FEMTECH (FEM): FEMION TECHNOLOGY SA (29/2023) Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji akcji serii J - raport 29/2023

Raport Bieżący nr 29/2023

Zarząd spółki pod firmą Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej Emitentem), przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii J wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta z dnia 11.09.2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Reklama

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

11 września 2023 r. – data rozpoczęcia emisji, dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału

19 września 2023 r. – data zakończenia emisji, dzień zawarcia umowy subskrypcji

2.Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:

2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii J były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii J zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji na okaziciela serii J została przyjęta przez jedną osobę prywatną, do której oferta była kierowana.

8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

W ramach subskrypcji akcje serii J zostały objęte prze jedną osobę prywatną.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty, które objęły akcje serii J nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W emisji akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 2.460 zł

b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

GPW/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »