Reklama

EFENERGII (EFE): harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii H i publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii H - raport 26

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o harmonogramie oferty publicznej z prawem poboru akcji serii H:


- Publikacja Memorandum Informacyjnego - 8 sierpnia 2016 r.

- Dzień Prawa Poboru - 7 sierpnia 2016 r.

- Rozpoczęcie subskrypcji Akcji- 18 sierpnia 2016 r.

- Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych, a także Zapisów Dodatkowych: 18 sierpnia -25 sierpnia 2016 r.

Reklama

- Planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych- 5 września 2016 r.

- Zamknięcie subskrypcji Akcji w przypadku subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych wszystkich Akcji- Dzień dokonania przydziału akcji w wykonaniu prawa poboru

- Przyjmowanie zapisów na Akcje nieobjęte Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi: 6 września - 8 września 2016 r.

- Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta- 9 września 2016 r.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki Memorandum Informacyjne sporządzone przez Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji serii H realizowaną na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 28 lipca 2016 r., dla których dniem prawa poboru jest 7 sierpnia 2016 r.


Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło:


1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 12 195 647,00 zł (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 6 097 823,50 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy) to jest do kwoty nie mniejszej niż 12 195 647,10 zł (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 18 293 470,50 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 1 (pierwszym) zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 60 978 235 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0 000 001 do numeru nie wyższego niż H 60 978 235, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii H”).

3. Cena emisyjna jednej akcji serii H: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01 stycznia 2016r. na równi z pozostałymi akcjami.

5. Akcje serii H pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych.


Ponadto akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 7 sierpnia 2016 roku (dzień prawa poboru).

Akcje serii H zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 2 (dwie) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii H.

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

Pozostałe akcje , nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną.

Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.


Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w zakładce relacje inwestorskie/ oferta publiczna akcji serii H na stronie internetowej Emitenta: www.efesa.pl.
Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Kulczyk - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »