Reklama

BRAS (BSA): Informacja na temat stanu realizacji inwestycji, o których Emitent wcześniej informował - raport 13

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent") niniejszym przekazuje informacje na temat realizacji umów i kontraktów, o których informował w raportach EBI i Dokumentach Informacyjnych, co, do których nie podawał komunikatów w sprawie zakończenia współpracy lub rozwiązania umowy:

Reklama

GWM Collection of Industries (dalej „GWM”) (Raport EBI nr 17/2012) oraz North China Power Engineering (dalej „NCPE”) (Raport EBI nr 40/2012) - projekty zostały wstrzymany.

NCPE wstrzymało się z wejściem w powyższe projekty do czasu uzyskania wyższego ich stopnia zaawansowania oraz wyklarowania się sytuacji prawnej w Polsce dotyczącej OZE. Z uwagi na wprowadzane zmiany w prawie dotyczącym wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także braku możliwości (z uwagi przejścia na system aukcyjny) wyliczenia odpowiednich wskaźników ekonomicznych umożliwiających sprawdzenie opłacalności dużych projektów OZE, Emitent wstrzymał projekty dużych farm wiatrowych, co jest równoznaczne z wstrzymaniem współpracy z NCPE (a pośrednio z GWM jako przedstawicielem NCPE). Chęć realizacji przedsięwzięcia jest podtrzymana przez Emitenta, aczkolwiek uzależniona od możliwości oszacowania ekonomicznego uzasadnienie inwestycji, co będzie możliwe po wejściu w życie systemu aukcyjnego i poznaniu uśrednionych cen sprzedaży.

Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o. (Raporty EBI nr 23/2012, 24/2012, 25/2012, 47/2012)

Emitent zakończył współpracę z z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o. o czym informował w raportach EBI jednak podmiot ten nie uregulował wszystkich swoich należności wobec Inventi S.A. Aktualnie Emitent prowadzi negocjacje w sprawie ustalenia nowego terminu spłaty pozostałej części należności. Poprzedni termin spłaty należności za sprzedaną spółkę upłynął 31 marca 2015 r. Emitent nie tworzył rezerw na powyższe należności gdyż w jego ocenie są one ściągalne a ich wielkość nie ma istotnego wpływu na działalność Inventi S.A.

Sulęczyno, Sierakowice, Stężyca oraz gmina w powiecie koszalińskim (Raporty EBI nr 30/2012, 31/2012, 36/2012, 37/2012)

Projekty dużych farm wiatrowych zostały wstrzymane z uwagi na zmiany w prawie dotyczącym OZE. Aktualnie, z uwagi na przejście na system aukcyjny, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie uzasadnienia ekonomicznego realizacji inwestycji. Emitent wstrzymał się z realizacją tego typu projektów do momentu umożliwiającego ograniczenie ryzyka związanego z nierentownością przedsięwzięcia. W przypadku braku opłacalności inwestycji projekty zostaną zamknięte, natomiast, jeśli będzie możliwość odpowiedniego zysku dla Emitenta bez znacznego ryzyka, projekty zostaną wznowione. Koszty związane z dotychczasowymi pracami przy przygotowaniu tych projektów zostały ujęte w kosztach bieżącej dzielności w czasie ich ponoszenia.

SUNGEN Power GmbH (Raport EBI nr 1/2013)

Podpisanie umowy o zachowaniu poufności dało możliwość Emitentowi zapoznania się z technologią SUNGEN dotyczącą paneli fotowoltaicznych, a także poznania pełnych cenników. SUNGEN jest dostawcą paneli fotowoltaicznych i podpisanie umowy właściwej nastąpi w momencie realizacji inwestycji opartej na technologii SUNGEN. Inventi S.A. nie poniosła kosztów w związku z tym projektem.

Gamesa Eolica S.L. (Raport EBI nr 13/2013)

Podpisanie umowy o zachowaniu poufności dało możliwość Emitentowi zapoznania się z technologią Gamesa Eolica dotyczącą turbin wiatrowych, a także poznania pełnych cenników. Gamesa Eolica jest jednym z czołowych producentów i dostawców turbin wiatrowych, właściwe umowy zostaną zawarte w momencie realizacji projektu opartego o technologię stosowaną przez Gamesa Eolica. Inventi S.A. nie poniosła kosztów w związku z tym projektem.

Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. (Raport EBI nr 15/2013)

Emitent utrzymuje kontakt z zarządem Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o., aczkolwiek z uwagi na przedłużającą się fazę badawczą projektowanych turbin oraz nie wypełnienie się zapewnień rozwoju turbiny hybrydowej, podchodzi sceptycznie do zaangażowania się kapitałowego w ten projekt. Trwają rozmowy dotyczące zmiany formy współpracy, w której Emitent nie będzie angażował się kapitałowo. Inventi S.A. nie poniosła kosztów w związku z tym projektem.

Einstein Energy Systems INSTITUTE LLC (Raport EBI nr 49/2013 i 63/2013)

Do dnia dzisiejszego nie zostały realizowane punkty umowy ramowej. Przedmiotowa umowa nie ma wpisanego okresu zakończenia współpracy, dlatego też każde z działań może zostać wykonane w przyszłości. Przyczyną niezrealizowania punktów jest duże zaangażowanie prezesa EESI w działalność naukową w ostatnim czasie. Emitent pozostaje w kontakcie z Zarządem EESI i jednak nie jest w stanie określić czy powyższa umowa ramowa zostanie efektywnie wdrożona. Inventi S.A. nie poniosła kosztów w związku z tym projektem.

Bydgoska Szkoła Wyższa (Raport EBI nr 7/2014)

Projekt jest na etapie końcowym szkolenia i rozpoczęcia wdrożenia kursów pilotażowych w Polsce, Hiszpanii, Czechach oraz Włoszech. Emitent brał udział w opracowywaniu materiału kursów (przygotowanych na 270 godzin), które będą transferowane do innych krajów biorących w projekcie udział. Projekt kończy się 21 stycznia 2016 roku. Emitent otrzymał dwie z czterech transz zapłaty.

Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Fundacja HABITAT (Raporty EBI nr 12/2014 i 37/2014)

Współpraca z Fundacją Habitat jest na etapie dopracowywania szczegółów. Emitent znacznie wdrożył się w tematykę naturalnych osadów dennych, nawiązując kontakty m.in. z polskim przedstawicielem niemieckiej spółki posiadającej technologię biogazyfikacji opartą o badania prowadzone przez Fundację Habitat. Trwają prace zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego oraz rozpoczęcia prac nad projektem pilotażowym. Pierwsze przychody dla Emitenta są spodziewane w 2016 roku, co jest uzależnione od rozpoczęcia prac projektowo-wykonawczych innowacyjnego OZE. Emitent szacuje, że przychody w 2016 roku osiągną poziom kilkuset tysięcy złotych natomiast docelowy poziom ponad 10 mln przychodów podany w Raporcie EBI 37/2014 może zostać osiągnięty dopiero w perspektywie 4-5 lat.

Fundacja Powiatu Mogileńskiego (Raport EBI nr 15/2014 - umowa o współpracy, 42/2014 - umowa dzierżawy przedwstępna warunkowa)

Projekt jest na etapie rozmów z władzami gminy. Teren lokalizacji został zabezpieczony na rzecz Emitenta poprzez zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy. Odpowiednie ustalenia z władzami gminy w sprawie możliwości zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy, a także możliwości stworzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (projekty techniczne) zostaną wykonane równocześnie z prowadzeniem rozmów z podmiotem przyłączającym i odbierającym wytworzoną przez farmę fotowoltaiczną energię elektryczną. Emitent nie poszukuje klientów na przedmiotowy projekt. Realność wykonania projektu w świetle zmian prawa jest znaczna, aczkolwiek pełen obraz możliwości ekonomicznych będzie znany po wejściu w życie systemu aukcyjnego związanego z prawem o odnawialnych źródłach energii. Z uwagi na początkową fazę projektu warunek z umowy przedwstępnej jeszcze nie został spełniony. Fundacja Powiatu Mogileńskiego jest nadal zainteresowana współpracą i realizacją przedmiotowej inwestycji. Koszty związane z dotychczasowymi pracami przy przygotowaniu tych projektów zostały ujęte w kosztach bieżącej dzielności w czasie ich ponoszenia.

SUNEX S.A. (Raport EBI nr 31/2014)

SUNEX jest dostawcą technologii oraz urządzeń do systemów solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Umowa zostanie wykorzystana przy realizacji projektów związanych z produktami SUNEX. Nie istnieją dodatkowe warunki realizacji umowy.

Stan realizacji projektów, o których spółka informowała w dokumentach informacyjnych.

Projekty, których realizacja została zaniechana lub ich realizacja jest mało prawdopodobna:

Łączne dotychczas poniesione koszty przez Emitenta na przygotowanie tych projektów do realizacji wyniosły 586 tys. zł. Koszty te były księgowane w bieżących kosztach działalności operacyjnej i zaniechanie realizacji projektów nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami lub koniecznością tworzenia rezerw.

Biogazownia Bądecz i Polanowo – projekt nie zakwalifikowany do planów realizacyjnych ze względu opory społeczne.

Farma Fotowoltaiczna „Toporzyska” i „Nowy Dwór” - realizacja projektów nie doszła do skutku z powodu rozwiązania kontaktów biznesowych z kontrahentami.

Farma Fotowoltaiczna "Włocławek"- realizacja projektu nie doszła do skutku z powodu nie podpisania stosownych umów z kooperantem.

Farma Wiatrowa Lubasz - projekt nie został zakwalifikowany do planów realizacyjnych.

Farma Wiatrowa Małociechowo - projekt nie został rozwinięty z uwagi na problemy własnościowe oraz nieprzychylność władz samorządowych do wybranej lokalizacji.

Farma Wiatrowa Minikowo - projekt nie został rozwinięty z uwagi na problemy w trakcie prowadzenia negocjacji wynikające ze struktury prawno-administracyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Farma Wiatrowa Świetlino – projekt w formie spółki celowej został sprzedany. Z uwagi niewypłacalności kontrahenta Emitent odstąpił od umowy realizacyjnej.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Klomfas - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »