Reklama

GRUPAEMM (GEM): Informacja o dokonaniu wpisu w księgach wieczystych w związku z ustanowieniem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii A - raport 26

Zarząd Spółki Grupa Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji dwuletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje", "Obligacje serii A") oraz raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zakończenia subskrypcji i przydziału obligacji serii A informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki łącznej do kwoty 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) złotych na niżej wskazanych nieruchomościach:

Reklama


- nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, Kamienna Góra, przy ulicy Piotra Skargi, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1Y/00042043/7 stanowiącej działkę nr 1063/203 o powierzchni 234 m kw., która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego spółki Em-Inwestycje 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w której Emitent posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników powyższej spółki;


- nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, Kamienna Góra, przy ulicy Adama Mickiewicza 20, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1Y/00037859/2, stanowiącej działkę nr 1049/203 o powierzchni 500 m kw., która stanowi przedmiot własności spółki Em-Inwestycje 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników powyższej spółki;


Ustanowienie i rejestracja hipoteki wynika z zobowiązania Emitenta do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o numerach od 001 do 899, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 899.000 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji, z odsetkami płatnymi co 6 (sześć) miesięcy, z terminem wykupu w celu ich umorzenia, w dniu przypadającym na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące po dacie przydziału obligacji, z zastrzeżeniem możliwości wezwania wszystkich posiadaczy obligacji serii A przez Zarząd Emitenta do przedłożenia obligacji w celu ich wcześniejszego wykupu, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia przydziału obligacji na warunkach określonych w Propozycji Nabycia.


Funkcję Administratora Hipoteki, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rzecz obligatariuszy, prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wynikające z umowy o świadczeniu usług administratora hipoteki i przepisów prawa, sprawować będzie Łukasz Ochman, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Łukasz Ochman Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Warszawie, 00-585, ul.Bagatela 12.


Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zakończenie procedury ustanowienia zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii A umożliwi Spółce podjęcie dalszych czynności związanych z ubieganiem się o rejestrację obligacji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęciu niezwłocznych działań celem wprowadzenia obligacji serii A do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst.


Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krajewski - Prezes Zarządu
Tadeusz Popławski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »