Reklama

UHYECA (ECA): Informacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2013, w którym ECA Auxilium S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informowała o wypowiedzeniu Klauzuli Zakazu Konkurencji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 87/2012, Emitent informuje o wytoczeniu w dniu 09.04.2013 r. przez Spółkę powództwa wzajemnego przeciwko Pani Zofii Podhorodeckiej. Przedmiotem powództwa jest wniosek o ustalenie nieobowiązywania Klauzuli Zakazu Konkurencji, gdyż została ona skutecznie i zasadnie rozwiązana przez ECA Auxilium S.A., a także żądanie zwrotu wypłaconych przez Emitenta świadczeń z tytułu powstrzymywania się od działań konkurencyjnych. Powództwo jest związane z wytoczonymi przeciwko Spółce roszczeniami o zapłatę, których wartość nie stanowi kwoty istotnej, złożonymi przez osoby wskazane w raporcie bieżącym nr 29/2013 oraz 32/2013, wnoszących o zapłatę wynagrodzeń z tytułu Klauzuli Zakazu Konkurencji, rozszerzając powództwo o kolejne wynagrodzenia miesięczne. Z uwagi na powyższe, koniecznym jest sądowe ustalenie nieobowiązywania Klauzuli Zakazu Konkurencji, co ma na celu ww. powództwo. Brak ustalenia nieistnienia ww. stosunku prawnego wynikającego z Klauzuli Zakazu Konkurencji skutkować może sukcesywnym występowaniem przez osoby, objęte zakresem podmiotowym Klauzuli , z dalszymi roszczeniami przeciwko Spółce, opartymi na skutecznie rozwiązanym w ocenie Emitenta stosunku prawnym. Emitent podtrzymuje zaprzestanie wypłaty świadczeń związanych z ww. Klauzulą do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego zawisłego sporu. Jak wskazywano w wspomnianych raportach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Emitent będzie odpowiednio tworzył stosowne rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za Zakaz Konkurencji, w wysokości łącznie 33 334 zł miesięcznie, do czasu upływu dwuletniego terminu (październik 2014 r.), w jakim to wynagrodzenie byłoby wypłacane w przypadku przestrzegania go przez osoby zobowiązane bądź do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu potwierdzającego skuteczność wypowiedzenia przedmiotowej klauzuli, w zależności które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej. Emitent poinformuje odpowiednim raportem bieżącym o prawomocnym sądowym rozstrzygnięciu sporu w zakresie obowiązywania Klauzuli Zakazu Konkurencji, a co za tym idzie istnienia bądź ustania obowiązku Emitenta zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania zakazu konkurencji, wobec osób o których mowa w raportach bieżących nr 87/2012, 29/2013 i 32/2013. Dodatkowo Emitent informuje o powzięciu wiedzy, że w dn. 9.04. br. spółka z Grupy Emitenta, tj. Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k., wniosła powództwo przeciwko Zofii Podhorodeckiej o ustalenie nieważności umowy o pracę i zapłatę przez pozwaną na rzecz spółki z grupy pobranego na podstawie ww. umowy wynagrodzenia w wysokości 100.000 zł brutto wraz z odsetkami. Powództwo uzasadniane jest m.in. zespołem okoliczności towarzyszących nawiązaniu w ocenie powodowej spółki rzekomego stosunku pracy pomiędzy pozwaną a Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez jej byłego komplementariusza, jak również nierynkowymi warunkami tego stosunku.

Reklama

Łączna wysokość należności dochodzonych przez Grupę ECA Auxilium od byłej kadry zarządzającej na dzień 10.04.2013 r. wynosi 246.441,10 zł plus odsetki. Emitent nie wyklucza zwiększenia tej kwoty w związku z ewentualnością wysunięcia przez Grupę roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wójciak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »