Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Składki na FP i FGŚP nie za wszystkich ubezpieczonych

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Przedsiębiorca za zatrudnione osoby opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poczynając od 1 lipca 2009 r. obowiązek ten zostanie znacznie ograniczony. Za niektórych zatrudnionych pracodawca nie będzie płacić składek na oba te Fundusze.


Kto opłaca składki na FP i FGŚP?

Obowiązek opłacania składki na Fun­dusz Pracy (FP) dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców i zleceniodawców. Składkę na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Nalicza się ją od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ich ograniczenia do tzw. rocznego limitu), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1.276 zł). Dla pracowników w I roku pracy - co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia (1.020,80 zł).

Natomiast obowiązek opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynika z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obciąża pracodawcę objętego jej działaniem. Składka na FGŚP jest naliczana i opłacana przez pracodawcę z własnych środków. Ustala się ją od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia do kwoty rocznego limitu. W roku bieżącym wysokość składki na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Z obowiązku opłacania składki na FGŚP za pracowników zwolnieni są pracodawcy niewypłacalni w rozumieniu art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy.


Zmiany od 1 lipca br.

W wyniku zmian w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy od 1 lipca 2009 r. pracodawcy (oraz inne jednostki organizacyjne) za niektórych pracowników nie będą opłacać składek na FP oraz FGŚP. Chodzi o zatrudnionych, którzy:

  • ukończyli 50. rok życia i
     
  • w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

Zwolnienie z opłacania składek obejmie okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę ze wskazanymi osobami.


Przykład

Przyjmijmy, że zakład pracy od 1 lipca br. zatrudni dwóch pracowników w wieku 48 lat. Osoby te od pół roku były zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Za pracowników tych pracodawca będzie miał obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP. Mimo że osoby te 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji osób bezrobotnych, to jednak nie ukończyły 50. roku życia.


Przykład

Firma zatrudni od 1 lipca 2009 r. pracownika w wieku 51 lat, zarejestrowanego w urzędzie pracy od dwóch miesięcy. W tym przypadku za pracownika, o którym mowa, pracodawca nie będzie miał obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. Zatem składki na te Fundusze będzie on zobowiązany opłacać za tego pracownika dopiero od 1 lipca 2010 r.


Przy obecnie obowiązującym stanie prawnym składki na obydwa Fundusze wylicza się za wszystkich pracowników, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Natomiast od 1 lipca br. na obowiązek naliczania i opłacania składek na te Fundusze będzie miał wpływ m.in. wiek osoby zatrudnianej.

Również od 1 lipca 2009 r. nie będzie się opłacać składek na FP i FGŚP za wszystkie osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej: 55 lat - dla kobiet i 60 lat - dla mężczyzn.


Przykład

W dniu 2 stycznia 2009 r. zatrudniono na podstawie umowy o pracę dwie kobiety w wieku 57 lat. Z tytułu tego zatrudnienia osoby te otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł. Zakład pracy jest zobowiązany opłacać za nie składki na FP i FGŚP do 30 czerwca br. Natomiast od 1 lipca br. nie będzie już miał takiego obowiązku.


Przykład

Od stycznia br. pani Wanda samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu wszystkie składki ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na FP opłaca od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. w 2009 r. od kwoty 1.915,80 zł. W kwietniu br. pani Wanda ukończyła 55 lat. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie więc opłacała obowiązkową składkę na FP tylko do końca czerwca 2009 r. Natomiast od 1 lipca br. będzie całkowicie zwolniona z tego obowiązku.


Cel wprowadzonych zmian

Głównym celem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2009 r. jest ułatwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu do aktywności zawodowej. Nowe rozwiązania z pewnością w znacznym stopniu poprawią funkcjonowanie instytucji rynku pracy oraz przywrócą osoby bezrobotne (bierne zawodowo) na rynek pracy.

Omówione zmiany w przepisach mają również na celu wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i starszych.

ZAPAMIĘTAJ! 
Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych w wieku 50 lat będą czasowo zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na FP i FGŚP. Natomiast wobec wszystkich osób, które ukończą: 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) zostaje całkowicie zniesiony obowiązek odprowadzania składek na te fundusze.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
     
  • ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 ze zm.).


autor: Aneta Dudek
Gazeta Podatkowa Nr 567 z dnia 2009-06-15

Źródło informacji:

Więcej o:
Te,
r,
pracodawca,
ubezpieczenia,
fundusze,
pracodawcy,
FGŚP,
składki,
Nie
 

Ankieta

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Dobry

 
10%

Zły

 
82%

Trudno powiedzieć

 
4%

Nie mam zdania

 
4%Głosów: 1176

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (12)

Dodaj komentarz

~Krzysiek -

W jaki sposób liczyć wiek? Czy np. Pani kończy w sierpniu 55lat i wtedy przestajemy płacić FP?

~ewa -

Czy może mi ktoś podpowiedzieć taka rzecz. Pracowałam w spzoo od X 2010 prezes nie płacił mi do XII.2010r pensji, bo firma byla niewyplacalna. Teraz mam już wyrok zaoczny r rękach. Czy NFŚG wypłaci mi moje należności . do kogo mama sie zwrocić w tej sprawie.

~Monika -

Tutaj jest błąd! Składki na FP nie opłaca się za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Tak stanowi art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

~ata -

Prowadzę jednoosobową firmę i zatrudniam pracowników na umowę o pracę. Między innymi moje pełnoletnie dziecko (30 lat), które mieszka ze swoją rodziną (nie za mną). Do zus płacę za syna wszystkie składki, tak jak za innego pracownika. Czy powinnam opłacać składkę na FGŚP? Proszę o pomoc

~Maciek -

firmę czyli zatrudniam siebie.Czy już nie muszę płacić na te fundusze?

~lola -

Pani to dostanie zasiłek bo pani będą naliczać ale ja skończone 55 lat i chyba nie dostabę zasiłku a imowa kończy się 30.12.2009

~lila -

Mam 52 lata i byłam na bezrobotnym przyjeli mnie do pracy na 2 lata ale wiem że nie przedłuża umowy skończy się 02.02.2010, czy dostanę zaziłek skoro FP nie będzie opłacany??????