Reklama

(PBS): Emisja obligacji serii PBS1024

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, zwany dalej jako "Bank" informuje, że w dniu 24 października 2014 roku, na mocy uchwały Zarządu Banku nr 250/2014 dokonał przydziału nowej emisji, zdematerializowanych i niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PBS1024, zwanych dalej jako „Obligacje” w ilości 115.038 (sto piętnaście tysięcy trzydzieści osiem) sztuk o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 11.503.800,00 PLN (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące osiemset złotych) o podstawowym terminie wykupu wyznaczonym na dzień 24.10.2024 i oprocentowaniu w wysokości WIBOR 6M + 400 p.b. w skali roku. Cena emisyjna obligacji była równa wartości nominalnej i wynosiła 100,00 PLN (sto złotych).

Reklama

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z warunkami emisji przyjętymi na mocy uchwały Zarządu Banku nr 224/2014 z dnia 8 października 2014 roku. Zgodnie z warunkami emisji w przypadku ogłoszenia upadłości Banku lub jego likwidacji, roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w ostatniej kolejności, w tym środki pieniężne będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności.

W okresie przyjmowania zapisów na Obligacje, które były oferowane za pośrednictwem DM BPS S.A., jako agenta emisji, w trybie przewidzianym w art. 9 punkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. W okresie od dnia 09 października 2014 roku do dnia 24 października 2014 roku, oferty nabycia Obligacji złożyło 31 oferentów. Obligacje przydzielono na rzecz wszystkich 31 oferentów.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty Obligacji wynoszą 131.538,00 PLN (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) netto, na które składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty – 115.038,00 PLN (sto piętnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych) netto, koszty doradztwa i promocji oferty – 16.500,00 PLN (szesnaście tysięcy złotych) netto. Koszty przeprowadzenia oferty rozliczane są w księgach Banku metodą zamortyzowanego kosztu i wykazywane w aktywach Banku w rozliczeniach międzyokresowych.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bank będzie uznawał wartość zobowiązań wynikających z obligacji do kapitału Tier II Banku w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. UE L z dnia 27 czerwca 2013 r.), tj. Obligacje będą pozycjami, o których mowa w art. 62 lit. a) ww. rozporządzenia, jako spełniające wymogi wynikające z art. 63 tego rozporządzenia, po ewentualnym uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zaliczenia (uznania) wartości zobowiązań wynikających z Obligacji do kapitału Tier II Banku.Osoby reprezentujące spółkę:
Lesław Wojtas - Prezes Zarządu
Wojciech Błaż - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »