FABRYKAKD (FKD): Emisja obligacji serii J - raport 4

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę nr 2/2017 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii J (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii J").

Celem emisji jest pozyskanie środków na realizację zawartych oraz przyszłych kontraktów.

Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił:

§ 1.

Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk dwuletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każda, o numerach od 1 do 6.000 (zwanych dalej: „Obligacjami serii J” lub „Obligacjami”).

Reklama


§ 2.

1. Zarząd niniejszym określa podstawowe warunki emisji Obligacji serii J:

1) Łączna wartość nominalna Obligacji serii J wynosi nie więcej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych).

2) Cena emisyjna jednej Obligacji serii J będzie równa jej wartości nominalnej.

3) Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.

4) Obligacje serii J będą zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia będzie hipoteka na prawie własności nieruchomości działki ewidencyjnej numer 296, 297 o powierzchni 3,0100 ha, zabudowanej budynkami produkcyjnymi o powierzchni 2916,80 m2, położonej w miejscowości Paproć, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr: PO1N/00023900/8.

5) Obligacje serii J opiewać będą wyłącznie na świadczenie pieniężne. Dopuszcza się opłacenie obligacji w drodze umownego potrącenia wierzytelności.


§ 3.

1. Obligacje serii J będą oprocentowane w stosunku do ich wartości nominalnej według stałej stopy oprocentowania w wysokości 9,00% (słownie: dziewięć procent) w skali roku.

2. Naliczanie i wypłacanie oprocentowania Obligacji serii J następować w okresach

i na warunkach określonych w Warunkach Emisji.


§ 4.

1. Obligacje Serii J będą wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej.

2. Obligacje Serii J zostaną wykupione przez Spółkę w celu ich umorzenia, w dniu przypadającym na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po dacie przydziału Obligacji z zastrzeżeniem warunków określonych w Warunkach Emisji.

3. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy Obligacji Serii J

do przedłożenia Obligacji w celu ich wcześniejszego wykupu na warunkach określonych w Warunkach Emisji. Data wcześniejszego wykupu Obligacji zostanie ustalona w uchwale Zarządu Spółki. Spółka poinformuje Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w sposób określony w Warunkach Emisji, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed ustaloną w uchwale Zarządu Spółki datą wcześniejszego wykupu Obligacji.

4. W przypadku skorzystania przez Spółkę z prawa wcześniejszego wykupu, Obligatariusze zostaną pozbawieni prawa do odsetek jakie przysługiwałyby im w związku z dłuższym okresem odsetkowym. Odsetki będą naliczone Obligatariuszom tylko do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji.


§ 5.

1. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w związku z art. 33

pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

2. W przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk Obligacji, emisja Obligacji serii J nie dojdzie do skutku (próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach).


§ 6.

1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (nastąpi dematerializacja Obligacji) w rozumieniu art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014 roku Nr 183, poz. 586 z późn. zm.), a ich ewidencję będzie prowadził Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Spółka podejmie niezwłocznie działania celem dematerializacji oraz rejestracji Obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

3. Wszystkie płatności z Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

4. Spółka podejmie niezwłocznie działania celem wprowadzenia Obligacji serii J

do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »