Reklama

SOFTBLUE (SBE): Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wydanie akcji w ramach kapitału warunkowego - raport 9/2020

Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2020 r. Spółka wyemitowała 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („warranty subskrypcyjne”), które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych – pracowników, partnerów i współpracowników Spółki a także członka Rady Nadzorczej. Warranty subskrypcyjne nie zostały wydane Zarządowi Spółki ani Prokurentowi. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych będzie mógł objąć akcje zwykłe na okaziciela serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.

Reklama


Jednocześnie, w dniu 7 września 2020 r. dokonano zamiany 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych na 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wydano w tym zakresie odcinki zbiorowe akcji.


Zarząd Spółki jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zamiany ich na akcje serii D na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.:

- uchwała nr 16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

- uchwała nr 17 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.


Protokół z przedmiotowego walnego zgromadzenia został przez Spółkę opublikowany raportem EBI nr 8/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.


W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje, przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstały akcje zwykłe na okaziciela serii D.


Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 772 575,00 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na:

a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 1 119 500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do D 1 119 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każdaPodstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Kierul - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »