COLUMBUS (CLC): Dojście do skutku emisji obligacji serii E i ich przydział - raport 14

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii E i dokonaniu ich przydziału. W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/02/2019 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii E oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej Uchwały dokonano przydziału 7.555 (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) sztuk Obligacji imiennych serii E („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 7.555.000,- zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Reklama


Emisja Obligacji została przeprowadzona w trybie emisji prywatnej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami emisji Obligacji określonymi w Uchwale nr 1/01/2019 Zarządu Spółki z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii E.


Oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,00 % (dziewięć procent 00/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 30 (trzydziestu) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi określony został na dzień 18 sierpnia 2021 r.


W terminie 14 dni od Dnia Emisji Emitent złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w przedmiocie poddania się przez Emitenta egzekucji wprost z tego aktu notarialnego co do wierzytelności przysługujących poszczególnym obligatariuszom z Obligacji.


Obligatariusz ma prawo według własnego uznania żądać, a Emitent zobowiązuje się umożliwić obligatariuszowi wykup całości lub części Obligacji posiadanych przez obligatariusza poprzez zamianę na akcje Emitenta nowej emisji. Żądanie Obligatariusza winno być, pod rygorem nieskuteczności, złożone Emitentowi nie wcześniej niż w dniu 19 lutego 2021 r. i nie później niż 19 marca 2021 r.


1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 stycznia 2019 r., data zakończenia subskrypcji: 15 lutego 2019 r.,

2. Data przydziału Obligacji: 19 lutego 2019 roku,

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: od 1 do 10.000 szt.,

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie wystąpiła,

5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.555,

6. Cena po jakiej Obligacje były nabywane: 1.000 zł za szt.,

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 32 inwestorów,

8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 31 osób fizycznych i 1 osoba prawna,

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie nie uczestniczyli subemitenci,

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: 5.000,- zł.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »