Reklama

WDBBU (WDB): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia - raport 6

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o.


Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 , posiadająca NIP: 8971734766, REGON: 020585812, kapitał zakładowy: 2.035.000PLN zł, opłacony w całości , zwana w niniejszym dokumencie „WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.” lub „Spółką Przejmującą” lub „Emitentem”, po raz pierwszy po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656 ) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418430 („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000178092 („Spółka Przejmowana 2”), w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

Reklama


Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.


Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Emitenta oraz Spółek Przejmowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku i opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek, tj. odpowiednio: www.wdbsa.pl oraz www.kbbsa.pl oraz www.eku.pl .


Zgodnie z art. 500 § 2 (1 ) KSH udostępnienie Planu Połączenia będzie trwało nieprzerwanie od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2.


Na dzień 11 czerwca 2019 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie Połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane raportem bieżącym ESPI 12/2019 z dnia 09 maja 2019 oraz raportem bieżącym EBI 4/2019 z dnia 09 maja 2019


Akcjonariusze WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w terminie od 9 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. w godzinach od 09.00 do 16.00 będą mogli w siedzibie Spółki Przejmującej (adres j.w.) zapoznać się z dokumentami wskazanymi w przepisie art. 505 § 1 KSH w zw. z 516 § 6 KSH, tj.:

1. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2016-2018 wraz ze sprawozdaniami z badania, jeśli badania były sporządzane (opinie i raporty biegłego rewidenta),

2. Planem połączenia uzgodnionym 26 kwietnia 2019 roku,

3. Projektem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej,

4. Projektem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie,

5. Projektem Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

6. Ustaleniem wartości majątku spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 kwietnia 2019 roku,

7. Ustaleniem wartości majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 kwietnia 2019 roku,

8. Oświadczeniem o stanie księgowym WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej na dzień 01 kwietnia 2019 roku,

9. Oświadczeniem o stanie księgowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 kwietnia2019 roku,

10. Oświadczeniem o stanie księgowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 01 kwietnia 2019 roku


Akcjonariusze mają prawo żądać udostępnienia w siedzibie Spółki Przejmującej bezpłatnie odpisów ww. dokumentów.


Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, są gdyż spółki te są jednoosobowymi spółkami zależnymi Emitenta, na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W związku z powyższym, w siedzibie Spółki Przejmującej nie udostępniono do wglądu akcjonariuszy opinii biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH, ponieważ takowa opinia nie zostanie sporządzonaOsoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Muszyński - Prezes Zarządu
Elżbieta Boryń - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »