Reklama

IDEABANK (IDA): Idea Bank Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Idea Bank Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) w dniu 23 stycznia 2018 roku przyjął w drodze uchwały "Politykę różnorodności w Idea Bank S.A.", która powstała w celu usystematyzowania i ujęcia w jednym dokumencie dotychczasowych zasad obowiązujących w Banku w obszarze różnorodności i skierowana jest do wszystkich pracowników Banku, a w szczególności kadry zarządzającej. Bank zamieścił na stronie internetowej informację o stosowanej polityce różnorodności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Bank nie stosuje powyższej zasady w zakresie, w jakim Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) wymaga, aby przynajmniej większość członków komisji ds. nominacji i komisji ds. wynagrodzeń spełniała kryteria niezależności. W Banku funkcjonuje Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w skład którego wchodzi jeden Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności. Kompetencja w zakresie powoływania Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji przysługuje Radzie Nadzorczej, zatem decyzja w sprawie ewentualnej zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w celu spełnienia wymogów określonych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej należeć będzie do Rady Nadzorczej. Zarząd Banku, w miarę możliwości, przedłoży pod obrady Rady Nadzorczej wniosek w przedmiotowej sprawie.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dokonała zmiany w składzie Komitetu Audytu i powierzyła funkcję Przewodniczącego Członkowi Rady Nadzorczej spełniającemu kryteria niezależności.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Bank postanowił nie realizować powyższej zasady ze względów ekonomicznych. W ocenie Zarządu Banku koszty związanie z techniczną obsługą transmisji obrad walnego zgromadzenia nie znajdują uzasadnienia ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Banku. Ponadto według Zarządu Banku nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej zasady z uwagi na fakt, że Bank będzie przekazywać do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty, w tym także nagrania audio z przebiegu obrad walnego zgromadzenia, umożliwiając inwestorom zapoznanie się ze sprawami stanowiącymi przedmiot obrad walnego zgromadzenia.

Reklama

Jednocześnie Bank nie wyklucza stosowania ww. zasady w najbliższej przyszłości. Biorąc pod uwagę rozwój technologii oraz rosnące doświadczenia rynkowe w prowadzeniu e-zgromadzeń Bank podjął działania mające na celu przygotowanie Banku do wdrożenia przedmiotowej zasady. Do treści Statutu Banku wprowadzone zostały postanowienia umożliwiające, każdorazowo na podstawie decyzji Zarządu oraz po spełnieniu przez Bank odpowiednich warunków technicznych, udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących w szczególności transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.


Osoby reprezentujące spółkę:
Tobiasz Bury - p.o. Prezesa Zarządu
Anna Niesyto - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »