Reklama

FONECO (FNE): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta

Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta.

Reklama


W łączeniu wezmą udział:


1. Emitent - FON ECOLOGY S.A. w Płocku ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000336818, będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, kapitał zakładowy 10 900 000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Emitent - FON ECOLOGY S.A. działa w w sektorze energii odnawialnych.

2. Omenix Sp. z o.o. w Warszawie ul. E. Plater 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000364231 kapitał zakładowy 3 505 000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Omenix Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność na zasadzie venture capital, zajmującą się inwestycjami na rynku kapitałowym.


Emitent - FON ECOLOGY S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki Omenix Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej.


Połączenie odbędzie się trybie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - FON ECOLOGY S.A .


Akcjonariusze Emitenta począwszy od dnia 29 maja 2012 roku do dnia Walnego Zgromadzenia Emitenta, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1, kodeksu spółek handlowych w tym w szczególności z:

1. Planem połączenia

2. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia FON ECOLOGY S.A. o połączeniu Spółek,

3. projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników OMENIX Sp. z o.o. o połączeniu Spółek

4. ustaleniem wartości majątku Omenix Sp. z o.o. na dzień 30.04.2012r.,

5. oświadczeniem z informacją o stanie księgowym Omenix Sp. z o.o. na dzień 30.04.2012r,,

6. sprawozdaniem finansowym Fon Ecology S.A. na dzień 30.04.2012r.


które to dokumenty zostały opublikowane wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia raportem bieżącym EBI nr 40/2012, raportem bieżącym ESPI nr 13/2012 oraz na stronie internetowej Emitenta http://www.fonecology.com/


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad znajduje się uchwała o połączeniu zostało zwołane przez Emitenta na dzień 29.06.2012 r. raportem bieżącym nr 41/2012 z dnia 30.05.2012 r. w systemie EBI oraz raportem bieżącym nr 12/2012 w systemie ESPI.


Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Jarota-Wahed - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: drugi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »