Reklama

FABRYKAKD (FKD): Emisja obligacji na okaziciela serii L

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 roku podjął uchwałę nr 14/2017 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii L (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii L").

Reklama

Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił:

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa o obligacjach”) uchwala, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. Spółka wyemituje od 500 (pięćset) do 2.500 (dwa tysiące pięćset) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 500.000 (pięćset tysięcy) złotych do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych („Obligacje serii L”).

2. Cena emisyjna jednej Obligacji serii L będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Oprocentowanie Obligacji serii L w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8% (osiem procent) w skali roku.

4. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące.

5. Spółka wykupi Obligacje serii L w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji.

6. Obligacje serii L zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez Spółkę oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji serii L.

7. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostaną przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji (dalej: „Warunki emisji”).

8. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną.

9. Obligacje emitowane są zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegać będą prawu polskiemu.

10. Emisja Obligacji serii L nie będzie podzielona na transze.

11. Prawa z Obligacji serii L mogą być przenoszone bez żadnych ograniczeń.

§ 2. Warunki emisji.

Zarząd ustala niniejszym Warunki Emisji Obligacji serii L w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Oferta.

1. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej.

2. Oferta Obligacji serii L dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych co najmniej 500 (pięćset) Obligacji serii L.

§ 4. Postanowienia końcowe

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »