Reklama

FHDOM (FHD): Emisji obligacji serii B przez spółkę zależną

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta), które podjęło uchwałę nr 1 o emisji obligacji na okaziciela serii B (zwane dalej „Obligacjami”). Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna działając jako jedyny komplementariusz w uchwale nr 1 z dnia 21 listopada 2014 r. wyraził zgodę na emisję obligacji serii B.

Reklama

Przedmiotem oferty publicznej w trybie art. 9 ust. 1 Ustawy o obligacjach będzie nie mniej niż 3.000 (słownie: trzy tysiące) i nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii B, nie mających formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) i nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Próg dojścia emisji do skutku wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące) Obligacji.

Oferującym jest INVISTA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8. Na potrzeby emisji zostało sporządzone Memorandum Informacyjne, stosownie do art. 41 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

W przypadku dojścia emisji do skutku, Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku ASO Catalyst.

Celem emisji jest pozyskanie środków na budowanego nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu.

Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii B będzie poręczenie majątkowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna. Wysokość poręczenia będzie wynosić 150% wartości emisji. W dniu 21 listopada 2014 r. została zawarta umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, na podstawie której spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jako poręczyciel przyjęła na siebie obowiązek spełniania na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji w przypadku gdyby emitent nie wykonał w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji.

Minimalna kwota zapisu to 10.000 zł.


Publiczna Oferta Obligacji serii B zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

• Publikacja Memorandum Informacyjnego - 24 listopada 2014 r.

• Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów i wpłat - 24 listopada 2014 r.

• Zakończenie przyjmowania zapisów – 8 grudnia 2014 r.

• Zakończenie przyjmowania wpłat - 9 grudnia 2014 r.

• Dzień Przydziału/Dzień Emisji - 10 grudnia 2014 r.

Więcej informacji o emisji Obligacji serii B znajduje się w Memorandum Informacyjnym dostępnym w wersji elektronicznej na stronach Internetowych Emitenta www.funduszhipoteczny.com oraz Oferującego www.invistadm.pl.


Informację podano ze względu na fakt, iż pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji może mieć wpływ na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A..Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »