Reklama

AILLERON (ALL): AILLERON Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. AILLERON Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie umieszcza schematu zadań i odpowiedzialności członków Zarządu na stronie internetowej. Częściowo zakres odpowiedzialności jest opisany przy poszczególnych osobach. Docelowo Spółka zamierza sporządzić taki schemat i opublikować go na stronie internetowej.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka zdecyduje się na transmisję obrad Walnego Zgromadzenia będzie stosowała niniejszą zasadę.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka będzie stosowała zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio i umieszczała go na stronie internetowej.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim, przy czym niektóre dokumenty i informacje są udostępniane na tej stronie także w języku angielskim. Biorąc pod uwagę charakter działalności Spółki oraz strukturę Akcjonariatu, w ocenie Spółki nie istnieje potrzeba realizacji wskazanej zasady. Spółka rozważy jednak w przyszłości wprowadzenie tej zasady w życie.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie umieszcza schematu zadań i odpowiedzialności członków Zarządu na stronie internetowej. Częściowo zakres odpowiedzialności jest opisany przy poszczególnych osobach. Docelowo Spółka zamierza sporządzić taki schemat i opublikować go na stronie internetowej.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Funkcję Komitetu Audytu w Spółce pełni Rada Nadzorcza. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności wskazanego w zasadzie II.Z.4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą dwaj niezależni członkowie i w opinii Zarządu skład osobowy Rady Nadzorczej i jego kompetencje zapewniają właściwe wypełnianie przez Radę obowiązków Komitetu Audytu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze koszty i ryzyka z tym związane oraz strukturę Akcjonariatu, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W miarę upowszechnienia się stosowania takich rozwiązań, Spółka rozważy wprowadzenie tej zasady w życie.

ReklamaIV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wartość nominalna akcji w Spółce wynosi aktualnie 0,30 zł, ale z uwagi na ich wielokrotnie wyższą wartość rynkową wynikającą z kursu giełdowego nie występuje zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Kwestie dotyczące konfliktu interesów są częściowo regulowane w Statucie Spółki. Ponadto członkowie organów Spółki przestrzegają unormowań prawnych dotyczących sposobu wykonywania funkcji w organach spółki kapitałowej w sposób nie powodujący konfliktu interesów. Spółka nie posiada szczególnych regulacji wewnętrznych normujących sytuację wystąpienia konfliktu interesów. Spółka możliwie niezwłocznie wypracuje regulacje wewnętrzne dotyczące sytuacji wystąpienia konfliktu interesów.
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »