Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Terminy wystawiania faktur VAT

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Szczegółowe zasady wystawiania faktur przez czynnych podatników VAT zawarte są w przepisach rozporządzenia w sprawie faktur. Jednak podatnicy często mają wątpliwości co do terminu, w jakim należy daną transakcję udokumentować. To z kolei ma wpływ na ustalenie przez nabywcę towarów i usług momentu, w którym ma prawo odliczyć VAT wynikający z faktury.


Różne terminy wystawiania faktur

Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wynika to z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337). Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę. Dłuższy termin na wystawienie faktury mają natomiast podatnicy dokonujący sprzedaży o charakterze ciągłym, którzy na fakturze określają jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Dla nich termin wystawienia faktury upływa siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Ogólne zasady regulujące termin wystawienia faktury nie dotyczą jednak każdej sprzedaży towarów i usług. W wielu przypadkach moment wystawienia faktury jest ściśle związany z momentem powstania obowiązku podatkowego. Sytuacje, w których faktura powinna być wystawiona nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego wymienione zostały w § 11 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur.

Należy zwrócić uwagę, że na wystawienie faktury określono nie tylko najpóźniejszy moment, ale również najwcześniejszy. W § 11 ust. 2 rozporządzenia zastrzeżono bowiem, iż w wymienionych przypadkach - z wyjątkiem dostawy tzw. mediów - faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.


Skutki błędnego wystawienia faktury po stronie wystawcy

Prawidłowe określenie momentu, w którym należy wystawić fakturę nie jest sprawą prostą. Dlatego w praktyce zdarzają się przypadki, gdy faktura zostaje wystawiona przedwcześnie bądź też z opóźnieniem.

Opóźnienie w wystawieniu faktury przez podatnika, który ma obowiązek udokumentowania transakcji, pozostaje jednak bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Również przedwczesne wystawienie faktury nie powinno rodzić skutków w zakresie terminu wykazania obowiązku podatkowego.

Jest to konsekwencją przepisu art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), który zobowiązuje podatnika do prowadzenia ewidencji w taki sposób, aby na jej podstawie można było prawidłowo sporządzić deklarację dla potrzeb VAT. Zatem nawet jeżeli faktura została wystawiona przedwcześnie, należy ją ująć w ewidencji sprzedaży VAT z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast przedwczesne ujęcie faktury VAT do rozliczenia może spowodować błędne zadeklarowanie podatku należnego.

W sytuacji gdy faktura nie zostanie w ogóle wystawiona, bądź zostanie wystawiona po upływie terminu, w którym przepisy wyznaczyły obowiązek jej sporządzenia, a podatnik w składanej deklaracji nie uwzględni podatku należnego z tytułu wykonanej czynności, powstanie u niego zaległość podatkowa, którą będzie musiał uregulować wraz z należnymi odsetkami.


Skutki po stronie nabywcy

Podatnikowi zasadniczo przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Przy czym w niektórych sytuacjach nie wcześniej niż z chwilą wykonania usługi bądź dostawy towaru. Wynika to z art. 86 ust. 12 i 12a ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie regulują skutków otrzymania nieterminowo wystawionych faktur. W związku z tym należy przyjąć, że bez względu na opóźnienie w wystawieniu faktury przez dostawcę, nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury, nawet wówczas gdy nastąpi to po upływie kilku miesięcy, w której miała miejsce dostawa towaru lub świadczenie usługi. Jednak ostatecznym terminem na odliczenia podatku naliczonego wydaje się upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczy faktura. Jedynie w przypadku zakupu mediów, dla których termin odliczenia zasadniczo zgodny jest z terminem płatności, otrzymanie faktury ze znacznym opóźnieniem rodzi na ogół obowiązek złożenia korekty deklaracji za miesiąc, w którym podatnik miał prawo dokonać odliczenia.

Natomiast w przypadku faktur wystawianych przedwcześnie, nabywca towaru lub usługi nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego do momentu, gdy usługa zostanie wykonana lub towar będzie wydany nabywcy.

Wybrane czynności, dla których termin wystawienia faktury jest uzależniony od obowiązku podatkowego

Termin wystawienia faktury

Dostawa mediów (np. dostawa energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych)

Nie później niż w dniu, w którym upływa termin płatności, jeżeli został on określony w umowie.

Usługi transportowe, spedycyjne, przeładunkowe, budowlane i budowlano-montażowe

Nie później niż z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, z tym że w przypadku gdy zapłata nie nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania tych usług, fakturę należy wystawić najpóźniej w 30. dniu.

Dostawa lokali i budynków

Nie później niż z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a jeżeli zapłata nie nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wydania towaru - 30. dnia od dnia, w którym towar wydano.

Świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze

Nie później niż z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a jeżeli zapłata nie została dokonana do dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub fakturze, nie później niż z upływem tego terminu.autor: Małgorzata Smolnik
Gazeta Podatkowa Nr 555 z dnia 2009-05-04

Źródło informacji:

Więcej o:
podatnicy,
zapłata,
dostawa,
odliczenia,
faktura,
VAT

Stawki podatkowe 2010

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »

Stawki podatkowe 2011

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.