpiła w formie aktu notarialnego i kiedy dokonano jego sporządzenia. Zakładając, że akt notarialny sporządzony został 25 grudnia 2006 r. i dotyczy przedsiębiorstwa osoby fizycznej, to dokonana darowizna nie będzie opodatkowana. W Pańskiej sytuacji zastosowanie mają bowiem przepisy obowiązujące do końca roku 2006. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy, zwolnione od podatku jest nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części. Darowizna dokonana na rzecz syna spełnia oczywiście warunki powyższego zwolnienia. Koniecznym jest jednak prowadzenie tego zakładu w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat.

Na Państwa pytania odpowiadał Tomasz Piekielnik z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OTRZYMANEJ W SPADKU

Urzadskarbowyjestcool: Co jeżeli chcę sprzedać nieruchomość, którą otrzymałem w spadku?

Ekspert Podatkowy: Zasadniczo od roku 2007 dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 proc. podstawy opodatkowania. Ma Pan prawo jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów, którymi są udokumentowane fakturami VAT nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w czasie jej posiadania oraz pewną część kwoty zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Jeżeli natomiast był Pan zameldowany w przedmiotowym budynku/lokalu na pobyt stały przez min. 12 miesięcy przed datą zbycia - to sprzedaż będzie wolna od podatku dochodowego.

mchoynowski: Czy sprzedając mieszkanie zakupione ponad 5 lat temu zapłacimy podatek?

Ekspert Podatkowy: Zasadniczo zbycie mieszkania nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ nastąpiło po upływie okresu 5 lat od momentu nabycia nieruchomości. Przy czym należy pamiętać, że 5-letni okres liczony jest od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub mieszkanie zostało wybudowane.

jawcieniu: Chcę sprzedać mieszkanie, które jest darowizną? Jak uniknąć opodatkowania?

Ekspert Podatkowy: Istnieją trzy sposoby: 1. Podatku nie płaci osoba, która sprzeda podarowany lub odziedziczony dom nie wcześniej niz po 5 latach od momentu otrzymania nieruchomości. Należy pamiętać, że okres 5 letni liczony jest od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, 2. Obdarowany, spadkobierca nie zapłaci podatku, jeśli przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy był zameldowany w otrzymanym mieszkaniu bądź domu, 3. W przypadku np. darowizny otrzymanej w ramach najbliższej rodziny np. ze strony dziadka, lepiej jest sprzedać mieszkanie niż przekazywać w formie darowizny. Zamiast mieszkania obdarowany np. wnuczka dostanie od razu pieniądze, od których nie będzie musiała odprowadzać podatku. Pod warunkiem, że darowizna będzie odpowiednio udokumentowana. Nabycie środków pieniężnych należy zgłosić w ciągu miesiąca do urzędu skarbowego oraz udokumentować otrzymanie tych pieniędzy dowodem w postaci przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

AgnieszkaMajak: Rodzice i ja mieszkamy w Niemczech. Rodzice chcą mi podarować dom, czy podlega to podatkowi?

Ekspert Podatkowy: Zasadniczo darowizny rzeczy znajdujących się za granicą podlega opodatkowaniu, jeśli nabywca był w chwili zawarcia umowy darowizny obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce. W Pańskiej sytuacji, darowizna objęta jest jednak zwolnieniem - zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy.

OLG_GLO: Czytałem, że podatku nie zapłaci się jeśli jest się w mieszkaniu zameldowanym ponad rok. A co w przypadku, gdy mam dostać mieszkanie od swojej mamy, w którym jestem zameldowany już od 6 lat?

Ekspert Podatkowy: Rozumiem, że ma Pan zamiar sprzedać mieszkanie. Otóż otrzymanie takiej darowizny nie podlega opodatkowaniu, jeżeli był Pan zameldowany w tym mieszkaniu na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Jeśli będzie chciał Pan sprzedać to mieszkanie to transakcja ta również będzie zwolniona z podatku od osób fizycznych. Warunkiem do tego zwolnienia jest zameldowanie na pobyt stały przez powyższy okres przed datą zbycia.

scierus: Jakie warunki muszą być spełnione, aby podarować mieszkanie synowi i synowej w którym zamieszkują oni już 3 lat?

Ekspert Podatkowy:Aby być zwolnionym z płacenia podatku, należy takie mieszkanie podarować tylko synowi. Gdyby darowizna została dokonana na rzecz obojga małżonków wtedy synowa (jako osoba nie zaliczająca się do najbliższej rodziny) musiałaby zapłacić podatek.

bezero5: Czy opodatkowana będzie sprzedaż nieruchomości otrzymanych od stycznia tego roku czy też trzymanych przed 2007 rokiem?

