Reklama

ENELMED (ENE): Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 2

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie będzie przez Spółkę stosowana, albowiem dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie audio czy wideo. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych poprzez przekazywanie raportów bieżących, zawierających treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach, i zamieszczanie na stronie internetowej Spółki tych informacji umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto, odstąpienie przez Spółkę od realizacji tej zasady zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi. Spółka nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 ani mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania, rolę komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce wyodrębniono jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację systemu kontroli wewnętrznej. Osoby zatrudnione w tej jednostce nie podlegają bezpośrednio Zarządowi, jednakże mają zapewnioną możliwość bezpośredniego raportowania do Zarządu. Natomiast z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcji audytu wewnętrznego nie jest uzasadnione. Powyższe zadania oraz funkcje są realizowane przez organy Spółki w ramach ich statutowych kompetencji oraz przez pracowników Spółki w ramach ich obowiązków pracowniczych.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostek odpowiedzialnych wyłącznie za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu wewnętrznego.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej wyłącznie za funkcję audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za funkcję audytu wewnętrznego. Wobec tego ocena skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1., przedstawiana jest Radzie Nadzorczej wyłącznie przez Zarząd.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z uwagi na rozmiar i skalę działalności prowadzonej przez Spółkę w strukturze organizacyjnej Spółki nie wyodrębniono jednostek odpowiedzialnych wyłącznie za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu wewnętrznego.

Reklama

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1., w oparciu o sprawozdania okresowo dostarczane przez Zarząd Spółki (lub pracowników wskazanych przez Zarząd) i na tej podstawie dokonuje oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki zapewnianie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione. W walnym zgromadzeniu uczestniczy znaczna część akcjonariuszy, dysponujących ok. 70% ogólnej liczby głosów.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Zasada ta nie ma zastosowania, ponieważ w Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne zakładające przyznanie jako składnik wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Stanisław Rozwadowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »