Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Opłaty za autostrady i parkingi według fiskusa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Przedsiębiorcy zasadniczo nie mieli do tej pory problemów z kwalifikowaniem do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez pracowników w odbywanych przez nich podróżach służbowych.

Do kosztów można zaliczyć wyłącznie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki
Do kosztów można zaliczyć wyłącznie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki /© Panthermedia

Rewolucję w tej kwestii przyniosła interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2010 r., nr DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579, zmieniająca interpretację wydaną uprzednio przez Izbę Skarbową w Katowicach. Minister uznał w niej bowiem, że zwrot pracownikom opłat za parkingi i autostrady w czasie podróży służbowej podlega rozliczeniu w kosztach w ramach tzw. kilometrówki jako wydatek związany z używaniem prywatnego samochodu.

Zobacz wskaźniki dla firm na naszych stronach

Podróż służbowa pracownika

Za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu (art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. a ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o pdop).

czytaj również

  • Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2010 r., nr DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579 zmienił dominującą i utrwaloną w praktyce wykładnię, uznającą zwrot pracownikom opłat za parkingi i autostrady w czasie podróży jako inne wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów. Minister Finansów uznał, że takie opłaty mieszczą się w tzw. „kilometrówce”. więcej »

Do zwrotu pracownikowi wydatków poniesionych przez niego w podróży służbowej zobowiązuje pracodawcę art. 775 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Pracodawca prywatny spoza strefy budżetowej, który sam nie określi wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tego tytułu, ma obowiązek stosować w tym zakresie przepisy rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 ze zm.). Wskazuje ono, że oprócz zwrotu kosztów przejazdów pracownikowi przysługuje m.in. zwrot innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

czytaj również

Jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, wówczas pracownikowi z tego tytułu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Przy czym ilość przejechanych kilometrów pracownik powinien udokumentować w ewidencji przebiegu pojazdu. Z uwagi na ryczałtowy sposób ustalania kosztów przejazdu pracownik nie może żądać od pracodawcy zwrotu faktycznie poniesionych na ten cel wydatków, w tym m.in. związanych z zakupem paliwa. W konsekwencji poza wskazaną ewidencją, która służy wyłącznie do wyliczenia kwoty zwrotu za przejazd, a nie rzeczywistych kosztów przejazdu, pracownik nie ma obowiązku przedkładania pracodawcy żadnych innych dowodów je dokumentujących.

czytaj również

Wobec powyższego moim zdaniem należy uznać, że ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pracownika nie obejmuje opłat za autostradę i za parkingi. Te wydatki należy kwalifikować do kategorii innych wydatków związanych z podróżą służbową pracownika, które, o ile pracodawca uzna je za uzasadnione, ma obowiązek zwrócić pracownikowi. Z tego względu nie są one limitowane w ramach tzw. kilometrówki i stanowią koszt uzyskania przychodu pracodawcy w pełnej poniesionej wysokości.

Stąd nie sposób się zgodzić ze stanowiskiem Ministerstwa. Gdyby uznać je za słuszne, to należałoby przyjąć, że pracownik, który w podróży służbowej odbytej własnym samochodem korzystał z przejazdów autostradą i z parkingów, otrzymywałby zwrot wydatków z tytułu używania samochodu w takiej samej wysokości jak pracownik, który w podróży odbytej na trasie o tej samej długości takich wydatków nie poniósł.

Samochód niewprowadzony do ewidencji

We wskazanej na wstępie interpretacji Minister Finansów na potwierdzenie swojej tezy powołał wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. akt 1502/09. W wyroku tym Sąd nie odnosił się jednak do analizowanych powyżej przepisów ustaw o podatku dochodowym, ale do art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop, którego odpowiednikiem w ustawie o pdof jest art. 23 ust. 1 pkt 46. Te uregulowania dotyczą rozliczania w kosztach podatkowych przedsiębiorcy wydatków z tytułu używania na jego potrzeby samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych (u osób prawnych - niestanowiącego składnika majątku). Wynika z nich, że wydatki te nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu i stawki za 1 km przebiegu.

czytaj również

W tym jednak przypadku kosztów z tytułu używania samochodu osobowego, podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych, nie określa się ryczałtowo. Kwota wynikająca z ewidencji, ustalona w oparciu o iloczyn ilości przejechanych kilometrów w danym miesiącu i odpowiedniej stawki za kilometr przebiegu, wyznacza jedynie limit wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów można natomiast zaliczyć wyłącznie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki na ten cel. Przykładowymi wydatkami rozliczanymi poprzez ewidencję przebiegu pojazdu są w tym przypadku wydatki na zakup paliwa, wymianę oleju, części zamiennych, naprawę, remonty, ubezpieczenie pojazdu, jak również opłaty parkingowe i za przejazdy autostradą.

Kierując się zasadą domniemania racjonalności ustawodawcy nie można zatem przyjąć za resortem finansów, że ustawodawca wprowadził do ustawy dwa przepisy regulujące identyczne zagadnienia. Tym samym uregulowań zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof nie można przez analogię odnosić do przepisów dotyczących kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników. W obu przypadkach ustalony na podstawie ewidencji faktyczny przebieg pojazdu służy bowiem innym celom.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa Nr 676 z dnia 2010-07-01

GOFIN podpowiada

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w naszym serwisie

Źródło informacji:

Więcej o:
Nie,
stawki,
pracodawca,
przedsiębiorcy,
wydatki,
pracodawcy,
zwrot,
opłaty,
autostrady,
parkingi
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (22)

Dodaj komentarz

~Jacool -

Wspomaganie mikroprzedsiębiorców... złamasy, kłamczuchy.

~henryksz -

jak mi nie bedą chcieli rozliczyć kosztów parkingu ani kosztów przejazdu autostradą w podróży służbowej moim własnym samochodem, to pojade kilkadziesiąt a może i więcej kilometrów dalej abu autostrady uniknąć. Potrwa to oczywiście dzień dłużej i mam to tak gdzie kura jajko. Tak samo z parkingiem. Jak płatny to dziękuję. Bede tak długo jeżdził aż znajdę niepłatny. W końcy w stawce ryczłtowej NIE MOŻE w żadnym razie byc uwzględniona cena autostrady bo jest to niemozliwe. Zakładam, że uwzględniono jakos tam przeliczjąc koszty paliwa, olejów,PODATKÓW, UBEZPIECZEŃ oraz ogólnego zużycia samochodu ( opon, silnika itd.). Szczególnie te ostatnie koszty są trudne do wyszacowania ale ISTNIEJĄ REALNIE! kosztów autostrad można za to uniknąć. CO ZA DEBILIZM!!! "Pozdrawiam" jakże wielką "mądrość" naszego ministerstwa...

~ROLNIK -

POlski Minister i Jerzy Buzek w Brixelly Jadą na giełdę zobaczyć czy wzrosło im PKB i Ile moga zarobic na sprzedaży Firmy Fiata do Włoch i tam stworzą Miejsca Pracy NIe Polacy ,ale Włosi a nowy prezydent i dawny marszałek ze Sprzedaży &#8364; skosi ,podzieli pomiedzy Policjantów opozycjonistów i Skorumpoqanych Policjantów i dalej bedzie tak jak jest . Podobno Nowy prezydent Polski ma dzielić porówno na wszystkich żeby tylko &#8364; wystarczyło i złotówk . czas najwyższy żeby marszałek stary jako Nowy prezydent R.p Zaczął równo dzoelić finanse z UE ponieważ wiemy otym że gra na GIEŁDZIE NAWET POSLIM ROLICTWEM ROLNIKAMI POSIADAJĄCYMI WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW i KTÓRYCH ZAPOMNIAŁ DOFINANSOAĆ SAM Z ROLNICTWA FINANSE KONSUMOWAŁ Z PRAWNIKAMI < KOMORNIKAMI ,POLICJANTAMI I SWOIMI SAORZĄDOWCAMI W POWIECIE ORAZ SENATORAMI . WIEM TAKŻE ŻE GRAŁ MARSZAŁEK NA GIEŁDZIE BANKAMI W KTÓRYCH SIEDZIELAŁY FIRMMMMMM PRZEMYŁOWE W DEPOZYCIE BANKOWYM DLATEGO MARSZĄŁKOWI POWSTAŁA DEMOKRACJA . MŁODZI STUDENCI CHODZĄ BEZ PRACY KADRA WYKSZTŁACONA ,A NOWY PREZYDENT PRZED WYBORAMI ZACHWYCAŁ SIĘ TRZYMAJĄC SZTUCZNEGO OGONA .

~pik -

a minister namieszał? Bo co ma ryczałt do "innych wydatków" ?

~lubi -

kilometrówka 0,8358 zł od 14.11.2007 a ile razy paliwo podrożało od tamtej pory.

~konsument -

Dlaczego nie mozna koleją, autobusem, rowerem?

~mat -

ustawodawcy" - to chyba nie ma zastosowania w Polsce. Ustawodawcy i racjonalność???????

~Pytająca -

Witam, pomóżcie mi zrozumieć ten artukuł to znaczy że nie możemy rozliczać pod kilometrówka też wydatków za autostradę i parkingi, czyty goły ryczałt>

~piotr -

Po prostu trasę trzeba rozpisać po drogach alternatywnych do autostrady. Będzie to dłuższa droga więc zwróci nam sie ewentualna opłata za autostradę i parkimg. Jakie to proste :-)

~piotr58 -

czy nasz ukochany rzad zastanawial sie kiedys, co stanie sie gdy wszyscy prywatni przedsiebiorczy przenisa swoj biznes do innego kraju i tam beda placic podatki?