Reklama

POLNA (PLA): Informacja dotycząca Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które nie będą stosowane lub stosowane będą w ograniczonym zakresie.


Reklama

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wskazuje zasady ładu korporacyjnego, które nie będą stosowane lub stosowane będą w ograniczonym zakresie:


Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.


1. Rekomendacja I.9: "GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej".

Członkowie Zarządu są wybierani przez Radę Nadzorczą a członkowie Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach. Podstawą wyboru władz Spółki są kompetencje, doświadczenie i przydatność dla Spółki a nie płeć kandydatów.


2. Rekomendacja I.12: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".

Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje umożliwienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym.


Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych.


1. Zasady II.1.5 i II.1.14: w zakresie zamieszczania na stronie internetowej Spółki uzasadnienia kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz informacji o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wprowadzenie ww. zasad uzależnione jest od udostępniania Spółce kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej przez osoby lub podmioty uprawnione. Do zmiany podmiotu wyznaczonego do badania sprawozdań finansowych jest uprawniona Rada Nadzorcza i jeżeli zostanie wprowadzona reguła dotycząca zmiany to Spółka umieści ją na swojej stronie internetowej.


2. Zasada II punkt 1.6: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki".

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonują żadne komitety, dlatego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej nie będzie mogło uwzględniać tego warunku.

Zarząd Spółki nie dysponuje także wiedzą na temat ewentualnego wydzielenia w przyszłości przez Radę Nadzorczą określonych komitetów.

Ponadto zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie, gdyż roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera jedynie te oceny, których sporządzenia wymaga art. 395 § 2 w zw. z art. 382 § 3 Ksh.


3. Zasada II punkt 1.9a: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo".

W chwili obecnej Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym.


Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.


1. Zasada III punkt 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna: raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki".

Zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie, gdyż roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera jedynie te oceny, których sporządzenia wymaga art. 395 § 2 w zw. z art. 382 § 3 Ksh.


2. Zasada III punkt 8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)".

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ, jak wyjaśniono już wcześniej (Zasada II punkt 1.6), w Radzie Nadzorczej Spółki nie wyodrębniono żadnego komitetu. Natomiast zgodnie z przyjętą praktyką, w sprawach należących do komitetu audytu, Rada Nadzorcza Spółki podejmuje decyzje w sposób kolegialny.


Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.


1. Zasada IV punkt 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach".

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące WZ. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności w WZ przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad WZ.


2. Zasada IV punkt 10: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (...)".

Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Piszcz - Prezes Zarządu
Piotr Woś - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: była

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »