Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego - nowe stanowisko ZUS

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Tak stanowi art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Analogiczne zwolnienie przysługuje pracodawcy w stosunku do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP) za pracowników powracających z ww. urlopów - art. 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.).

Powołane przepisy nie zastrzegają, że z tego uprawnienia może skorzystać pracodawca tylko jednego z rodziców. Wskazują jedynie, że dla zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP musi nastąpić powrót pracownika do pracy odpowiednio po udzielonym mu przez tego pracodawcę np. urlopie macierzyńskim lub dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Zatem prawo do zwolnienia z opłacania składek na ww. Fundusze, powinien mieć również pracodawca pracownika-ojca wychowującego dziecko, jeżeli wraca on do pracy po wykorzystaniu:

  • części urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała pracownica-matka (art. 180 § 5 K.p.),

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1822 K.p.).

Tak też pisaliśmy w artykule opublikowanym w UiPP nr 5/2010, str. 11-12, przytaczając jednocześnie stanowisko ZUS w tej sprawie, które otrzymaliśmy w lutym 2010 r. (będące odpowiedzią na nasze pytanie).

Aktualnie ZUS, po konsultacjach z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zweryfikował swoje stanowisko, różnicując uprawnienia do tego zwolnienia w zależności od wykorzystania przez pracownika-ojca wychowującego dziecko odpowiednio:

  • tylko części urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w tym poprzedzonego wykorzystaną częścią urlopu macierzyńskiego).

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że obecnie ZUS wyjaśnia, iż pracodawcy nie przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP w przypadku powrotu pracownika-ojca do pracy po wykorzystaniu części urlopu macierzyńskiego, jeżeli z tych uprawnień korzysta pracodawca matki - zwolnienie to przysługuje tylko pracodawcy, który pierwszy udzielił urlopu macierzyńskiego i nadal kontynuuje zatrudnienie pracownicy.

Ważne: Pracodawca pracownika-ojca wychowującego dziecko, który wykorzystał część urlopu macierzyńskiego za matkę dziecka nie jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za tego pracownika po jego powrocie z ww. urlopu, jeżeli ze zwolnienia korzysta już pracodawca matki dziecka.

Pracodawcy przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP w przypadku powrotu pracownika-ojca do pracy po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (także, jeżeli wcześniej wykorzystał część urlopu macierzyńskiego za matkę). Zwolnienie z opłacania składek przysługuje przez okres 36 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przykład

Pracownica w dniu 26 stycznia 2010 r. urodziła dziecko i do 3 maja 2010 r. przebywała na urlopie macierzyńskim (skróconym do 14 tygodni). Od 4 maja do 14 czerwca 2010 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystał z pozostałej części urlopu macierzyńskiego (nie wnioskował o dodatkowy urlop macierzyński).

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP korzysta wyłącznie pracodawca pracownicy - w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 maja 2013 r. (36 miesięcy).

Przykład

Pracownica w dniu 14 stycznia 2010 r. urodziła dziecko i do 21 kwietnia 2010 r. przebywała na urlopie macierzyńskim (skróconym do 14 tygodni). Od 22 kwietnia do 16 czerwca 2010 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystał z pozostałej części urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przysługuje pracodawcy:

  • pracownicy - w okresie od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2013 r. (36 miesięcy),

  • pracownika - w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. (36 miesięcy).

Przykład

Pracownica w dniu 1 lutego 2010 r. urodziła dziecko i do 20 czerwca 2010 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Od 21 czerwca do 4 lipca 2010 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego korzystał pracownik-ojciec wychowujący dziecko.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przysługuje pracodawcy:

  • pracownicy - w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. (36 miesięcy),

  • pracownika - w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2013 r. (36 miesięcy).

Ważne: Jeżeli pracownik powróci z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w trakcie miesiąca, to od wynagrodzenia uzyskanego w tym miesiącu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca zobowiązany jest opłacić składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

Dopiero od wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie dodatkowego urlopu, pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 14 z dnia 2010-07-10

GOFIN podpowiada

Źródło informacji:

Więcej o:
urlop,
zwolnienia,
ojciec,
pracownicy,
ubezpieczenia,
urlop macierzyński,
ZUS,
FGŚP,
pracodawca,
dziecko,
pracodawcy,
fundusz pracy,
z
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

~MS -

Jaka jest różnica w przykładzie 2 i 3 bo nie rozumiem. W obu przypadkach jest ta sama sytuacja a różne interpretacje dotyczące ul;gi w opłacaniu składek na FP