Reklama

SPAC1 (SP1): II zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki NOVIAN S.A. ze spółką BLACK PEARL CAPITAL S.A., spółkami NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTA

Zarząd Spółki NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515 (00 - 695 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000319753 (dalej również jako "Spółka"), działając na mocy przepisu art. 504 Ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako "KSH"), w związku z przepisem art. 4021 KSH, zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki NOVIAN S.A. ze spółką BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką NOVIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką NOVIAN EUROPE S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką NOVIAN REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez przejęcie przez BLACK PEARL CAPITAL S.A. Spółki oraz pozostałych spółek biorących udział w połączeniu.

Reklama

Plan połączenia Spółki, spółki NOVIAN POLSKA S.A., spółki NOVIAN EUROPE S.A., spółki NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz spółki MONDRIAN S.A. poprzez przeniesienie całego ich majątku na spółkę BLACK PEARL CAPITAL S.A., z dnia 28 września 2012 roku (dalej jako "Plan Połączenia") został ogłoszony w dniu 4 października 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 193/2012 (4058), poz. 13015, oraz od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia udostępniony został wraz z załącznikami bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem www.noviansa.pl.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie połączenia planowane jest na dzień 28 grudnia 2012 roku.

Od dnia 28 listopada 2012 roku w lokalu Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515 w Warszawie (00-695 Warszawa), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w przepisie art. 505 § 1 KSH, tj.:

1) Planem Połączenia,

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,

3) Dokumentami, o których mowa w przepisie art. 499 § 2 KSH, tj.:

a) projektami uchwał o połączeniu łączących się spółek,

b) projektem zmian statutu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,

c) ustaleniem wartości majątku spółek przejmowanych, tj. majątku Spółki, spółki NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A. na dzień 1 sierpnia 2012 roku,

d) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym spółek łączących się sporządzonymi dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2012 roku,

4) Sprawozdaniami zarządów łączących się spółek z dnia 28 września 2012 roku sporządzonymi dla celów połączenia,

5) Opinią biegłego z dnia 26 listopada 2012 roku z badania Planu Połączenia.

Od tego samego dnia Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów dokumentów, o których mowa w pkt od 1 do 5 powyżej. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Powyższe dokumenty zostały również udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.noviansa.pl.

I zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia uchwały połączeniowej zostało dokonane w formie raportów bieżących nr 34/2012 oraz nr 36/2012.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Woźniakowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze | lok | Black

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »