Reklama

CARLSON (CAI): CARLSON INVESTMENTS S.A. (dawniej HOTBLOK S.A.)-zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki - raport 17

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A (dawniej HOTBLOK S.A). z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11-04-2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki Emitenta polegającą na zmianie § 1 i § 8.

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: HOTBLOK Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu HOTBLOK S.A

Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

Reklama

1. Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARLSON INVESTMENTS S.A.

Powyższa zmiana Statutu Spółki została dokonana Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2019 r.


Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 781 666,61 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:

a) 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

b) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

c) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

d) 12 490 000 (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

e) 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

f) 2 987 500 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

g) 412 500 (czterysta dwanaście tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

h) 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

i) 4 637 500 (cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy ) każda,

j) 46 000 000 (czterdzieści sześć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,

k) 12 935 897 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda.


Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.989.654 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

i) 46.375 (czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda.

Powyższa zmiana Statutu Spółki została dokonana Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2019 r.


W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający w/w zmiany.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt 2 b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Gruszczyński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »