Reklama

Dobre wyniki KGHM

Jednostkowy zysk netto KGHM w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 1,120 mld zł wobec 3,20 mld zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk netto był zgodny z konsensusem na poziomie 1,100 mld zł.

Oczekiwania 15 analityków co do zysku netto spółki w trzecim kwartale wahały się w przedziale od 998 mln zł do 1,184 mld zł.

Reklama

Zysk operacyjny KGHM w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 1,499 mld zł wobec 3,684 mld zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 1,516 mld zł.

Pozostała działalność operacyjna zamknęła się w III kwartale 2012 roku stratą w wysokości 8.625 tys. zł, co oznacza pogorszenie wyniku tej działalności w relacji do zrealizowanego w trzecim kwartale 2011 roku o 1.318.361 tys. zł, głównie na skutek zmiany wyniku z tytułu różnic kursowych oraz wyceny i realizacji instrumentów pochodnych.

Wartość EBITDA w III kwartale 2012 roku wyniosła 1.692.776 tys. zł (w tym amortyzacja 193.553 tys. zł) i była o 2 156 856 tys. zł, tj. o 56 proc. niższa rdr.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 5,055 mld zł wobec 5,244 mld zł. Analitycy spodziewali się 5,069 mld zł przychodów.

Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wyniósł 4,07 mld zł, zysk operacyjny 5,255 mld zł, a przychody 15,559 mld zł.

Skonsolidowany zysk netto KGHM, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 1,228 mld zł, zysk operacyjny wyniósł prawie 1,691 mld zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 6,787 mld zł.

Narastająco po trzech kwartałach skonsolidowany zysk netto grupy KGHM wyniósł 3,942 mld zł, zysk operacyjny 5,310 mld zł, a przychody 19,898 mld zł.

"Osiągnięte przychody ze sprzedaży w wysokości 5.054.915 tys. zł były o 188 907 tys. zł, tj. o 4 proc. niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym skutek obniżenia notowań metali (zmniejszenie notowań miedzi z 8.982 USD/t do 7.706 USD/t oraz srebra z 38,80 USD/troz do 29,80 USD/troz) zniwelowany został przez korzystniejszy poziom kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 2,94 USD/PLN do 3,31 USD/PLN)" - podała spółka.

W III kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 77 proc., a srebra 20 proc. (w analogicznym okresie 2011 roku odpowiednio 76 proc. i 20 proc.) ogółu przychodów ze sprzedaży.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) w III kwartale 2012 roku wyniosły 3.547.067 tys. zł i rdr były wyższe o 678.149 tys. zł, czyli o 24 proc. przy porównywalnej ilości sprzedaży wyrobów z miedzi i wyższym o 8 proc. wolumenie sprzedaży srebra.

Koszty rodzajowe w III kwartale 2012 roku ukształtowały się na poziomie 3.649.199 tys. zł, a po wyłączeniu wartości wsadów obcych w kwocie 1.090.994 tys. zł oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin (582.118 tys. zł) wyniosły 1.976.087 tys. zł i były wyższe od kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego o 7 proc. (tj. o 126.411 tys. zł).

"Zwiększenie poziomu pozostałych kosztów rodzajowych jest przede wszystkim skutkiem: wyższych wynagrodzeń wraz z narzutami z uwagi na wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe, wzrostu amortyzacji, z uwagi na zrealizowanie wyższego zakresu inwestycji rzeczowych i ich rozliczenia do użytkowania, wzrostu cen zakupu materiałów i paliw oraz wyższego zużycia energii, m.in. w związku z realizacją projektu klimatyzacji centralnej w oddziałach górniczych" - podał KGHM.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej (koszt całkowity przed pomniejszeniem o wartość metali szlachetnych) w III kwartale 2012 roku wyniósł 23.087 zł/t i uległ zwiększeniu w relacji do III kwartału 2011 roku o 26 proc. ze względu na: wzrost kosztu produkcji koncentratów własnych z uwagi na wprowadzony podatek od wydobycia niektórych kopalin (3 554 zł/t), wzrost pozostałych kosztów, w tym amortyzacji, kosztów pracy, zużycia materiałów i energii oraz usług obcych.

Uwzględniając wycenę metali szlachetnych w szlamach anodowych całkowity jednostkowy koszt produkcji wyniósł 19.080 zł/t.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych wyniósł

21.999 zł/t (w analogicznym okresie 15.322 zł/t) przy nieznacznie niższym wolumenie produkcji ze wsadów własnych oraz obciążeniu w pełnym wymiarze podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (4.807 zł/t). Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych wyniósł 16.945 zł/t.

W III kwartale 2012 roku w KGHM Polska Miedź wyprodukowano 107 tys. t miedzi w koncentracie, a narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. 323 tys. t.

Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 146 tys. t, a narastająco 419 tys. t, (w tym z koncentratów własnych 108 tys. t, narastająco 312 tys. t) oraz 303 t srebra metalicznego, narastająco 956 t.

"Najistotniejsze czynniki wpływające na wartość sprzedaży w tym okresie to uwarunkowania makroekonomiczne: notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) na średnim poziomie 7.706 USD/t, średni kurs walutowy na poziomie 3,31 USD/PLN, średnie notowania srebra na Londyńskiej Giełdzie Metali Szlachetnych (LBMA) w wysokości 29,80 USD/troz, wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi (146 tys. t) oraz srebra (302 t)" - podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto KGHM, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 1,228 mld zł.

Zysk operacyjny KGHM w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł prawie 1,691 mld zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 6,787 mld zł.

Narastająco po trzech kwartałach zysk netto grupy KGHM wyniósł 3,942 mld zł, zysk operacyjny 5,310 mld zł, a przychody 19,898 mld zł.

_ _ _ _ _

KGHM International miał w III kwartale 2012 roku 193 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, 278 mln zł zysku operacyjnego, 406 mln zł zysku EBITDA i 1,179 mld zł przychodów ze sprzedży - podał KGHM w raporcie kwartalnym.

"Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego spowodowane było przede wszystkim wzrostem produkcji w kluczowych zakładach górniczych przy jednoczesnej obniżce kosztów produkcji" - napisano w raporcie.

KGHM International kontynuował realizację projektów wchodzących w skład portfela aktywów górniczych, w tym największego projektu Sierra Gorda, gdzie planowana przyszła roczna produkcja to ok. 220 tys. ton miedzi, 11 tys. ton molibdenu, 2 tony złota przez okres ponad 20 lat.

Spółka podała, że na koniec III kwartału 2012 r. w ramach realizacji projektu Sierra Gorda zakupiono i rozpoczęto montaż maszyn, ukończono część bytową kompleksu oraz budowę linii energetycznej z podstacji Spence. Na koniec III kwartału prace projektowe były ukończone w 78 proc. a stan zaawansowania budowy projektu wynosił 29 proc. Prace realizowane są zgodnie z planem przewidującym uruchomienie produkcji w 2014 roku. Poziom nakładów inwestycyjnych zostanie zweryfikowany i potwierdzony w IV kwartale 2012 r.

KGHM podał też, że w ramach projektów eksploracyjnych realizowanych przez Grupę Kapitałową KGHM International najistotniejszy jest projekt Victoria.

"Spółka kontynuuje analizy techniczno-ekonomiczne możliwości zagospodarowania złoża rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych położonego w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie. Ich wyniki wyznaczą przebieg dalszych prac eksploracyjnych oraz kształt przyszłego zakładu górniczego. W III kwartale kontynuowano rozmowy ze spółką Vale na temat kształtu właścicielskiego przyszłego projektu (Vale posiada prawa do uczestniczenia w projekcie Victoria). Kontynuowano również działania zmierzające do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, w tym również rozmowy z przedstawicielami ludności autochtonicznej, tzw. First Nations" - napisano w raporcie.

BDM: Na poziomie jednostkowym wyniki KGHM na poziomie operacyjnym i netto są o ok. 10% lepsze vs. nasze prognozy (EBIT=1,499 mld PLN vs. 1,374 PBDM, netto=1,120 mln PLN vs. 990

mln PLN PBDM). Główny powód różnicy to przeszacowanie przez nas ujemnego salda z

działalności operacyjnej (zakładaliśmy poziom równy -75 mln PLN, głównie z powodu strat na

wartości czasowej zawartych opcji, podczas gdy faktyczny wynik wyniósł jedynie -8 mln PLN).

Dobrze poradził sobie w 3Q'12 KGHM International, który wypracował 123 mln USD EBITDA vs.

80 mln USD EBITDA w naszej prognozie, prawdopodobnie przez wyższy wolumen produkcji

(również wyższe przychody=359 mln USD vs. BDM=301 mln USD). Podsumowując, wyniki

KGHM oceniamy jako dobre i spodziewamy się pozytywnej reakcji notowań akcji spółki.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »