Reklama

FARMACOL (FCL): Farmacol Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Farmacol Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki postanawia o nie publikowaniu strategii Spółki (informacje w tym zakresie zamieszczane są w sprawozdaniach Zarządu) ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz obniżenie konkurencyjności Spółki.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka podjęła decyzję o nie publikowaniu prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Władze Spółki powoływane są zgodnie z kompetencjami właściwych organów. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż głównym kryterium wyboru kluczowych menedżerów jest ich kompetencja oraz posiadane doświadczenie.

Reklama
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Farmacol i podmiotów pozostających w istotnym z nią powiązaniu:

w dniu 24 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie wybrało na członków Rady Nadzorczej – na kolejną 3 letnią kadencję – osoby niespełniające kryteriów niezależności, tj. powiązane ze sobą osoby będące akcjonariuszami Spółki dysponujące łącznie prawem do wykonywania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka, z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.3 nie stosuje przedmiotowej zasady.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z opisem do pkt. II.Z.3. zasada nie ma zastosowania. Ponadto Spółka, z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej nie zostały w jej ramach powołane odrębne komitety, a ich rolę i zadania pełnią łącznie wszyscy członkowie tego organu

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Spółka, z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.4 nie stosuje przedmiotowej zasady.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Akcjonariusze Spółki preferują osobisty udział w obradach Walnego Zgromadzenia w związku, z czym Spółka nie zapewniała możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz udziału akcjonariuszy w takim Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Barbara Kaszowicz - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Piekarz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »