Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu fiskalnego

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Zasadniczo podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę VAT. Tylko w przypadku nabywcy nieprowadzącego działalności gospodarczej obowiązek wystawienia faktury następuje na jego wniosek. Przy czym, jeżeli na sprzedawcy ciąży obowiązek stosowania kas rejestrujących, to sprzedaż dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowana jest paragonem.

W jakim terminie od dnia sprzedaży powinna zostać wystawiona faktura VAT w takiej sytuacji?

Podatnicy VAT mają obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Wynika to z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Przepis ten został uzupełniony w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.).

Jeżeli jednak nabywcą towaru lub usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT. Jednakże musi ją wystawić na żądanie tej osoby.

Podstawowy termin wystawienia faktury

Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wynika to z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur. Wskazanie tego terminu wystawienia faktury związane jest z momentem powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą.

Kto otrzymuje paragon?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady, ewidencjonują sprzedaż na podstawie kasy rejestrującej, dokumentując ją paragonem, który wydają nabywcy.

U sprzedawcy stosującego kasy rejestrujące obowiązek podatkowy w przypadku dokonania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powstanie niezależnie od tego, czy wystawi fakturę, czy też nie. W tej sytuacji o powstaniu obowiązku podatkowego przesądza data, w której sprzedaż została zarejestrowana w pamięci kasy rejestrującej. Bez znaczenia będzie tu fakt, że po kilku dniach nabywca zgłosi się po fakturę dokumentującą tę sprzedaż, gdyż i tak zostanie ona wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego otrzymanego przez nabywcę w dniu dokonania transakcji.

Termin wystawienia faktury na podstawie paragonu

Jak wspomniano wcześniej, przepisy o VAT określają, że fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Stanowi o tym § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zatem może pojawić się wątpliwość, czy w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem nabywca może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT na podstawie tego paragonu po upływie 7 dni.

W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Jak z niego wynika, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Natomiast jeżeli żądanie to zgłoszono po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, wówczas podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku. Ponadto na podstawie § 3 powołanego przepisu Ordynacji podatkowej podatnicy, od których zażądano rachunku, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru.

Sprzedający może więc wystawić na życzenie nabywcy rachunek po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, w terminie do 7 dni od zgłoszenia żądania. Przy czym ustawodawca nie wskazał ostatecznego terminu, w jakim należałoby to żądanie zgłosić. Zatem można uznać, że sprzedający może udokumentować dokonaną transakcję rachunkiem na prośbę nabywcy w każdym terminie, natomiast jedynie w przypadku, gdy od dokonania transakcji upłynęły trzy miesiące, ma on prawo odmówić wystawienia rachunku.

Oznacza to, że zwrócenie się nabywcy z prośbą o wystawienie rachunku przed upływem tego terminu, w myśl przepisów Ordynacji podatkowej, obliguje sprzedawcę do jego wystawienia w terminie 7 dni od dnia tego zgłoszenia.

Tak więc sprzedający może wystawić fakturę VAT na żądanie klienta, na podstawie paragonu dokumentującego sprzedaż, nawet jeżeli od dnia dokonania sprzedaży upłynął dłuższy okres czasu.

Stanowisko takie potwierdzają także organy podatkowe. Przykładowo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu w interpretacji z dnia 30 marca 2007 r., nr US05/443-1/07, uznał, że jeżeli sprzedawca jest w stanie zidentyfikować dokonaną sprzedaż lub usługę na żądanie nabywcy, może wystawić fakturę VAT po upływie 7 dni od dokonania sprzedaży lub wykonania usługi.

Przy czym należy zwrócić uwagę, że w sytuacji kiedy po upływie 7 dni od dnia sprzedaży z żądaniem wystawienia faktury VAT na podstawie paragonu zwraca się podatnik VAT (który w chwili sprzedaży nie określił się jako ten podatnik) sprzedawca może odmówić wystawienia faktury VAT.

Zaginięcie oryginału paragonu

Podatnik, który na życzenie nabywcy wystawia fakturę VAT, musi do kopii faktury dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprzedaż jest dokumentowana fakturą emitowaną przez kasę rejestrującą, a wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w dobowym raporcie kasy fiskalnej.

Przepisy wspomnianego wcześniej rozporządzania regulują zasady wystawiania duplikatów faktur, natomiast brak jest odpowiednich przepisów regulujących tę kwestię w przypadku paragonów. Zatem zagubienie paragonu fiskalnego uniemożliwia nie tylko wystawienie jego duplikatu, ale także wystawienie faktury VAT dokumentującej tę sprzedaż.

autor: Aleksandra Węgielska

Gazeta Podatkowa Nr 478 z dnia 2008-08-07

Źródło informacji:

Więcej o:
paragony,
sprzedawcy,
rachunek,
kasy,
podatnik,
podatnicy,
faktura,
VAT
 

Ankieta

Czy odkladasz jakieś oszczędności?



Czy odkladasz jakieś oszczędności?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
36%

Nie

 
64%Głosów: 4014

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (8)

Dodaj komentarz

~gX -

czy po miesiącu od zakupu miesięcznego mogę prosić o wystawienie fv na pracodawce w kasie kolejowej w której zakupiono bilet

~x -

tylko jeszcze chciałbym wiedzieć jak wystawić fakturę na podstawie paragonu(po 2 dniach),gdy po wystawieniu paragonu towaru nie ma juz na stanie.jak nanieśc ten sam towar na fakturę skoro go juz nie ma na stanie ?

~bartek -

Ja korzystam z systemu BizIn link . Możesz dodać własne logo na fakturze, a ponadto faktury mogę od razu wysyłać mailem do kontrahenta. Jako nowość i chyba jedyny program dodaje do faktury QR kod, (linki do odczytu faktury przez kontrahenta).

~KRYNIA -

Jeśli w sklepie proszę o fakturę - np. na kawę - to czy sprzedawca ma prawo zatrzymać paragondo wystawienia faktury, ja nie mam wtedy dokumentu, w razie reklamacji..

~alex -

tyko jeden problem "jeśli odrębne przepisy nie stanowią innaczej" .... akyrat o wystawianiu faktur VAT to jest odrębne rozporządzenie MF i tam napisano jak byk ,że na wystawienie jest 7 dni i koniec kropka. Jak się po kilku latach urząd skarbowy przyczepi to kto bedzie płacił grzywny? Eksperci czy podatnik?