Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Podstawa wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu ze składników zmiennych wypłacanych w następnym miesiącu

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Podstawa wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu ze składników zmiennych wypłacanych w następnym miesiącu.

Z końcem miesiąca ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę pracownika, który jest wynagradzany według składników jednomiesięcznych zmiennych, przy czym wypłata wynagrodzenia ma miejsce 10 dnia następnego miesiąca. Obecnie pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, a za pozostałe, niewykorzystane dni urlopu wypłacimy mu ekwiwalent pieniężny. Jak należy obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu w świetle różnego brzmienia przepisów regulujących te kwestie?

Sposób ustalania podstawy wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego? (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenie urlopowe. W myśl § 14 przywołanego aktu prawnego, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednakże ze zmianami określonymi w dalszych przepisach, które dotyczą m.in. konieczności stosowania współczynnika.

Aspektem interesującym

Czytelnika jest jednak sposób ustalania podstawy wymiaru świadczeń wymienionych w pytaniu w przypadku, gdy wynagrodzenie, które ma charakter zmienny, jest wypłacane w następnym miesiącu. Regulacje w tym zakresie zawierają bowiem pewne różnice.

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia urlopowego, dla celów ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych, składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Z kolei ustalając podstawę ekwiwalentu, zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.

W kwestii podstawy wynagrodzenia urlopowego sprawa jest jasna. Sformułowanie ?w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie?? jest jednoznaczne i nakazuje do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjąć wynagrodzenie wypłacone we wskazanym okresie, niezależnie za jaki miesiąc przysługiwało. Przykładowo, jeżeli pracownik korzystał z urlopu w czerwcu 2009 r., to do podstawy należało przyjąć wynagrodzenie wypłacone w okresie od marca do maja 2009 r., niezależnie od faktu, że z racji terminu wypłaty, było to wynagrodzenie za okres od lutego do kwietnia 2009 r. Natomiast sformułowanie § 16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego budzi już pewne wątpliwości. Przepis wskazuje, iż do podstawy ekwiwalentu przyjmuje się składniki zmienne miesięczne uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Doktryna nie jest zgodna co do wykładni przepisu. Jednak zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i resort pracy są zadania, że przez ?uzyskane? należy rozumieć takie wynagrodzenie, które zostało wypłacone, a więc analogicznie jak w przypadku wynagrodzenia urlopowego, w podstawie ekwiwalentu, do którego prawo powstało w czerwcu 2009 r., powinny zostać uwzględnione zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie od marca do maja 2009 r., niezależnie od faktu, że przysługiwały za miesiące wcześniejsze. Stanowisko PIP w tej sprawie przedstawialiśmy w UiPP nr 3/2009, str. 44-46.

Przykład

Z końcem czerwca br. uległa rozwiązaniu umowa o pracę z pracownikiem, którego wynagrodzenie miało charakter zmienny i było wypłacane 10 dnia miesiąca następującego. Pracownik w wymienionym miesiącu korzystał z 5 dni urlopu wypoczynkowego, a za pozostałe 5 dni wypłacono mu ekwiwalent pieniężny. Zarówno podstawa wynagrodzenia za urlop, jak i ekwiwalentu pieniężnego została ustalona na podstawie wynagrodzenia wypłaconego w okresie od marca do maja 2009 r., choć było to wynagrodzenie odpowiednio za luty, marzec i kwiecień 2009 r. Wyniosło ono odpowiednio 2.838 zł (za 160 godz. pracy), 3.111 zł (za 176 godz. pracy) i 2.916 zł (za 168 godz. pracy).

Pracownik otrzymał:

wynagrodzenie za urlop w wysokości 703,60 zł, co wynika z wyliczenia:

(2.838 zł + 3.111 zł + 2.916 zł) : (160 godz. + 176 godz. + 168 godz.) = 17,59 zł,

17,59 zł x (5 dni x 8 godz.) = 703,60 zł;

ekwiwalent pieniężny w wysokości 700,80 zł, według wyliczenia:

(2.838 zł + 3.111 zł + 2.916 zł) : 3 m-ce = 2.955 zł,

2.955 zł : 21,08 (współczynnik urlopowy) = 140,18 zł,

140,18 zł : 8 = 17,52 zł, 17,52 zł x (5 dni x 8 godz.) = 700,80 zł.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 13 z dnia 2009-07-01

Źródło informacji:

Więcej o:
urlop,
składniki,
ekwiwalent,
zarobki
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.