Reklama

ALTUSTFI (ALI): Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółki powinny zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej, w wyodrębnionym miejscu, informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Reklama

Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie jest realizowana zasada IV.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosownie do zasady I.Z.1.19 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółki powinny zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej, w wyodrębnionym miejscu, pytania skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania.

W zakresie publikacji pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami zasada niniejsza nie będzie stosowana. Protokoły obrad walnego zgromadzenia Spółki nie zawierają wszystkich wypowiedzi oraz zadanych pytań akcjonariuszy. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi zdaniami akcjonariuszy.

Podkreślić należy, iż Spółka zamierza realizować powyższą zasadę w zakresie publikacji pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania.

Niezależnie od powyższego, spółka nie wyklucza stosowania w przyszłości przedmiotowej zasady w całości, tj. również w zakresie publikacji pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada IV.Z.2 stanowi, że jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

W ocenie Zarządu aktualna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia potrzeby zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji z obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Zarządu obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych. W ocenie Zarządu powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, z uwagi na utrudnienia logistyczne oraz zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia.

W przypadku istotnej zmiany struktury akcjonariatu, Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.
Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z zasadą VI.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Spółka przyznaje osobom zajmującym kluczowe stanowiska w Spółce zmienne składniki wynagrodzeń, w tym korzyści wynikające z programów motywacyjnych. Funkcją programów motywacyjnych stosowanych w Spółce jest pozyskanie do pracy w Spółce oraz utrzymywanie w jej organizacji wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Opracowując konkretne rozwiązania w ramach programów motywacyjnych, Spółka kieruje się tym, aby programy motywacyjne zachęcały kluczowych pracowników Spółki do pozostania w jej strukturach, uzależniając ich konstrukcję od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania Spółką oraz przy uwzględnieniu realizacji celów strategicznych, z zastrzeżeniem jednak, że zmienne składniki wynagrodzeń nie powinny stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Spółki, co znalazło wyraz w obowiązującej w Spółce Polityce Wynagrodzeń.

W opinii Zarządu Spółki, stosowanie zasady VI.Z.2. w ten sposób aby każdorazowa konstrukcja zmiennych składników wynagrodzenia powiązana była z okresem nie krótszym niż 2 letni wydaje się rozwiązaniem sztucznym i nie może zostać uznane za adekwatne dla wszystkich celów strategicznych realizowanych przez Spółkę a także może sprawić, iż programy motywacyjne wykorzystywane przez Spółkę będą odbierane przez kluczowych pracowników Spółki jako niespełniające ich oczekiwań, a przez to wspomniane programy motywacyjne mogą stać się nieskuteczne z perspektywy celu długoterminowego utrzymania kluczowych pracowników w strukturach Spółki.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Mazurek - Członek Zarządu
Jakub Ryba - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »