Reklama

KREC (KRC): Informacja KRYNICKI RECYKLING S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii E

Zarząd KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że został dokonany przydział Akcji serii E subskrybentom i emisja 3 974 357 Akcji serii E Emitenta przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 05/12/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, do zmiany statutu Spółki, do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w KDPW SA, do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz Uchwały nr 1/03/2010 Zarządu Spółki z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej doszła do skutku.

Reklama


W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 15 września 2010 r.

data zakończenia przyjmowania zapisów - 20 września 2010r.

2. Data przydziału akcji:

22 września 2010 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

4 750 000 Akcji serii E.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

W związku z faktem, że liczba Akcji serii E na które zostały złożone zapisy w poszczególnych transzach nie przekroczyła liczby akcji zaoferowanych w poszczególnych transzach redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 3 974 357 Akcji serii E.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Zostało przydzielonych 3 974 357 Akcji Serii E.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

3,70 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji złożono łącznie 620 zapisów na Akcje serii E.

Zapisy złożyło łącznie 589 osób.

W Transzy Dużych Inwestorów złożono 10 zapisów na Akcje serii E. Zapisy złożyło 10 osób.

W Transzy Małych Inwestorów złożono 610 zapisów na Akcje serii E. Zapisy złożyło 579 osób.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały przydzielone 589 osobom.

W Transzy Dużych Inwestorom Akcje serii E zostały przydzielone 10 osobom.

W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii E zostały przydzielone 579 osobom.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

14 705 120,90 zł

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi:

769 923,98 zł, jakkolwiek kwota łącznych kosztów jakie w najbliższym czasie będzie musiała ponieść Spółka (zgodnie z zawartymi umowami) to kwota 1 097 459,78 zł, z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 327 535,80 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 667 646,03 zł,

d) koszty promocji oferty - 99 516,95 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2 761,00 zł.Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii E po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii E. Koszty emisji zostały pomniejszone o kwotę przyznanego dofinansowania otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP) tj. o 217.812,60 zł.


Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii E w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"


13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień 04-10-2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii E przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,2761 zł.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | recykling | zapisy | emisja | został | Krynicki Recykling SA | seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »