Reklama

VERBICOM (VRB): Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12.07.2012 r. punktu dotyczący "Zmiany Statutu Spółki" oraz "Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statut Spółki", przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Reklama

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w § 6 dodatkowych punktów w brzmieniu:

 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z.,

 Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z,

 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z.,

 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z."


Ponadto Zarząd wskazuje, że proponowana jest także zmiany paragrafu 8 Statutu Spółki poprzez dodanie paragrafu 8b w brzmieniu:


"§ 1

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 12 lipca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 651.749,70 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może ustalać cenę emisyjną akcji jak również wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek "NewConnect") organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Bolesław Zając - Prezes zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »