ASSECOPOL (ACP): Asseco Poland Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 2

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Asseco Poland Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie zdecydowała się na publikowanie prognoz.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obowiązujący w Spółce Kodeks etyki zapewnia wszystkim pracownikom poszanowanie praw człowieka i norm prawa pracy, stosowanie równych i uczciwych zasad zatrudniania, wynagradzania, rozwoju oraz awansu pracowników, a także równe traktowanie Pracowników, w szczególności niezależnie od rasy, płci, wyznania i przekonań politycznych.W Spółce nie są akceptowane jakiekolwiek formy mobbingu oraz inne zachowanie godzące w dobre imię innych pracowników.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w IV.R.2.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W dniu 22 lutego 2016 r. z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu zrezygnował Pan Adam Noga, w związku z czym Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. wskazała Pana Artura Kucharskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Pan Artur Kucharski spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
Spółka posiada wyodrębniony organizacyjnie Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w IV.R.2.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami spółki. Natomiast polityka wynagrodzeń Spółki przewiduje uzależnienie wynagrodzeń od wyników finansowych ustalanych odrębnie na każdy rok obrotowy. Stawiane przez Spółkę i wypracowywane cele finansowe skutkują wypracowywaniem wysokich zysków netto i faktyczny wzrost wartości dla akcjonariuszy, w związku z faktem wypłacania przez Spółkę dywidendy dla akcjonariuszy.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami spółki. Natomiast polityka wynagrodzeń Spółki przewiduje uzależnienie wynagrodzeń od wyników finansowych ustalanych odrębnie na każdy rok obrotowy. Stawiane przez Spółkę i wypracowywane cele finansowe skutkują wypracowywaniem wysokich zysków netto i faktyczny wzrost wartości dla akcjonariuszy, w związku z faktem wypłacania przez Spółkę dywidendy dla akcjonariuszy.
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Góral - Prezes Zarządu

Reklama

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »