Reklama

PROPERTYF (PLE): Emisja obligacji serii C – dojście emisji do skutku i redukcja zapisów/ Issue of series C bonds and emissions reduction - raport 104

Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż przeprowadzona w trybie oferty prywatnej emisja obligacji serii C, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 92/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. - doszła do skutku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 17 września 2014 roku podjął Uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii C.

Emitent dokonał przydziału 5.000 sztuk dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 PLN. Cena emisyjna jednej obligacji serii C wynosiła 1.000,00 PLN. Zapisy na obligacje zostały zredukowane o kwotę 1.654.000,00 PLN., 24,86%

Reklama

Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych.

Obligacje serii C będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Usługi doradcze przy emisji obligacji serii C oraz usługi Autoryzowanego Doradcy świadczy T&T Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu, która należy do grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. we Wrocławiu.

Celem emisji było pozyskanie środków na rozwój funduszu leasingowego Emitenta specjalizującego się w finansowaniu transakcji leasingu nieruchomości do 1.000.000,00 PLN., o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 3 września 2013r.

Emitent podjął decyzję o publikacji w/w informacji, z uwagi na wartość emisji obligacji serii C, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii C Emitent opublikuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of LEASING-EXPERTS S.A. of Wrocław ("the Company", "the Issuer") announces that offered in a private placement issuance of series C bonds, which the Issuer informed in the current report No. 92/2014 of August 27, 2014. has been issued.

At the same time, the Issuer announces that on September 17, 2014 he took a resolution concerning the allocation of series C bearer bonds.

The Issuer has allocated 5,000 units of two-year unsecured series C bearer bonds with a total nominal value of PLN 5,000,000.00. The issue price of Series C bonds amounted to PLN 1,000.00. Registration for the bonds were reduced by PLN 1.654.000,00 PLN, 24,86%.

The bonds bear interest according to a fixed interest rate. Interest on the bonds will be paid quarterly.

Series C Bonds will be subject to apply for registration in the Central Securities Repository of Poland and the introduction to trading in the alternative trading system on the market CATALYST organized by the Warsaw Stock Exhange.

Consulting with the issue of series C and Services Authorised Adviser provides T&T Consulting Sp. z o.o. in Wroclaw, which is a member of Leonidas Capital SA in Wrocław.

The aim of the issue was to raise lease fund for the development of the Issuer leasing company specializing in leases of real property up to PLN 1,000,000.00., of which the Issuer informed in the Information Document dated September 3, 2013.

The Issuer has decided to publish the information mentioned before, due to the value of the Series C bonds, which exceeds 10% of the equity of the Issuer, shown in the last published financial statements.

Information summarizing the subscription of Series C Bonds, the Issuer will publish in a separate current report.


Legal basis:

§ 3, item 2 section 16, the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect Market"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pawłowski - Prezes Zarządu/ CEO

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »