Reklama

COMPERIA (CPL): Comperia.pl Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Comperia.pl Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie organizuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym (co oznacza niestosowanie odnośnej zasady IV.Z.2, o czym niżej), a w konsekwencji nie może publikować daty tego rodzaju transmisji. Spółka ogłasza ustaloną datę Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku wdrożenia zasady IV.Z.2., Spółka będzie również wówczas stosowała zasadę I.Z.1.16.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie stosować powyższej zasady, z uwagi na fakt, że zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest przedsięwzięciem generującym znaczny wysiłek organizacyjny i finansowy, co wydaje się niewspółmierne do możliwych do osiągnięcia rezultatów, zważywszy na dotychczas zaobserwowany brak ze strony drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem obrad walnych zgromadzeń w Spółce. Ponadto spółka nie posiada stosownej infrastruktury technicznej, która umożliwiłaby rejestrację obrad. W ocenie Zarządu stosowane dotychczas metody dokumentowania obrad walnego zgromadzenia i rozpowszechniania informacji w tym zakresie zapewniają należytą transparentność działalności Spółki. Wszelkie istotne informacje są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia akcjonariuszom dostęp do informacji przebiegu walnych zgromadzeń Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania powyższej zasady w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej Spółki nie zostały dotychczas wyodrębnione żadne komitety. W związku z wejściem w życie w dniu 21.06.2017 r. nowych regulacji ustawowych dotyczących m.in. funkcjonowania komitetów audytu, tego rodzaju komitet zostanie przez Radę Nadzorczą powołany w przewidzianym do tego terminie, tj. do dnia 21.10.2017 r. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości, po powołaniu komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej, powyższe zalecenia Komisji Europejskiej znajdą zastosowanie. Obecnie, z uwagi na fakt, że w związku z 5-cio osobowym składem Rady Nadzorczej zadania komitetu audytu wykonuje cała Rada, kieruje się ona w tym zakresie powyższymi regulacjami Komisji Europejskiej odnoszącymi się do funkcjonowania komitetów audytu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie zapewniała transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Przemawia za tym fakt, iż zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia, wiązało by się z poniesieniem niebagatelnych, dodatkowych kosztów, jak również ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju transmisji, zważywszy na zaobserwowany brak ze strony drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem obrad walnych zgromadzeń w Spółce. Ponadto, Spółka publikuje w formie raportów bieżących wszelkie prawem wymagane informacje. Obowiązujące obecnie zasady udziału w walnym zgromadzeniu w pełni zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy oraz umożliwiają im realizację praw wynikających z posiadanych przez nich akcji.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. W związku z tym Spółka nie widzi dodatkowej potrzeby uczestniczenia na walnym zgromadzeniu przedstawicieli mediów. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie udziela stosownych odpowiedzi.
Osoby reprezentujące spółkę:
Karol Wilczko - Wiceprezes Zarządu
Łukasz Tatarkiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »