Reklama

ERGIS (EGS): ERGIS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERGIS Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższe odstępstwo ma charakter trwały i wynika z braku zainteresowania Akcjonariuszy taką formą zapoznawania się z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego, stosowanie powyższej zasady wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów. Jednocześnie Spółka deklaruje, że w przypadku znaczącego zainteresowania Akcjonariuszy możliwością zapoznawania się na korporacyjnej stronie internetowej z zapisem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, rozważy wdrożenie w Spółce takich rozwiązań.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższe odstępstwo ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, rozpatrzona została sprawa pełnienia funkcji przez Członka Zarządu ERGIS S.A. w zarządzie spółki spoza grupy kapitałowej.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższe odstępstwo ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki rozpatrzona została sprawa przekazywania pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. Obecni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, spełniający kryteria niezależności, zobowiązali się do niezwłocznego powiadamiania Spółki o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego, mającego lub mogącego mieć wpływ na treść złożonego oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższe odstępstwo ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki dokonana została ocena, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
W Spółce wyodrębniono organizacyjnie funkcje audytu wewnętrznego. Zgodnie zatem z treścią powyższej zasady, nie ma potrzeby dokonywania przez Komitet Audytu oceny, czy istnieje potrzeba takiego wydzielenia.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Przeprowadzona analiza struktury akcjonariatu Spółki, jego aktywności, a także brak zainteresowania Akcjonariuszy, nie uzasadniają zapewnienia przez Spółkę powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

Reklama

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższe odstępstwo ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki dokonana została ocena transakcji, które mogłyby podlegać tej zasadzie.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie obowiązuje program motywacyjny, który umożliwia realizację opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tadeusz Nowicki - Prezes Zarządu
Jan Polaczek - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »