Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

MF: Nie każde stypendium zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

W praktyce dominuje generalne przekonanie, że każde stypendium naukowe podlega zwolnieniu od podatku. Analizując przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można dojść jednak do wniosku, iż jest to błędne przekonanie.

Nie każde stypendium zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych
Nie każde stypendium zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych /©123RF/PICSEL

Art. 21 ust 1 pkt. 39 ustawy o PIT, szczegółowo określa, jakie typy i rodzaje stypendiów są zwolnione z zapłaty podatku. Najogólniej, można wyróżnić 3 grupy stypendiów, od których fiskus nie zechce naliczyć podatku. Do pierwszej, zaliczymy stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Drugą kategorię stanowią stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym. Trzecią, najbardziej zbiorczą i ogólną, są inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

czytaj także

  • Art. 6 ust 1 pkt. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazuje na podstawę opodatkowania, którą stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Z kolei zgodnie z art. 6 ust 2, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. więcej »

Na podstawie wskazanego przepisu zwolnieniem od podatku dochodowego objęte są wyłącznie stypendia spełniające określone przesłanki. Ze zwolnienie nie będą mogły korzystać te z nich które nie są wymienione w w/w przepisie. Przykładem takiego stypendium są środki pieniężne przyznane na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki. Zdaniem organów podatkowych brak wymienienia takiej ustawy w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT, powoduje brak zwolnienie stypendium wypłacanego na jej podstawie. Taki pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej (IPTPB2/415-155/12-2/Akr) z dnia 28 maja 2012r

w sprawie wnioskodawczyni, otrzymującej stypendium wybitnego młodego naukowca. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że w 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Uniwersytetem, której przedmiotem jest finansowanie stypendium naukowego ustanowionego decyzją Ministra dla wnioskodawczyni. We wskazanej umowie z kolei, wymienione zostały akty prawne:

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, stanął na stanowisku, że stypendia przyznawane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, nie są objęte zwolnieniem od podatku. Wskazany akt, stanowiący podstawę prawną otrzymywanych środków przez stypendystę, nie został bowiem expressis verbis wymieniony w przepisie właściwej ustawy podatkowej. Organ podkreśla, że: "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznając omawiane stypendia dla wybitnych młodych naukowców, realizuje bowiem postanowienia ustawy o zasadach finansowania nauki i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego, czego nie można identyfikować z zatwierdzaniem zasad przyznawania stypendiów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

czytaj także

  • Pomimo zasady powszechności opodatkowania, ustawodawca wskazuje katalog zwolnień podatkowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto podkreślić, że taka sytuacja, jest wyjątkiem od wskazanej zasady, toteż wykładania przepisów kwalifikujących zwolnienia, musi być bardzo ścisła i konkretna. W związku z tym jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi przy wykładni przepisów dotyczących zwolnień jest występowanie z wnioskami o interpretacje. więcej »

W przedmiotowej interpretacji, wskazuje się, że prawidłową kwalifikacją będzie przychód podlegający opodatkowaniu z innego źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, interpretując przepisy ustanawiające zwolnienia, należy ściśle dokonywać wykładni, ażeby nie rozszerzać tego ustawowego katalogu. Warto zatem zwrócić uwagę na kategorię stypendiów zwolnionych z podatku, mając na uwadze, iż wszystkie pozostałe środki uzyskiwane na innej podstawie, niż wskazane w przepisie, choćby były nazwane stypendiami, będą opodatkowane.

Marcin Parulski

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie.

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami gospodarczymi

Źródło informacji: Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Więcej o:
ustawy,
O,
podatek dochodowy,
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
zwolnienia,
stypendia,
zwolnienie z podatku,
Nie,
z,
stypendium

Stawki podatkowe 2010

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »

Stawki podatkowe 2011

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.