Reklama

MEDAPP (MDA): Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Zarząd spółki Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką MedApp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („MedApp” lub „Spółka Przejmowana”, a łącznie z Emitentem jako „Spółki Uczestniczące”).

Reklama


Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 Ksh (połączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej, całego majątku MedApp oraz rozwiązanie MedApp bez przeprowadzenia jej likwidacji. W wyniku połączenia, Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmie aktywa i zobowiązania MedApp. W związku z tym, że Emitent posiada wszystkie udziały MedApp, stosownie do art. 515 § 1 Ksh, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.


Szczegółowe zasady połączenia Spółek Uczestniczących zostały określone w planie połączenia („Plan Połączenia”), uzgodnionym i podpisanym przez Zarządy Spółek Uczestniczących w dniu 14 września 2015 roku, o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 35/2015. Zgodnie z art. 500 § 2¹ Ksh, Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących, znajdujących się:

- dla Spółki Przejmującej - pod adresem http://inwestor.yellowhat.pl/

- dla Spółki Przejmowanej - pod adresem http://www.medapp.pl/

począwszy od dnia 14 września 2015 roku, aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.


Ponadto, od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, tj. 15 września 2015 roku, w siedzibie Emitenta (Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 21), w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, zostaną udostępnione do wglądu akcjonariuszom Emitenta dokumenty, o których mowa w art. 500 § 1 Ksh. Stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh, Zarządy Spółek Uczestniczących nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, a Plan Połączenia nie będzie badany przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.


Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim w rozumieniu art. 504 § 1 Ksh.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z art. 504 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: drugi | oo | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »