Reklama

PULAWY (ZAP): Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) spełnia Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Reklama

Zdaniem Zarządu, nie spełnienie w/w zasady nie wpływa na realizację zadań przez Radę Nadzorczą, ponieważ Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej kierując się kryterium należytego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, reprezentujących wysoki poziom intelektualny i moralny. W ocenie Spółki, powyższe kryteria gwarantują właściwe wykonywanie zadań przez Radę Nadzorczą.

Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, Spółka nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. Zarząd Spółki zwróci się do właściwych organów Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń ww. zasady.II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa, przynajmniej większość członków komitetu audytu powinna być niezależna. Żaden z obecnych członków Komitetu Audytu nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4. W ocenie Spółki ustalony skład Komitetu Audytu gwarantuje należyte wypełnianie zadań nałożonych na niego przez Radę Nadzorczą i właściwy nadzór nad Spółką.

Z uwagi na fakt, iż decyzja w zakresie liczby członków spełniających kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. należy do akcjonariuszy, Spółka nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Żaden z członków Komitetu Audytu, w tym również przewodniczący, nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4. W opinii Spółki skład Komitetu oraz udokumentowane kwalifikacje, wiedza i doświadczenie przewodniczącego Komitetu Audytu w dziedzinie rachunkowości i finansów gwarantuje należyte wypełnianie zadań nałożonych przez Radę Nadzorczą na Komitet Audytu i właściwy nadzór nad Spółką. Z uwagi na fakt, iż decyzja w zakresie liczby członków spełniających kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. należy do akcjonariuszy, Spółka nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki struktura akcjonariatu (dominujący akcjonariusz posiada 95,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz brak zgłaszanych Spółce oczekiwań akcjonariuszy w tym zakresie uzasadnia brak konieczności realizacji powyższej zasady przez Spółkę. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości
Osoby reprezentujące spółkę:
Marian Rybak - Prezes Zarządu
Zenon Pokojski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »