Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Zapomogi do 2280 zł bez podatku

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Życie często bywa nieprzewidywalne, zdarza się, że zaskakuje nieoczekiwanymi sytuacjami, mającymi negatywny wpływ na sytuację materialną. W takich przypadkach można skorzystać z pomocy finansowej w postaci zapomogi. Uzyskana pomoc do wysokości 2280 złotych nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Podatnicy, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z bezzwrotnej pomocy finansowej w postaci zapomogi. Należy jednakże pamiętać, że w zależności od przeznaczenia, a także od wartości uzyskanej kwoty, tego typu pomoc może być różnie traktowana w ujęciu podatkowym. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, że każda wartość pieniężna przekazana podatnikom w postaci zapomogi nie podlega opodatkowaniu.

Zwolnienie pomocy do 2280 zł

Podatnicy, którzy na skutek indywidualnych zdarzeń losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą liczyć na pomoc w postaci zapomogi. Środki finansowe uzyskane w ten sposób, w myśl artykułu 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są z zobowiązania względem organu podatkowego z tytułu tego podatku. Należy pamiętać, że jest to jednakże uwarunkowane spełnieniem kilku warunków. Przede wszystkim wartość uzyskanej pomocy finansowej, czyli suma wszystkich zapomóg, nie może być wyższa w ciągu roku podatkowego od kwoty 2280 zł.

Uwaga! Limit ten nie odnosi się do świadczeń z pomocy społecznej, a także świadczenia pomocy dla uczniów i studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzącego z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków własnych szkół i uczelni.

Od zapomogi zwolnionej z podatku nie odprowadza się także składek na ubezpieczenie społeczne. Bez znaczenia jest także źródło finansowania, w związku z czym niezależnie od tego, czy zapomoga wypłacana jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy też ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, spełniające inne warunki dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu. Dopiero nadwyżka powstająca po przekroczeniu limitu ustawowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego względem organu podatkowego.

Pomoc w następstwach nieprzewidzianych zdarzeń losowych

Drugi warunek, którego spełnienie pozwala na skorzystanie ze zwolnienia od podatku uzyskanej wartości zapomogi, dotyczy przyczyny, następstwem której jest ciężka sytuacja podatnika. W myśl przepisów musi być efektem negatywnych zdarzeń losowych o charakterze indywidualnym, klęsk żywiołowych oraz długotrwałych chorób lub nawet śmierci. W związku z tym, że wspomniana już ustawa szczegółowo nie definiuje zakresu powyższych zdarzeń, można założyć, że za zdarzenia losowe można uznać wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, w związku z czym niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej ostrożności. Przykładowo jako indywidualne zdarzenia losowe przyjmuje się różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar lub zalanie wodą domu, włamanie, a także kradzież. Pojęcie klęski żywiołowej można utożsamiać z niszczycielskim działaniem sił przyrody, a więc różnego rodzaju kataklizmy, takie jak powódź, huragan czy też gradobicie.

Najtrudniejszym do określenia zakresem pojęciowym wydaje się długotrwała choroba. Jednakże można uznać, że za długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła.

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Adam Bujalski, księgowy Tax Care

Źródło informacji: Tax Care S.A.

Więcej o:
Nie,
zapomoga,
podatek dochodowy,
Tax Care S.A.

Stawki podatkowe 2010

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »

Stawki podatkowe 2011

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

~E -

Witam, otrzymałam zapomogę od firmy w wys 6000tys zl. choruje na cukrzyce od 15 lat, czy w tym wypadku podatek powienien być odliczony?