Ekspert Podatkowy: Nieruchomości otrzymane od najbliższej rodziny w drodze darowizny w roku 2007 podlegają opodatkowaniu w przypadku ich sprzedaży. Aby uniknąć płacenia podatku należy być zameldowanym na pobyt stały w tym lokalu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Dopiero zbycie po tym terminie będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypelniacz_pitow: Jeżeli muszę już zapłacić podatek, to w jakim terminie? Jaką deklarację należy złożyć?

Ekspert Podatkowy: Zgodnie z art. 17 a ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatnicy są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji, w których podatek pobierany jest przez notariusza, tj. w przypadku darowizn dokonanych w formie aktu notarialnego.

Źródło informacji: INTERIA.PL

Więcej o:
rzeczy,
zastosowanie,
rodzice,
5 lat,
pobyt,
nieruchomości,
darowizna,
podatek,
mieszkanie,
ekspert,
Nie
 

Ankieta

Jak rozwiązać problem dużej podaży jabłek?
Jak rozwiązać problem dużej podaży jabłek?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Rozdać biednym

 
29%

Oddać za darmo

 
12%

Trudno powiedzieć

 
1%

Zniszczyć nadwyżki

 
1%

Nie mam zdania

 
1%

Przerobić na sok czy cydr

 
51%

Nie zbierać wcale

 
5%Głosów: 3983

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (21)

Dodaj komentarz

~SC -

W spadku dostałem ok. 2 ha pola. Czy muszę coś płacić w US? Minęło już 9 miesięcy.

~MONIKA -

OJCIEC ZMARL W 2003ROKU PRAWOMOCNE ORZECZENIE SPADKU OTRZYMALAM W 2011.TERAZ MUSZE ZAPLACIC PODATEK BO OJCIEC ZMARL PRZED NOWELIZACJA USTAWY TZN PRZED 2007R.CZY JEST TO PRAWDĄ?

~Pietra69 -

Wraz z rodzeństwem po przeprowadzonej sprawie staliśmy się właścicielami działki i mieszkania w wyniku zasiedzenia po zmarłych rodzicach. Czy można uniknąć zapłacenia podatku od takiego spadku?

~andrzej -

2003 roku dostalem w spadku dom po rodzicach i zaplacilem strasznie duzy podatek czy slusznie

~jurek@.. -

odpowiedzi experta podatkowego to stek bzdur. 22 grudnia 2006 zmar? ojciec mojej ?ony. , nie zostawi? testamentu wi?c 24 01 2007 odby?a sie sprawa spadkowa na której to ?ona odziedziczy?a spadek. po up?ywie 3 tygodni wyrok sie uprawomocni? i okaza?o sie ?e ?ona naby?a spadek nie z chwil? uprawomocnienia sie wyroku tylko w mom?cie ?mierci ojca i niestety podatek trzeba zap?aci?. ..

~Andrzej -

nabyłem spadek po rodzicach razem z bratem lecz od sadownego nabycia minęlo juz ok 2 lata/ nie wiedziałem ,że musze powiadomic U Skarbowy..co robic ?? dostałem mieszkanie z podwórzem , stare auto warte ok 900zł i troche kasy -chyba 20 tys. czy zapłace karę lub jakis podatek/prosze o pomoc!!

~Marek -

Witam, mam oczekuje na spadek po prababci w postaci akcji spółki oraz dywidend.Jest on przyznany na mnie oraz moja babcie po pol ogolna kwota to ok 30 tys zl czy bede musial zaplacic za to podatek?

~jamar46 -

rodzice umarli sadownie jest rozdzielone mieszkanie spoldzielcze na 4-osoby cz po sprzedarzy zaplace podatek

~elka100 -

Witam,chodzi mi o podatek od spadku po moich rodzicach.Tata zmarł w maju 2009r.a mama w czerwcu 2009r,ja z siostrą dziedziczymy dom po rodzicach.Testament nie był jeszcze przeczytany ,kiedy i czy wogule będziemy musiały zapłacic podatek?

~tenia42@wp.pl -

Moj Ojciec zginal tragicznie w 2007 r. Spadek zostal przeprowadzony sadownie. w 2007 r. Nikt nas nie poinformowal o koniecznosci zgloszenia spadku w U.S i w jakim terminie. Mama sie powaznie rozchorowala,rowniez byla uczestnikiem wypadku drogowego w ktorym zginal Ojciec. TYLKO OBYWATEL MA OBOWIAZKI. WOBEC URZEDOW. JAKIEPRAWO ZWOLNILO POLICJE Z POWIADOMIENIA MNIE O WYPADKU RODZICOW MOZE OJCIEC BY PRZEZYL WYPADEK. GDYBY NIE PRZYPADEK TO O WYPADKU BYM NIE WIEDZIALA. CO MAM ROBIC.???????? Ja nie pracuje,nie mam zrodla utrzymania poza alimentami i zasilkami na niepelnosprawna corke. Jestem jedyna corka Ojca.