Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

MF: Czy w 2014 r. będą korzystniejsze zasady odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodu?

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Będzie można odliczyć 50 proc. kwoty z faktury
Będzie można odliczyć 50 proc. kwoty z faktury /©123RF/PICSEL

ważne

 • Coraz częściej przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej działalności nabywają fabrycznie nowe samochody osobowe o znacznej wartości. Komfort jazdy, jej bezpieczeństwo, parametry techniczne, które usprawniają przemieszczanie - wszystkie te atrybuty niewątpliwie mogą wpływać na ułatwienia w prowadzeniu firmy. To powoduje, że wydatki na nabycie i ubezpieczenie takiego auta mogą stanowić koszty uzyskania przychodów - jednak nie w pełnej wysokości. więcej »

Warto w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca - w porównaniu do przepisów obowiązujących w latach 2011-2013 - poszerzył katalog samochodów, co do których nie będzie stosować się powyższych ograniczeń w odliczeniu VAT z uwagi na określone cechy tych pojazdów (a więc VAT będzie odliczany w 100%). I tak w art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy jest mowa o pojazdach samochodowych innych niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Dodatkowo w treści art. 86a ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. wskazano, że dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Z treści art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy jednoznacznie wynika więc, że ustawodawca dał podatnikowi możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego na takich zasadach, jakie wynikały uprzednio:

 • z tzw. wzoru Lisaka - dotyczącym samochodów, o których mowa w lit. a) i b),
   
 • z przepisów obowiązujących bezpośrednio przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (czyli z ustawy o VAT z 1993 r.) - dotyczącym samochodów, o których mowa w lit. c),

tym samym uwzględniając postanowienia wyroku TS UE z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07.


» Niepewność podatników - wniosek polskiego rządu o derogację

Tak jak wskazano przepisy art. 86a oraz art. a ustawy o VAT mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na działania polskiego rządu zmierzające do wprowadzenia innych ograniczeń w kwestii odliczenia VAT od samochodów aniżeli przewidziane treścią art. 86a ustawy o VAT. W dniu 11 czerwca 2013 r. Minister Finansów złożył bowiem wniosek o derogację dla Polski na podstawie art. 395 dyrektywy w sprawie VAT. W informacji zamieszczonej na stronie www.premier.gov.pl czytamy, że derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania (do 50%) kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego):

 • pojazdów samochodowych,
   
 • wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych,
   
 • nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.

Ograniczenie to miałoby zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej i wydatków związanych z tymi pojazdami. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej. Objęłaby również częściowe ograniczenie - do wysokości 50% - prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem). Polska wnioskuje, by stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

Z wniosku tego wynika, że wprawdzie podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia w kwocie stanowiącej 50% VAT z faktury (czyli mniej niż teraz), z tym że polski rząd nie przewiduje limitu kwotowego przy odliczaniu (który obowiązuje w chwili obecnej - odliczenie nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł), co może być korzystniejsze dla podatników (szczególnie dla tych nabywających samochody o większej wartości). Druga korzystna zmiana dla podatników wynikająca z wniosku rządu wiąże się z przyznaniem podatnikowi prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów, co do których stosuje się ograniczenia w odliczaniu, w wysokości 50% kwoty z faktury (w chwili obecnej podatnikowi w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu). Natomiast zmiana niekorzystna wiąże się z ograniczeniem prawa do odliczenia do kwoty 50% w stosunku do wydatków eksploatacyjnych (np. na naprawę i konserwację pojazdów), gdyż w chwili obecnej przysługuje pełne odliczenie w tym zakresie.

Biorąc jednak pod uwagę fakt złożenia wniosku o derogację dopiero w czerwcu 2013 r. i długą procedurę derogacyjną przewidzianą prawem wspólnotowym nie jest przesądzone, czy zmiany zaproponowane Komisji Europejskiej przez polski rząd będą obowiązywać podatników od 1 stycznia 2014 r. Jeżeli nie uda się w tym czasie uzyskać zgody ze strony władz unijnych, to obowiązywać będzie cytowany wyżej art. 86a oraz art. 88a ustawy o VAT.


Poradnik VAT Nr 15 z dnia 2013-08-10

GOFIN podpowiada

Źródło informacji:

Więcej o:
eksploatacja samochodu,
VAT,
VAT na samochody

Stawki podatkowe 2010

 • 18%do 85 528 zł
 • 32%powyżej 85 528 zł
 • więcej »

Stawki podatkowe 2011

 • 18%do 85 528 zł
 • 32%powyżej 85 528 zł
 • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (15)

Dodaj komentarz

~Chrobacja -

Nowa Prawica od ponad 20 lat niezmiennie proponuje radykalne obniżenie podatków oraz redukcję urzędniczego aparatu państwa. Zakaz finansowania partii politycznych ze środków publicznych. Zakaz zaciągania długów przez instytucje publiczne. Likwidacja Senatu oraz zmniejszenie Sejmu do 100 posłów

~edit -

Bajzel, do konca nie wiadomo o co chodzi, odliczenia dla aut preminum i dziwaczne preferencje dla firm pasozytniczo-lessingowych - Tuskolandia w praktyce

~observer -

tak, czy inaczej, PO prostu naS OKRADAJĄ

~to_ja -

acha...nie musi byc logicznie wazne aby bylo trudniej.. kiedy z ty skonczymy ..??

~xxx -

Nie wierzę im jak wściekłemu psu .

~ewas -

W Polsce trzeba zlikwidowac przywileje emerytalne, bo państwo zawsze bedzie musiało sie zadłużac, na wypłate różnych dodatków emerytalnych, wszyscy powinni mieć liczona emeryturę od lat pracy i od zarobków i to wszystko, od tego co trafiło do ZUS czy OFE. A nie teraz posłowie chca sobie wyegzekwować dodatek do emerytur za posłowanie, a gdzie składka,?

~DFG -

u nas zawsze pod gores

~kos -

Nie kijem ich to pałą. Tyle zachodu żeby nas okradać i to jeszcze za nasze pieniążki.

~hanka -

To jest gdybanie. Jeszcze nic nie ustalone więc nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Trzeba było napisać że prowadzone są negocjacje z UE

~sru -

A w zamian ViaToll za szybę :/