Reklama

FHDOM (FHD): Dojście do skutku emisji obligacji serii A emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. - raport 35

Zarząd Fundusz Hipoteczny Dom SA informuje, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. działając jako komplementariusz w imieniu Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. podjął uchwałę nr 1 o przydziale 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Tym samym przekroczono próg emisji (2.500 obligacji) i emisja doszła do skutku. Przedmiotem emisji było 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A, mających postaci dokumentu (tj. niezdematerializowanych) o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda (dalej: "Obligacje"), o łącznej wartości 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych, oprocentowanych według oprocentowania stałego wynoszącego 9% w skali roku. Odsetki będą płatne co kwartał. Obligacje zostały oferowane w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach (oferta prywatna). Termin wykupu obligacji ustalono na dzień 31 lipca 2017 r., przy czym obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu w jednej z następujących sytuacji:

Reklama

1) gdy w terminie do dnia 31 października 2014 r. na nieruchomościach będących własnością Emitenta nie zostaną ustanowione hipoteki na I miejscu w księgach wieczystych do łącznej kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji,

2) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie wszczęte przez właściwy sąd postępowanie o ogłoszenie upadłości Emitenta,

3) Emitent zaprzestanie obowiązków informacyjnych względem obligatariuszy (udostępnienie obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych),

4) Emitent zaprzestanie regulowania swych wymagalnych zobowiązań finansowych,

5) przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne,

6) Emitent nie powiadomi obligatariuszy o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w punktach powyżej.

Emitentowi przysługuje prawo przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji w dniu wskazanym przez Emitenta w skierowanym do wszystkich obligatariuszy zawiadomieniu o zamiarze przedterminowego wykupu, przypadającym nie wcześniej niż 7 dni roboczych po dniu otrzymania takiego zawiadomienia przez obligatariusza. Zawiadomienie o zamiarze wcześniejszego wykupu zostanie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.com.

Obligacje serii A są zabezpieczone. Zabezpieczeniem obligacji będzie:

1) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4) lub 5) kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej nie mniej niż 150% wartości nominalnej subskrybowanych obligacji,

2) hipoteki na nieruchomościach ustanowionych na I miejscu w księgach wieczystych przez Emitenta do łącznej kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości subskrybowanych obligacji,

3) poręcznie do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% wartości nominalnej subskrybowanych obligacji, rozumiane jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 kodeksu cywilnego, tj. na rzecz obligatariuszy, zawarta przez poręczyciela z Emitentem.

4) Oświadczenie poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4) lub 5) kodeksu postępowania cywilnego.

Poręczycielem będzie spółka Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Celem emisji jest budowanie nowego i utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, w szczególności środki z emisji zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla seniorów, ponoszenie opłat eksploatacyjnych oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami oraz administrowaniem umów renty odpłatnej i dożywocia. Celem emisji jest również bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta.

Informację podano ze względu na fakt, iż pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji może mieć wpływ na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »