Reklama

ELEMENTAL (EMT): Elemental Holding Spólka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elemental Holding Spólka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie ma zastosowania, ponieważ Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat nie publikowała i nadal nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Biorąc pod uwagę, że Spółka nie zamierza stosować zasady szczegółowej IV.Z.2, tj. nie planuje zapewniania powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Spółka nie będzie zamieszczać na stronie internetowej informacji w tym zakresie.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki zapewnienie równego dostępu do informacji oraz transparentności Spółki nie wymaga rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w postaci nagrań audio lub wideo. Brak takich nagrań nie spowoduje ograniczenia dostępu do informacji dla akcjonariuszy Spółki. Wszelkie istotne informacje będą przez Spółkę publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia akcjonariuszom (oraz potencjalnym akcjonariuszom) dostęp do informacji o przebiegu walnych zgromadzeń Spółki, niezależnie od uczestniczenia w ich obradach.

Reklama

Podstawowym dokumentem stanowiącym zapis przebiegu walnego zgromadzenia jest protokół sporządzony przez notariusza zgodnie z art. 421 KSH. Księga protokołów może być przeglądana przez akcjonariuszy, którzy mogą żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów. Zgodnie zaś z art. 421 § 4 KSH, Spółka ma obowiązek zamieszczania na swojej stronie internetowej wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami KSH, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów.

Ponadto zgodnie z przepisami określającymi obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku regulowanym, Spółka ma obowiązek publikować treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a także sprzeciwy zgłoszone do uchwał. W opinii Spółki, obowiązki i uprawnienia przewidziane przepisami prawa zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń oraz równy dostęp do informacji. Dodatkowo transparentność Spółki i równy dostęp do informacji zapewnia realizowanie przez Spółkę przepisów dotyczących postępowania z informacjami poufnymi.

Spółka nie będzie dokonywała zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń w formie nagrania audio lub wideo, także z uwagi na znaczne koszty, które wiązałyby się z nabyciem lub wynajmem systemu do rejestracji nagrań z przebiegu walnego zgromadzenia, zapewniającym odpowiednią jakość i format nagrań. Następnie zaś, Spółka musiałby zorganizować i ponieść koszty zabezpieczenia, przechowywania oraz udostępnienia na stronie internetowej takich nagrań. Ich objętość wymagałaby od Spółki poniesienia kosztów związanych z wynajmem większych pojemności dyskowych serwerów oraz zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych dostępu do strony internetowej (szybkość przesyłu dużych rozmiarów plików).

Możliwość rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo nie byłaby okolicznością zależną tylko i wyłącznie od Spółki. Ochrona dóbr osobistych podmiotów uczestniczących w obradach oraz uzależnienie zapisu od ich zgody, które winno stanowić w takiej sytuacji standard postępowania, mogłoby każdorazowo udaremniać zamiary Spółki w tym zakresie, co dodatkowo jeszcze podkreśla niezasadność ponoszenia nakładów na takie przedsięwzięcie na tym etapie strategii rozwoju Spółki.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
§14 ust. 1 pkt. 5 statutu Spółki przewiduje, że zgoda taka wymagana jest w przypadku zajmowania się przez członka zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia członka zarządu w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnika, lub członka organów takich spółek. Zgoda taka nie jest zatem wymagana w przypadku zajmowania powyższych stanowisk, bądź pełnienia funkcji w spółkach spoza grupy kapitałowej, jeżeli spółki te są wobec siebie niekonkurencyjne. Zdaniem Spółki uzasadnia to niestosowanie przedmiotowej zasady.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie Spółki spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej. Zdaniem Spółki przedmiotowe kryteria są w stanie zagwarantować efektywną pracę oraz poziom członków rady nadzorczej niezbędny dla dobra Spółki. W opinii Spółki taki tryb powoływania członków rady zapewnia obecność w radzie osób spełniających kryterium niezależności i nie wymaga dodatkowej oceny ze strony rady nadzorczej. Gwarantuje to również przestrzeganie przez Spółkę zasady II.Z.3. stanowiącej, że przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie stosowała jedynie zapisu odnoszącego się do zamieszczania w sprawozdaniu z działalności rady nadzorczej informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryterium niezależności. Wiąże się to bezpośrednio z niestosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.6. i zostało wyjaśnione powyżej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z art. 406(5) kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie ma charakteru obligatoryjnego zaś Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości. W opinii Spółki, jej Statut, przepisy ksh oraz obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w walnych zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Ponadto, wprowadzenie technologii transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem (por. wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie stosuje zasady szczegółowej I.Z.1.20). W chwili obecnej Spółka nie widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku inwestycyjnego na ten cel.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka umożliwia udział mediów na walnych zgromadzeniach, po uprzednim uzyskaniu akredytacji. W ocenie Spółki udział osób nie uprawnionych mógłby zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia.
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jarski - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »