HUBTECH (HUB): Informacja na temat oferty publicznej akcji serii E z prawem poboru Boruta-Zachem S.A. - raport 23

Zarząd Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent, Spółka"), zgodnie z art. 436 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) informuje o ogłoszeniu publicznej oferty objęcia od 1 (jednej) do 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii E”), na zasadach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 §2 pkt. 2. K.s.h.

Zgodnie z art. 434 § 2 Zarząd Emitenta informuje ponadto, że:

Reklama

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r.

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt. 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.291.503,00 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy) złotych,

3) prawu poboru podlega 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4) cena emisyjna Akcji serii E wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję,

5) prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 26 lipca 2019 roku (dzień prawa poboru). Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii E uprawnia posiadanie pięciu jednostkowych praw poboru.

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy,

6) zapisy oraz wpłaty na akcje serii E będą przyjmowane od 30 lipca 2019 roku do 13 sierpnia 2019 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy. Zapis na Akcje Serii E powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii E, na którą opiewa zapis i Ceny Emisyjnej. Zapisy opłacone częściowo będą traktowane jak zapisy na taką liczbę akcji, jaka wynika z podzielenia wartości wniesionej wpłaty przez Cenę Emisyjną.

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii E.

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii E, która możliwa jest do objęcia za wniesioną kwotę,

7) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. do dnia 28 grudnia 2019 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Bielski - Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »