Reklama

Faktoring i cesja faktur. Dlaczego to staje się popularne?

Faktoring cieszy się wśród polskich przedsiębiorców coraz większą popularnością. Mówi się, że stanowi on – obok konwencjonalnych kredytów – jedną z najbardziej stabilnych i opłacalnych form finansowania działalności gospodarczej. Na czym polega faktoring i do kogo jest skierowany? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Faktoring można zdefiniować jako usługę polegającą na wykupie nieprzeterminowanych (a więc istniejących i przyszłych) wierzytelności, należnych danemu przedsiębiorstwu z tytułu sprzedaży towarów lub usług, przez wyspecjalizowany podmiot zajmujący się świadczeniem usługi faktoringu. W transakcji faktoringowej bierze udział faktorant (wierzyciel, cedent) zajmujący się sprzedażą towarów lub usług, faktor (nabywca wierzytelności, cesjonariusz) - czyli podmiot wykupujący konkretne wierzytelności od faktoranta - oraz dłużnik (debitor), będący odbiorcą towarów lub usług dostarczanych przez faktoranta.

Reklama

Przedmiotem transakcji faktoringowej jest najczęściej sprzedaż wierzytelności, określana także mianem cesji lub przelewu wierzytelności. Zdarza się jednak, że faktoring obejmuje również tzw. czynności dodatkowe o charakterze usługowym, dotyczące np. doradztwa, windykacji przeterminowanych należności, monitorowania dłużników, sporządzania i kierowania upomnień do dłużników zalegających z płatnościami, a także wielu innych czynności administracyjnych (dyskonto, inkaso należności).

Choć w świetle polskiego prawa przeniesienie wierzytelności może zostać dokonane w dowolnej formie - co oznacza, że umowa dotycząca przelewu wierzytelności w praktyce może przyjąć nawet formę ustną - to eksperci zwracają uwagę, że w relacjach gospodarczych wszelkie istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw umowy należy zawierać na piśmie. Dzięki temu spada ryzyko zaistnienia niepotrzebnych sporów i pojawienia się jakichkolwiek kontrowersji.

Korzyści dla przedsiębiorców

Jako taki, faktoring pozwala przedsiębiorcom zachować płynność finansową i uniknąć wielu kłopotów związanych z zatorami płatniczymi, które - wedle badań - mogą dotykać nawet 90 proc. podmiotów prowadzących w naszym kraju działalność gospodarczą. Trzeba pamiętać, że nawet w przypadku wysoko rozwiniętych i sprawnie funkcjonujących organizacji zatory płatnicze mogą doprowadzić do poważnych problemów finansowych, a w skrajnych przypadkach - do bankructwa. Faktoring sprzyja zatem rozwojowi firm, umacnia ich pozycję na rynku i podnosi ich konkurencyjność. Choć usługi takie wydają się znakomitym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorstw oraz dla sektora MŚP, to nie ma przeciwwskazań, by korzystały z nich również przedsiębiorstwa zdecydowanie większe, posiadające rozbudowaną strukturę i obracające relatywnie dużym kapitałem. Z faktoringu już dziś aktywnie korzysta choćby spora część branży TSL, obejmującej podmioty zajmujące się transportem, spedycją i logistyką.

Do bezpośrednich zalet faktoringu należą także skrócenie cyklu rotacji należności i możliwość uzyskania natychmiastowej płatności za dostarczone towary i wykonane usługi, szansa na uzyskanie rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań czy wspomniane już wcześniej usprawnienie przepływów pieniężnych przy jednoczesnej likwidacji zatorów płatniczych. Inne atuty to wydłużenie terminów płatności czy możliwość łatwej i szybkiej weryfikacji wiarygodności kontrahentów (to faktor bierze na siebie w dużej mierze ryzyko niewypłacalności odbiorcy towarów lub usług). Faktoring może również potencjalnie wpłynąć na poprawę relacji na linii przedsiębiorca-kontrahent. Firma korzystająca z usług faktoringowych może bowiem zezwolić swoim klientom (dłużnikom) na dokonywanie większych zakupów z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu również po ich stronie dochodzi do poprawy płynności, wzrostu wskaźników finansowych firmy, a nawet - do wyraźnego zwiększenia obrotów (związanego z dokonywaniem większych zakupów z odroczonym terminem płatności). W niektórych sytuacjach faktoring może nawet przyczynić się do zdyscyplinowania dłużników opieszałych, notorycznie spłacających swoje zobowiązania w sposób nieterminowy.

- Zawarcie transakcji faktoringowej nie jest rzeczą skomplikowaną. Wystarczy tylko, że klient zwróci się do faktora, a ten pomoże mu krok po kroku dopełnić wszelkich formalności. Razem dokonają szybkiej cesji wierzytelności, dzięki czemu faktorant, czyli klient firmy świadczącej usługi faktoringowe, będzie mógł jeszcze tego samego dnia otrzymać należność za fakturę, którą wystawił swojemu kontrahentowi, i to na długo przed upływem widniejącego na niej terminu płatności. W zamian faktor pobierze od faktoranta pewien procent wartości faktury. Takie rozwiązanie wydaje się szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala im się uzależnić od wypłacalności ich kontrahentów - tłumaczy Damian Sapielak, ekspert firmy eFaktor.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

 Jako forma finansowania działalności gospodarczej faktoring charakteryzuje się wysoką dostępnością i wbrew obiegowej opinii może się często okazać dla przedsiębiorcy zdecydowanie korzystniejszy niż zwykły kredyt (w odróżnieniu od kredytu obrotowego nie obciąża na przykład bilansu firmy). Przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać np. wtedy, gdy potrzebują dodatkowych środków, chcą zwiększyć sprzedaż lub dążą do poprawy wskaźników finansowych swojej firmy.

Korzystanie z faktoringu nie wpływa ponadto na zdolność kredytową przedsiębiorcy i nie zobowiązuje go do podejmowania jakichkolwiek długotrwałych zobowiązań. Nie wiąże się też z koniecznością ponoszenia stałych opłat, np. z tytułu abonamentu. Na takich zasadach świadczy swoje usługi firma eFaktor, oferująca klientom nie tylko szybki dostęp faktoringu przy minimum formalności, ale także gwarantująca im pełną przejrzystość (potencjalny faktorant już na wstępie uzyskuje informację, jaka kwota zostanie mu przyznana w ramach zawartej przez niego umowy) oraz współpracę na korzystnych warunkach. Z jej usług da się skorzystać jednorazowo lub na zasadach współpracy partnerskiej.

Nie dziwi zatem, że faktoringiem interesuje się obecnie coraz większe grono przedsiębiorców. Nie wiąże się on bowiem ze skomplikowanymi procedurami - nie wchodzi tu na przykład w grę bankowy system oceny ryzyka, dzięki czemu podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma znacznie większą szansę na uzyskanie niezbędnego wsparcia finansowego. Umowy zawierane są szybko, co daje szansę na niemal niezwłoczne odzyskanie należności z tytułu sprzedanych towarów i usług. Oczywiście, faktoring wiąże się też z pewnymi kosztami (takimi, jak np. prowizje dla faktora i odsetki związane z udzieleniem finansowania), ale zależą one przecież w dużej mierze od umowy, jaką klient zawrze z firmą faktoringową.

Artykuł powstał we współpracy z firmą eFaktor


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »